عبرانیان ۱: ۱ – ۳

۱ خدا در ایام قدیم ، در اوقات بسیار و به راه های مختلف به وسیلهً پیامبران با پدران ما تکلم فرمود ،

۲ ولی در این روزهای آخر به وسیلهً پسر خود با ما سخن گفته است. خدا این پسر را وارث کل کائنات گردانیده و به

وسیلهً او همهً عالم هستی را آفریده است.

۳ آن پسر فروغ جلال خدا و مظهر کامل وجود اوست و کائنات رابا کلام پر قدرت خود نگهمی دارد و پس از آن که

آدمیان را از گناهانشان پاک گردانید در عالم بالا در دست راست حضرت اعلی نشست.

کلام خدا – عهد جدید، به ما می‌‌آموزد که مسیح وقتی در بدن انسانی بر روی این زمین زیست چه کرد.

اما حال که وی به نزد خدای پدر بالا رفته چه می‌‌کند؟

غیبت فیزیکی مسیح بدین معنا نیست که، او ما را بی‌ سرپرست و تنها در این جهان رها نموده.

اگر چه ما قادر به دیدن فیزیکی مسیح نیستیم، ولی‌ کلام او به ما این اطمینان را می‌‌بخشد که او از طرف ما مشغول به

فعالیت است.

۱-مسیح به ما حیات کاملی می‌‌بخشد:

مسیح با خوشی و آرامشی که از خود اوست، ما را قادر می‌‌سازد تا بتوانیم هر آن چه را که او از ما انتظار دارد، در

زندگی خود همواره انجام دهیم.

انجیل یوحنا ۱۰: ۱۰دزد می آید تا بدزدد، بکشد و نابود سازد. من آمده ام تا آدمیان حیات یابند و آن را به طور کامل

داشته باشند.

۲ – مسیح در نزد خدای پدر برای ما شفاعت می‌‌کند:

بله، عیسی مسیح اکنون در دست راست خدای پدر نشسته است.

او دعاهای ما را شنیده و خواسته‌های ما را در نام خود به حضور خدای پدر می‌‌رساند.

رومیان ۸: ۳۴مسیح عیسی کسی است که مرد و حتی دوباره زنده شد و اکنون در دست راست خدا از ما شفاعت می کند !

۳-مسیح خدای پدر را مکشوف می‌‌فرماید:

با دیدن خداوند توسط چشمان پسر او، عیسی مسیح، در می‌‌یابیم که او براستی پدر آسمانی و مهربان ماست.

خداوندی که به طور بسیار جدی و شخصی علاقه مند به صحت و رشد به سوی کمال تمام جوانب زندگی ماست!

۴-او مکانی برای ما در بهشت، نزد خدای پدر مهیا می‌‌فرماید:

مسیح روزی به این جهان باز خواهد گشت تا ما را به نزد خود به بهشت برده تا ابد با او در آنجا زندگی نمأییم.

انجیل یوحنا ۱۴: ۲ – ۳ ۲ در خانۀ پدر من منزل های بسیاری هست. اگر چنین نبود، به شما می گفتم. من می روم تا

مکانی برای شما آماده سازم ۳ پس از اینکه رفتم و مکانی برای شما آماده ساختم، دوباره میآیم و شما را پیش خود میبرم

تا جائیکه من هستم شما نیز باشید.

۵ – مسیح در حال آماده ساختن شرایط می‌‌باشد برای باز آمدن خود و سلطنت نمودن بر روی این زمین.

بله دوستان، اگر چه جسم مسیح با چشم ما امروزه دیده نمی شود، ولی این بدان معنا نیست که او هیچ ارتباطی با ما ندارد.

او هرگز ما را فراموش ننموده.

مسیح پیوسته در تلاش است تا نقشه‌های الهی‌اش را در زندگی ما و این جهان به انجام برساند.

دانستن این که مسیح در زمان حال – همانند پدری بسیار مهربان و دلسوز برای ما چه می‌‌کند، بایستی مشوقی باشد تا ما

پیوسته با او و برای اجرای خواست الهی وی زندگی کنیم.

***************************************************************************

آیا به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده شخصی خود اعتماد کرده اید؟

آیا مشتاق داشتن یک رابطه شخصی با کسیکه شما را خلق فرموده و همواره دوست میدارد می باشید؟

برای شروع رابطه ای شخصی با خالق پر محبت خود می توانید اینگونه شروع کنید:

پدر آسمانی، من اعتراف می کنم که گناهکارم و احتیاج به بخشش تو دارم .

من ایمان می آورم که عیسی مسیح تاوان گناهان مرا با مرگ داوطلبانه خود بر روی صلیب تماما پرداخت.

من احتیاج به فیض تو دارم .

قلب و زندگی ام را به تو تقدیم می کنم، به من نشان بده چگونه برای تو زندگی کنم.

به خانواده خداوند خوش آمدید!

لطفا سوالات، نظرات و پیشنهادات محترمتان را به وسیلهٔ:

info@radioaramesh.org

radioaramesh@shaw.ca

با ما در میان بگذارید.

پایان