پیدایش ۲: ۱۵-۱۷

۱۵ خداوند، آدم‌ را در باغ‌ عدن‌ گذاشت‌ تا در آن‌ كار كند و از آن‌ نگهداری‌ نماید، ۱۶ و به‌ او گفت‌: «از همه‌ میوه‌های‌ درختان‌ باغ‌ بخور،

۱۷ بجز میوه‌ درخت‌ شناخت‌ نیك‌ و بد، زیرا اگر از میوه‌ آن‌ بخوری‌، مطمئن‌ باش‌ خواهی‌ مرد. »

هنگامی که مسیحیان به بحث در این باره می‌پردازند که چه زمانی‌ شرارت وارد دنیا شد، غالباً به وسوسهٔ

حوا توسط شیطان اشاره می‌‌کنند.

اما در حقیقت باید کمی‌ به عقب تر از آن باز گردیم زمانی‌که خداوند درخت معرفت خوبی‌ و شرارت را

کاشت.

و با دادن پیشنهاد به آدم و حوا برای انتخاب اطاعت و یا طغیان گری، خداوند به شرارت اجازه داد که به

خلقت کاملش وارد شود.

اکنون ، احتمالا بسیاری از مومنان و بی‌ ایمانان با این سوال در ذهن خود بسیار آزرده می شوند که: چرا

خداوند محبت، به شرارت این اجازه را داد؟

بعضی‌ پاسخ‌های نارضایتبخش در طول این سالها مطرح شده است، برای مثال اینکه ، خداوند برای

جلوگیری از شرارت اهمیتی قائل نیست و یا اینکه برای مقابله با آن درمانده است.

اینگونه پاسخ‌ها در تضاد با آنچه که خداوند در کتاب مقدس فرموده، می‌باشد (رومیان ۵:۸ و مزامیر ۴۷:۸).

حقیقت این است که خداوند محبت، صاحب قدرت کامل بر این جهان است.

خداوند از وارد کردن شرارت به این دنیا هدفی‌ دارد.

درخت معرفت، وسیله‌ای برای آزمایش شد.

آدم و حوا می‌بایست میان شورش و عشق، شرارت و عدالت، نافرمانی و یا عبادت یکی‌ را انتخاب

می کردند.

زیرا خداوند از آنجایی که به مخلوقات انسانی‌ خود عشق می‌‌ورزید به آنها قدرت انتخاب عطأ نمود.

عشق واقعی‌، آزادانه داده می شود.

جایگزین دیگر، جهش از کل فرایند آفرینش بود و یا اینکه انسانها، برنامه ریزی شده خلق می شدند که همانند ربات باعث جلال و ستایش او شوند.

خداوند در رابطه با شرارت دو اطمینان خاطر به ما می دهد.

اول اینکه، هدف او این نیست که ما گناه کنیم( یعقوب ۱:۱۳).

او علاقه مند است که ما به قصد عدالت زندگی‌ کنیم بنابر این شرارت نمی‌تواند در قلب ما راهی‌ بیابد.

دوم اینکه، هنگامیکه توسط شرارت لمس شدید، خداوند برای ما تجربه‌ای را فراهم می‌کند که به صلاح ما

خواهد بود(رومیان ۸:۲۸).

————————————————————————-

آیا به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده شخصی خود اعتماد کرده اید؟

آیا مشتاق داشتن یک رابطه شخصی با کسیکه شما را خلق فرموده و همواره دوست میدارد می باشید؟

برای شروع رابطه ای شخصی با خالق پر محبت خود می توانید اینگونه شروع کنید:

پدر آسمانی، من اعتراف می کنم که گناهکارم و احتیاج به بخشش تو دارم .

من ایمان می آورم که عیسی مسیح تاوان گناهان مرا با مرگ داوطلبانه خود بر روی صلیب تماما پرداخت. من احتیاج به فیض تو دارم .

قلب و زندگی ام را به تو تقدیم می کنم، به من نشان بده چگونه برای تو زندگی کنم.

به خانواده خداوند خوش آمدید!

لطفا سوالات، نظرات و پیشنهادات محترمتان را به وسیلهٔ:

info@radioaramesh.org

radioaramesh@shaw.ca

با ما در میان بگذارید.