در آموزشگاه ایمان مسیح

انجیل متی ۱۶: ۶ – ۱۲

۶ پس وقتی عیسی به ایشان فرمود: « از خمیر مایه فریسیان و صدوقیان بر حذر باشید و احتیاط کنید» ، ۷ آنها در بین خود صحبت کرده می گفتند: « چون ما نان همراه خود نیاورده ایم او چنین می گوید.» ۸ عیسی این را درک کرد و به ایشان گفت:

« ای کم ایمانان، چرا در باره نداشتن نان صحبت می کنید؟ ۹ آیا هنوز هم نمی فهمید؟ آیا آن پنج نان و پنجهزار مرد را بخاطر ندارید؟ چند زنبیل جمع کردید۱۰ یا در مورد آن هفت نان و چهار هزار مرد، چند زنبیل جمع کردید؟ ۱۱ چرا نمی توانید بفهمی د که من در باره نان صحبت نمی کردم؟ من فقط گفتم که از خمیر مایه فریسیان و صدوقیان احتیاط کنید.» ۱۲ آنگاه فهمیدند که عیسی از آنان می خواهد که ازتعالیم فریسیان و صدوقیان احتیاط کنند، نه از خمیر مایه نان .

عیسی مسیح با دقت، صبر و مهارت تمام، در کمک به رشد ایمان شاگردان خود کوشا بود.

او این کار را انجام داد زیرا که وی به خوبی‌ واقف بود که داشتن ایمانی استوار و راسخ، شاگردانش را برای آن زندگی

و مأموریت هایی که برای هر کدام در نظر داشت، مهیا و قادر می‌‌ساخت.

شاگردان برای مدتی بیش از سه‌ سال در آموزشگاه ایمان – زیر استادی عیسی مسیح – و در کتاب درسی کلام خدا

سپری نموده بودند.

مسیح برای تعلیم شاگردان، گاهی کلام و بیانی ساده به کار می‌‌برد.

اما بسیاری از درس‌های وی به صورت ضرب المثل و گاهی معجزه تعلیم داده می‌‌شدند.

عیسی مسیح بیماران بیشماری را شفا داد – ارواح پلید را نهیب کرده از وجود انسانها بیرون نمود و دریای متلاطم را

آرام ساخت.

در هر کدام از این معجزات، عیسی مسیح قدرت خداوندی خود را به شاگردان شناسانیده و درس هایی نیز به آنها

می‌‌آموخت.

از جمله آموزه‌های شاگردان این بود که در آزمایش هایی در طول زندگی، میزان ایمان خود را به مسیحا بودن عیسی

بشناسند.

شاگردان در درک و فهم کامل و صحیح تعالیم عیسی مسیح چه در بیان و چه در انجام معجزات خود بسیار آهسته بودند

و گاهی اصلا مفهوم اصلی تعالیم را درک نمی کردند.

اما با این وجود مسیح هرگز از آنها قطع امید نمی کرد.

وقتی آنها در اعتماد خود به مسیح کم می‌‌آوردند، وی آنها را دلسوزانه نکوهش می‌‌کرد. انجیل مرقس ۴: ۴۰

۴۰ بعد عیسی بایشان فرمود: «چرا اینقدر ترسیده اید؟ آیا هنوز ایمان ندارید؟»

وی همچنین در صورتی که نشانه‌ای از رشد در ایمان و اعتماد شاگردان می‌‌دید، آنها را تشویق نموده و تحسین می‌‌نمود.

انجیل متی ۱۶: ۱۵ – ۱۷

۱۵ عیسی پرسید: « شما مرا کی می دانید؟ » ۱۶ شمعون پطرس جواب داد: « تو مسیح، پسر خدای زنده هستی .»

۱۷ آنگاه عیسی گفت: « ای شمعون پسر یونا، خوشا بحال تو! چون تو این را از انسان نیاموختی بلکه پدر آسمانی من

آنرا بر تو مکشوف ساخته است .

هدف اصلی مسیح از بودن با شاگردان این بود که، آنچنان اعتماد و ایمانی در آنها بوجود آورد تا قادر بشود خواست

مقدسِ الهی خودش را در درجهٔ اول در زندگی شخصی آنها و بعد، در دنیای اطرافشان به انجام رساند.

بعد از صعود خود به آسمان، مسیح به شاگردان خود امر فرمود تا پیام رستگاری انجیل را به تمام نقاط دنیا ببرند.

بدون ایمان و اعتمادی راسخ، آنها هرگز قادر به انجام چنین ماموریتی نمی بودند.

هدف و منظور خداوند برای ما هم امروز همین است، تا وظیفه‌ای را که او برای ما منظور داشته است انجام بدهیم.

اگر ایمان و اعتماد ما به او راسخ و استوار باشد، او هم به ما اعتماد نموده وظایفی را به ما محول می‌‌فرماید تا در ایمان

و همکاری با روح القدس قادر به انجام هر ماموریتی که وی به ما محول می‌‌فرماید بگردیم.

اما ایمان ضعیف و نداشتن اعتماد به مسیح توانأیی انجام خدمت برای خداوند را در زندگی ما محدود می‌‌سازد.

خداوند به همان میزانی از ما برای مقاصد الهی خود استفاده می‌‌کند که ایمان ما به اوست.

داشتن ایمانی راسخ برای هر ایماندار به مسیح بسیار مهم و حیاتی می‌‌باشد.

خداوند از کمک به هر ایماندار برای تقویت ایمانش دو منظور دارد.

اول این که خود در کلامش به ما می‌‌آموزد که چرا و چگونه باید به خداوند ایمان و اعتماد داشت.

دیگر این که او اجازه می‌‌دهد تا ما در مصاف با مشکلات – سختی‌ها – کمبودها و چالش‌های زندگی میزان ایمان و

اعتماد خود را بشناسیم.

خداوند اجازه می‌‌دهد تا ما در مشکلات و چالش‌های زندگی به ناتوانی و ضعف خودمان به عنوان یک انسان پی برده و

در ایمان خود به او رشد نمأییم.

هر چقدر ما بیشتر به ضعف و ناتوانی خود پی می‌‌بریم، به میزان ایمان ما به او افزوده می‌‌شود.

***************************************************************************

آیا به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده شخصی خود اعتماد کرده اید؟

آیا مشتاق داشتن یک رابطه شخصی با کسیکه شما را خلق فرموده و همواره دوست میدارد می باشید؟

برای شروع رابطه ای شخصی با خالق پر محبت خود می توانید اینگونه شروع کنید:

پدر آسمانی، من اعتراف می کنم که گناهکارم و احتیاج به بخشش تو دارم .

من ایمان می آورم که عیسی مسیح تاوان گناهان مرا با مرگ داوطلبانه خود بر روی صلیب تماما پرداخت. من احتیاج به فیض تو دارم .

قلب و زندگی ام را به تو تقدیم می کنم، به من نشان بده چگونه برای تو زندگی کنم.

به خانواده خداوند خوش آمدید!

لطفا سوالات، نظرات و پیشنهادات محترمتان را به وسیلهٔ:

info@radioaramesh.org

radioaramesh@shaw.ca

با ما در میان بگذارید.

پایان