انجیل متی ۱۳: ۱ – ۹
۱-در همان روز، عیسی از خانه خارج شد و به كنار دریا رفت

۲-چیزی نگذشت كه عده زیادی دور او جمع شدند. او نیز سوار قایق شد و در حالیكه همه در ساحل ایستاده بودند، به تعلیم ایشان پرداخت .
۳-و در حین تعلیم ، حكایت های بسیاری برای ایشان تعریف كرد، كه یكی از آنها این چنین بود:كشاورزی در مزرعه اش تخم می كاشت .
۴-همین طور كه تخمها را به اطراف می پاشید، بعضی در گذرگاه كشتزار افتاد. پرنده ها آمدند و آنها را خوردند.
۵-بعضی روی خاكی افتاد كه زیرش سنگ بود. تخمها روی آن خاك كم عمق ، خیلی زود سبز شدند.
۶-ولی وقتی خورشید سوزان بر آنها تابید، همه سوختند و از بین رفتند، چون ریشه عمیقی نداشتند.
۷-بعضی از تخمها لابلای خارها افتاد. خارها و تخمها با هم رشد كردند و ساقه های جوان گیاه زیر فشار خارها خفه شد.
۸-ولی مقداری از این تخمها روی خاک خوب افتاد، و از هر تخم ، سی و شصت و حتی صد تخم دیگر بدست آمد.
۹-اگر گوش شنوا دارید، خوب گوش دهید!

کلام خدا اطلاعات بسیار روشن و حیاتی را برای کمک و راهنمأیی هر انسان در خود نهفته دارد.

اما نحوهٔ استفاده و برخور دار شدن از راهنمأیی‌های حیاتی کلام خدا توسط همهٔ انسانها یکسان نیست.

در آیاتی که امروز در انجیل متی مطالعه نمودیم، به طور کلی با چهار نمونه قلب نسبت به کلام خدا در انسانها آشنا می‌‌شویم.

با هم این چهار نمونه قلب متفاوت را بشناسیم.

۱ -قلب و فکر بسته:

با کوتاه نظری و قلبی بسته کلام خدا را شنیدن تنها مختص به بی‌ ایمانان به مسیح نیست.

حتی مسیحیان هم گاهی کلام خدا را می‌‌شنوند ولی‌ سعی در بکار بردن آموخته‌های خود از کلام خدا در زندگی خود نمی نمایند.

کلام خدا که عیسی مسیح آن را به دانه‌ای تشبیه فرموده – در قلب و فکر اشخاصی که سعی در به کار بردن آن در

زندگی خود نمی نمایند، هرگز رشد نخواهد نمود.

چرا که این گونه انسانها دل خود را نسبت به کلام خدا بسیار سخت ساخته اند و به این دلیل کلام خدا نمی تواند در قلب

آنها جای گرفته و شروع به رشد نماید.

در نتیجه، یک چنین ایماندار و شنوندهٔ کلام هرگز در شناخت خداوند و درک بهتر از کلام او رشدی نخواهد داشت.

مگر این که وی جدا تصمیم به شنیدن کلام و به کار بردن آنچه که خداوند به وی می‌‌آموزد در زندگی خود به کار برد.

۲ -دومین نمونهٔ قلب در انسانها را می‌‌شود به قلبی کدر و مه‌ آلود تشبیه نمود.

قلب کدر و مه‌ آلود در درون انسان همانند زمینی سنگلاخی است.

کلام خدا در سطح سنگلاخی قلب وی افتاده و او را به هیجان می‌‌آورد.

اما این شخص با قلبی سنگلاخی هیچ علاقه‌ای به مطالعه کلام خدا نداشته و اجازهٔ ریشه دوانیدن را به آن نمیدهد.

در نتیجه یک چنین انسانی با معلومات و دانشی کم از خدا، و خواست و چگونگی عملکرد او در جهان و زندگیش بسر

برده و بنا بر این قادر به تحمل سختیها و مشکلاتی که در زندگی برایش بوجود می‌‌آیند نخواهد بود.

۳ – نمونهٔ سوم فکر و قلب را می‌‌شود به قلب و فکری شلوغ و پر مشغله تشبیه نمود.

یک قلب و فکر پر مشغله و شلوغ، دیگر وقت و علاقه‌ای برای مطالعهٔ کلام خدا – یاد گیری از آن و به کار بردن

آموزه‌های آن در زندگی خود را ندارد.

۴ -فکر و قلب متعهد:

خداوند قادر است تا کارهای عظیمی را در انسانی که با فکر و قلبی متعهد به کلام او گوش می‌‌دهد به انجام رساند.

قلب و فکر یک چنین شخصی همانند زمینی حاصلخیز می‌‌باشد.

یک فکر و قلب فروتن و متعهد به یاد گیری و کاربرد کلام خدا – به دانش و معلومات بی‌ پایان او متصل بوده و از آنها

یاری و هدایت دریافت می‌‌نماید.

یک چنین شخصی هرگز به بی‌ راهه نخواهد رفت.

همهٔ ما مشتاق هستیم تا برکات خداوند را دریافت نموده و از یک زندگی پر برکتی برخوردار باشیم.

خواست ما همچنین این است که از آنچه که در زندگی خود می‌‌کاریم برداشت زیادی داشته باشیم.

برای برکت یافتن از آنچه که در زندگی خود می‌‌کاریم، “می‌‌بایستی فروتنانه و صادقانه ببینیم که آیا ما خواست و ارادهٔ

خداوند را جویا هستیم و آن را می‌‌کاریم و یا این که در حال کاشتن دانه‌های خود خواهانهٔ خویش می‌‌باشیم.”

دوستان عزیز، شما با چه نوع قلب و فکری به کلام خدا گوش می‌‌سپارید؟

شما در حال کاشتن چه دانه هایی در زندگی خود هستید؟

به یاد آورید که عیسی مسیح در انجیل متی ۱۳: ۹ به ما می‌‌گوید، “اگر گوش شنوا دارید خوب گوش دهید.”

***************************************************************************

آیا به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده شخصی خود اعتماد کرده اید؟

آیا مشتاق داشتن یک رابطه شخصی با کسیکه شما را خلق فرموده و همواره دوست میدارد می باشید؟

برای شروع رابطه ای شخصی با خالق پر محبت خود می توانید اینگونه شروع کنید:

پدر آسمانی، من اعتراف می کنم که گناهکارم و احتیاج به بخشش تو دارم .

من ایمان می آورم که عیسی مسیح تاوان گناهان مرا با مرگ داوطلبانه خود بر روی صلیب تماما پرداخت.

من احتیاج به فیض تو دارم .

قلب و زندگی ام را به تو تقدیم می کنم، به من نشان بده چگونه برای تو زندگی کنم.

به خانواده خداوند خوش آمدید!

لطفا سوالات، نظرات و پیشنهادات محترمتان را به وسیلهٔ:

info@radioaramesh.org

radioaramesh@shaw.ca

با ما در میان بگذارید.

پایان