آیه امروز

قطب نمای روزانه

پیام رادیویی هفته

مقالات پیام هفته

محبتِ بی‌ مانند عیسی مسیح

محبتِ بی‌ مانند عیسی مسیح انجیل یوحنا ۱۳: ۳۴ – ۳۵   ۳۴ به شما فرمان تازه‌ای می [ ... ]

ادامه مطلب
پیامِ واقعیِ صلیب

  غلاطیان ۶: ۱۴ ۱۴ و اما من، خدا نکند که به چیزی جز صلیب خداوند ما عیسی مسیح ببال [ ... ]

ادامه مطلب
آمدنِ اولِ عیسی مسیح به این جهان...

  غلاطیان ۴: ۴ – ۷   ۴ اما وقتی زمان معین فرا رسید خدا فرزند خود را که از یک زن و [ ... ]

ادامه مطلب
عیسی حقیقی

  انجیل متی ۱۶: ۱۳ – ۱۶   ۱۳ وقتی عیسی به نواحی اطراف قیصریه فیلیپس رسید از شاگ [ ... ]

ادامه مطلب
خون گرانبهای عیسی مسیح

  ۱پطرس ۱: ۱۷ – ۲۱   ۱۷ شما در دعاهای خود کسی را پدر خطاب می‌کنید که بدون هیچ گ [ ... ]

ادامه مطلب
حقیقتِ آزاد کننده

  انجیل یوحنا ۸: ۳۲و حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد‌‌.»آمین [ ... ]

ادامه مطلب
نام عیسی والاتر از هر نامی دیگر...

  فیلیپیان ۲: ۵ - ۱۱   ۵ طرز تفکر شما دربارۀ زندگی باید مانند طرز تفکر مسیح عیسی [ ... ]

ادامه مطلب
عیسی مسیح شبان نیکوی ماست!

  مزمور ۲۳: ۱ – ۶ دوست عزیز من، مزمور ۲۳، یکی از معروفترین عبارات مندرج در کلام خ [ ... ]

ادامه مطلب

مقالات قطب نمای مسیحی

پیروزی ما بر شیطان چگونه حاصل شد گذر

پیروزی ما بر شیطان چگونه حاصل شد انجیل متی ۲۶: ۳۶ - ۵۶ ۳۶ پس عیسی ایشان را به بیشه ای آورد که آن را جتسیمانی می نامیدند. او به ایشان فرمود: «بنشینید و منتظر باشید تا من کمی دورتر رفته ، دعا کنم .» ۳۷ پطرس و دو پسر زبدی یعنی یعقوب و یوحنا را نیز با خود برد. در…

اطمینان خاطر در آزمایشات زندگی

اطمینان خاطر در آزمایشات زندگی رومیان ۸: ۳۲ – ۳۹ ۳۲ در جایی که خدا حتی فرزند خود را از ما دریغ نکرد بلکه او را فرستاد تا در راه همه ما قربانی شود، آیا همه چیزها را به ما نخواهد بخشید؟ ۳۳ اکنون که خدا ما را برای خود برگزیده است ، دیگر چه کسی جرأت خواهد کرد بر…

پاداش‌های بهشتی به ایمانداران مسیح

پاداش‌های بهشتی به ایمانداران مسیح انجیل لوقا ۱۴: ۱۲ – ۱۴ ۱۲ بعد به میزبان خود گفت: «وقتی ضیافت شام یا ناهاری ترتیب می‌دهی دوستان، برادران و سایر خویشان یا همسایگان ثروتمند خود را دعوت نکن مبادا آنان هم متفابلا از تو دعوت کنند و به این ترتیب عوض خود را بگیری،…

چرا مصیبت در زندگی ما هست؟

چرا مصیبت در زندگی ما هست؟ انجیل یوحنا ۱۶: ۳۳ ۳۳ این چیزها را گفتم تا خیالتان آسوده باشد. در این دنیا با مشکلات و زحمات فراوان روبرو خواهید شد؛ با اینحال شجاع باشید، چون من بر دنیا پیروز شده ام .” دوستان، کلام خداوند پدر آسمانی ما ایمانداران به عیسای مسیح، در…

footer

Copyright ©2014 Radio Aramesh. All rights reserved

بالای صفحه
Our website is protected by DMC Firewall!