رومیان ۸: ۲۸ – ۲۹

۲۸-و ما می دانیم که خدا همه چیزها را برای خیریت کسانی بکار می برد که او را دوست دارند و فراخوانده شده اند تا خواست او را انجام دهند.

۲۹-زیرا خدا که از ابتدا می دانست چه کسانی به سوی او خواهند آمد، چنین اراده فرمود که اینان به شباهت فرزندش درآیند، تا مسیح فرزند ارشد باشد و آنان ، برادران او.

اگر می‌‌توانستیم شمارهٔ مشکلاتی را که در هر ماه می‌‌بایستی با آنها برخورد داشته باشیم انتخاب کنیم، شاید همهٔ ما

شمارهٔ صفر را انتخاب می‌‌کردیم.

اما خداوند در اجازه دادن به ورود مشکلات و چالش‌ها به زندگی ما هدفی دارد.

توسط آزمایش‌های گاهی بس دشوار در زندگی است که خداوندِ قادر مطلق و متعال خواست و ارادهٔ مقدسش را به انجام می‌‌رساند.

یکی از خواست‌های خداوند برای اجازهٔ ورود مشکلات و چالش‌ها به زندگی ما این است که، “رابطه‌ای صمیمی تر با او بر قرار نمأییم.”

اما خداوند می‌‌داند که ما در قرار دادن او در صدر تمام خواست‌ها و اهداف زندگیمان ضعف خواهیم داشت.

بسیاری از ما برای چیز‌های دیگری در زندگی ارزش و اهمیّت قائل هستیم تا خداوند.

برای عدّه‌ای بدست آوردن ثروت و شهرت بیشتر مانع داشتن رابطه‌ای صمیمی و دائم با خداوند شده.

در این صورت وقتی خداوند می‌‌بیند که توجه و انرژی ما صرف چیز هایی غیر از او و خواست الهی او شده – وی

اجازه ورود آزمایش هایی را به زندگی ما می‌‌دهد تا ما را به خود آورده و متوجه نیازمان به وی بگرداند.

خداوند با این کار می‌‌خواهد تا جایگاه صحیح را در زندگی ما داشته باشد.

دلیل دیگری که چرا گاهی خداوند اجازهٔ ورود آزمایش هایی را به زندگی ما می‌‌دهد این است که، “از نظر شخصیتی،

ما را شبیه یگانه فرزند خود عیسی مسیح بگرداند.”

درد، ضعف و احتیاج – ما را به نیازمان به خداوند متوجه ساخته و همینطور، گناهان پنهان شده در قلب و زندگیمان را

مشخص و نمایان می‌‌سازد.

خداوند از درس هایی که در مقابله با آزمایش‌های زندگی می‌‌آموزیم، شخصیت ما را شکل داده و اصلاح می‌‌گرداند.

دوستان، تقدیس – یعنی، شبیه مسیح شدن ما، از لحظه‌ای که به عیسی مسیح ایمان می‌‌آوریم شروع شده و تا آخرین

لحظه‌ای که زنده هستیم ادامه خواهد داشت.

سومین دلیل این که چرا خداوند ما را با آزمایش هایی دشوار روبرو می‌‌سازد این است که، “چگونگی و میزان ایمان ما

را به خود مان نشان بدهد.”

ایمان ما در موقعیت‌های دشوار زندگی است که به درستی امتحان شده و عیّار واقعی آن مشخص می‌‌گردد.

زمانی که همه چیز روبراه است و شرایط بنا بر خواست ما پیش می‌‌رود، این بسیار آسان است که بگوئیم، “خداوند

خوبه – من به او ایمان دارم و وی را بسیار دوست می‌‌دارم.”

ولی‌ وقتی با چالش هایی دشوار و آزمایش‌های طاقت فرسای زندگی روبرو می‌‌شویم، راجع به خداوند و محبت او

چگونه می‌‌اندیشیم؟

آیا در آن زمان هم ما می‌‌توانیم بگوییم، “خداوند خوب و مهربان است – من به او ایمان دارم و وی را بسیار دوست

می‌‌دارم؟”

حضرت داود آزمایش هأی بسیار دشواری را در زندگی خود تجربه نمود.

مشکلات خانوادگی – خیانت کسانی که وی آنها را دوست می‌‌داشت و به آنها وفادار بود- جنگ و نبرد‌های خونین

بسیار- نمونه هایی از چالش‌های زندگی او بودند.

ولی‌ توسط تحمل همهٔ آن مشکلات و چالش‌هایش بود که داود رابطه‌ای عمیق و صمیمی با خداوند برقرار نمود.

ایمان داود به خداوند رشد نموده و قوت یافت و همین موجب به وجود آمدن شخصیتی مقدّس تر در وی گردید.

اجازه بدهید تا خداوند توسط آزمایش و چالش هایی که اجازهٔ ورود آنها را به زندگیتان داده به شما نزدیکتر شده،

ایمانتان را به خود قویتر ساخته و نهایتا شما را بیشتر شبیه عیسی مسیح سازد.

***************************************************************************

آیا به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده شخصی خود اعتماد کرده اید؟

آیا مشتاق داشتن یک رابطه شخصی با کسیکه شما را خلق فرموده و همواره دوست میدارد می باشید؟

برای شروع رابطه ای شخصی با خالق پر محبت خود می توانید اینگونه شروع کنید:

پدر آسمانی، من اعتراف می کنم که گناهکارم و احتیاج به بخشش تو دارم .

من ایمان می آورم که عیسی مسیح تاوان گناهان مرا با مرگ داوطلبانه خود بر روی صلیب تماما پرداخت.

من احتیاج به فیض تو دارم .

قلب و زندگی ام را به تو تقدیم می کنم، به من نشان بده چگونه برای تو زندگی کنم.

به خانواده خداوند خوش آمدید!

لطفا سوالات، نظرات و پیشنهادات محترمتان را به وسیلهٔ:

info@radioaramesh.org

radioaramesh@shaw.ca

با ما در میان بگذارید.

پایان