امثال ۲۶:۲۸

۲۶ هر كه‌ بر نقشه‌های‌ خود تكیه‌ می‌كند احمق‌ است‌، ولی‌ آنانی‌ كه‌ از تعالیم‌ خدا پیروی‌ می‌نمایند، در امان‌ می‌باشند.

با توجه به ۲ قرنتیان ۵: ۷ ، مومنان می‌‌بایست با ایمان به خداوند گام بردارند.

با این حال ، با این همه جاذبه ‌هایی‌ که ما را به گام برداشتن به مسیر‌های دنیوی تشویق می‌کند، باعث

میشود که گاهی‌ برای به کار گیری حکمت خداوند به مبارزه پردازیم.

برای مثال واکنش طبیعی ما در خودداری از پذیرش رحمت خداوند غیر قابل انکار است، هرچند که به فرمایش خداوند بخشیده می‌‌شویم.(افسسیان ۴:۳۲)

حکمت خداوند ظرفیتی است که نگرش ما به همه چیز همانند نگرش خداوند به آنها شود و پاسخ ما با توجه

به اصول کتاب مقدس باشد.

این بصیرت به صورت خودکار نیست.

بله روح خداوند در درون مومنان زندگی‌ می‌کند تا آنها را بی درنگ به سو‌ی حقیقتهدایت کند.

اما، هر فرد خود انتخاب می‌کند که آیا به دنبال راه عاقلانه برود یا خیر.

اگر فردی بخواهد که در راهی‌ عاقلانه گام بردارد، می‌بایست متعهد شود که در راه راست باقی‌ بماند و

این موضوع را قلبا مشخص سازد که “من می‌خواهم خداوند را پیروی کنم و دیگر هیچ چیز مهم نیست.”

خشنودی خداوند و شبیه خداوند شدن همیشه صحیح ترین کارهایی‌ است که می‌بایست انجام داد.

عزیمت به سو‌ی جلال خداوند، راه مومنان را در تصمیم گیری‌هایشان دگرگون می‌سازد.

در هر شرایطی،بجای پیروی از غرایز و جرقه‌های آنی‌، باید نقطه نظرات خداوند دنبال کنیم.

به علاوه، بجای تکیه بر توصیه‌های دیگران، باید جستجو در کتاب مقدس را برای تایید آنچه که او در

کتاب گفته را انتخاب کنیم.

در نتیجه، صدای آرام روح القدوس راحتتر شنیده میشود، و آن فریادهای دنیوی محو می‌‌شوند.

شما پدر آسمانی با محبتی دارید که به ما این امتیاز را داده که با تعهد قلبی در مسیر خواست‌های او گام

برداریم.

خداوند مسئولیت‌هایی‌ را برای آن دسته از فرزندانش که در جستجوی حکمت هستند در نظر گرفته است

که آنها را قادر میسازد تا در مسیر درست گام بردارند.

(امثال ۳: ۵-۶)

۵ با تمام‌ دل‌ خود به‌ خداوند اعتماد كن‌ و بر عقل‌ خود تكیه‌ منما. ۶ در هر كاری‌ كه‌ انجام‌ می‌دهی‌ خدا را در نظر داشته‌ باش‌ و او در تمام‌ كارهایت‌ تو را موفق‌ خواهد ساخت‌.

پیروی از او همیشه بهترین تصمیم است.

—————————————————————————————————-

آیا به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده شخصی خود اعتماد کرده اید؟

آیا مشتاق داشتن یک رابطه شخصی با کسیکه شما را خلق فرموده و همواره دوست میدارد می باشید؟

برای شروع رابطه ای شخصی با خالق پر محبت خود می توانید اینگونه شروع کنید:

پدر آسمانی، من اعتراف می کنم که گناهکارم و احتیاج به بخشش تو دارم .

من ایمان می آورم که عیسی مسیح تاوان گناهان مرا با مرگ داوطلبانه خود بر روی صلیب تماما پرداخت. من احتیاج به فیض تو دارم .

قلب و زندگی ام را به تو تقدیم می کنم، به من نشان بده چگونه برای تو زندگی کنم.

به خانواده خداوند خوش آمدید!

لطفا سوالات، نظرات و پیشنهادات محترمتان را به وسیلهٔ:

info@radioaramesh.org

radioaramesh@shaw.ca

با ما در میان بگذارید.

پایان