با ارزش‌ترین هدیه

انجیل یوحنا ۳: ۱۵ – ۲۱

۱۵-من نیز باید بر صلیب آویخته شوم تا مردم به من ایمان آورده ، از گناه نجات پیدا کنند و زندگی جاوید بیابند.

۱۶-زیرا خدا بقدری مردم جهان را دوست دارد که یگانه فرزند خود را فرستاده است ، تا هر که به او ایمان آورد، هلاک نشود بلکه زندگی جاوید بیابد.
۱۷-خدا فرزند خود را فرستاده است نه برای اینکه مردم را محکوم کند بلکه بوسیله او نجاتشان دهد. ۱۸-”کسانی که به او ایمان بیاورند، هیچ نوع محکومیت و هلاکتی در انتظارشان نیست ؛ ولی کسانی که به او ایمان نیاورند، از هم اکنون محکوم اند، چون به یگانه فرزند خدا ایمان نیاورده اند.
۱۹-محکومیت بی ایمانان به این دلیل است که نور از آسمان به این جهان آمد ولی مردم تاریکی را بیشتر از نور دوست داشتند، چون اعمال و رفتارشان بد است .
۲۰-مردم از نور آسمانی نفرت دارند، چون می خواهند در تاریکی ، گناه ورزند؛ پس به نور نزدیک نمی شوند، مبادا کارهای گناه آلودشان دیده شود و به سزای اعمالشان برسند.
۲۱-ولی درستکاران با شادی به سوی نور می آیند تا همه ببینند که آنچه می کنند، پسندیده خداست .”

حتی بچه ها هم می‌‌دانند تا زمانی که یک هدیه از بسته بندی خودش بیرون آورده نشود و به دقت شناخته نشده باشد،

ارزش و اهمیت واقعی آن ناشناخته باقی می‌‌ماند.

به همین صورت بسیاری از انسانها هنوز هدیهٔ مجانی خداوند را که در ایمان به عیسی مسیح به آنها هدیه شده در بسته

بندی خودش به صورت پوشیده و ناشناخته رها نموده اند.

بله، بسیاری بخشش خداوند را دریافت نموده اند اما هنوز گنجهای پر بهأیی که به عنوان فرزندان خداوند به آنها هدیه

شده کشف ننموده اند.

وقتی عیسی مسیح – خدای پسر به این جهان آمد، او بدن انسانی پوشید.

این سرّ عجیب را ما به نام، “تجسم” می‌‌شناسیم.

مسیح – کسی که کاملا خدا بود، کاملا بی‌ گناه بر روی این زمین زیست.

مسیح – همچنین کاملا انسان بود.

بدون مسیح، ما تا ابدیت بدور از خداوند باقی می‌‌ماندیم.

گناهی که ما از والدین اولیه خود، آدم و حوا به ارث برده بودیم، مانع از بودن ما با خدای قدوس و کاملا بی‌ گناه می‌‌شد.

بنا بر این، مسیح – منجی ما – بار سنگین مجازات گناهان ما را به جان خود خرید.

مسیح پس از دادن جان خود برای پرداخت مجازات گناهان ما، از مردگان قیام فرمود.

مسیح با این عمل خود، ما را باز خرید فرمود و راه داشتن رابطه‌ای مستقیم و ابدی را برای ایمان داران به خود با خدای

پدر باز نمود.

هر کس که او را به عنوان منجی برگزیند بخشش خداوند را به جای مجازات ابدی او دریافت خواهد نمود.

این آن هدیهٔ مجانی خداوند است که شامل زندگی ابدی ما در بهشت اوست.

در آنجا ما با دیگر ایماندارانی که در اعصار پیش از ما به نزد مسیح رفته اند متحد شده و خواهیم زیست.

بله، یک نوزاد کوچک در آخور، به راستی که با ارزش‌ترین و مهمترین هدیه به بشریت بود.

آیا شما با خدای قادر مطلق رابطه‌ای شخصی دارید؟

مسیح آمد تا شما را باز خرید فرماید.

اگر تاکنون نجات را از او دریافت نکرده اید، از این فرصت استفاده کنید.

نیاز خود را به بخشش خداوند برای گناهانتان به او اعتراف کنید.

از مسیح بخواهید تا منجی شما باشد.

هدیه‌ای بسیار با ارزش برای شما در بسته‌ای بس زیبا مهیا می‌‌باشد.

او منتظر شماست تا او را دریافت نموده، و از همه گنجهای پر ارزش خداوند سر شار نماید.

***************************************************************************************

آیا به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده شخصی خود اعتماد کرده اید؟

آیا مشتاق داشتن یک رابطه شخصی با کسیکه شما را خلق فرموده و همواره دوست میدارد می باشید؟

برای شروع رابطه ای شخصی با خالق پر محبت خود می توانید اینگونه شروع کنید:

پدر آسمانی، من اعتراف می کنم که گناهکارم و احتیاج به بخشش تو دارم .

من ایمان می آورم که عیسی مسیح تاوان گناهان مرا با مرگ داوطلبانه خود بر روی صلیب تماما پرداخت.

من احتیاج به فیض تو دارم .

قلب و زندگی ام را به تو تقدیم می کنم، به من نشان بده چگونه برای تو زندگی کنم.

به خانواده خداوند خوش آمدید!

لطفا سوالات، نظرات و پیشنهادات محترمتان را به وسیلهٔ:

info@radioaramesh.org

radioaramesh@shaw.ca

با ما در میان بگذارید.

پایان