یعقوب ۱: ۱۶

۱۹-برادران عزیز، به این نکته توجه کنید: بیشتر گوش بدهید، کمتر سخن بگویید، و زود خشمگین نشوید.

در جلسهٔ گذشته من به چهار نوع مختلف برخورد مردم با کلام خدا اشاراتی داشتم.

چنانچه شما بعد از شناخت برخورد‌های گوناگون مردم با کلام خدا خود را در یکی از آن گروه‌ها یافته و از کیفیت نحوهٔ

مطالعه شخصی خود از کلام خدا احساس رضایت ندارید، برای شما خبر خوشی دارم.

در درجه اول، این احساس نا خرسندی و رضایت شما از این که چرا در درک بهتر از کلام خدا کند بوده و پیشرفت

کمی داشته اید نقطهٔ شروع خوبی‌ است برای شناخت ضعف خود – تغییر روش مطالعه و پیشرفت بهتر.

دوست عزیز، اگر شما از مطالعهٔ کلام خدا آنگونه که باید و شاید لذت نمیبرید و یا مطالب آن را بدرستی درک نمیکنید،

می‌‌توانید با استفاده از پیشنهادات زیر روش نوینی را به سوی لذت بردن از کلام خدا و درک بهتر از آن آغاز کنید.

۱ – با دقت به کلام خدا گوش فرا دهید:

با اراده‌ای راسخ و قلبی فروتن مصمم باشید تا کلام خدا را با هدف و منظور یادگیری مطالعه نموده یا بشنوید!

می‌ توانید برای توفیق بهتر در این امر، قبل از مطالعهٔ کلام خدا از خداوند بخواهید تا قلب و فکر شما را از هر گونه

شک – قضاوت از پیش تعیین شده و آشفتگی ذهنی برهاند.

۲ – صداهای دیگر درونی و بیرونی را در خود خاموش کنید:

یکی از روش‌های شیطان این است که به هنگام مطالعه و یا شنیدن کلام خدا افکار ما را مرتبا به سوی مسأیل و

موضوعات دیگر متوجه ساخته و از کلام خدا منحرف نماید.

با آگاهی از این حیلهٔ شیطان سعی نمائید تا به تمرکز خود افزوده و از انحراف افکارتان به سوی موضوعات دیگر

خودداری فرمأیید.

۳ – روش زندگی خود را در قیاس آموزه‌های خود از کلام خدا بیازمأیید:

این به سادگی بدین معناست که، وقتی مطلبی را در کلام خدا می‌‌خوانید، صادقانه به آن اندیشیده و ببینید آیا آن آموزه در

زندگی شما به کار برده شده است؟

آیا مطابق با آن خواستهٔ خداوند زندگی میکنید؟

چنانچه نه، شما باید تغییرات لازمه را در جهت امر خداوند توسط آنچه که در کلامش خوانده اید بوجود آورید.

خداوند در کلامش استاندارد‌های الهی خود و راه و روش آن زندگی که ما را برای آن خلق فرموده است به ما می‌‌آموزد.

۴ – به روح القدس گوش فرا دهید و اجازه بدهید تا وی شما را قادر به درک و کاربرد کلام خدا گرداند:

این یک تصمیم بسیار مهمی است که شما باید صادقانه اتخاذ فرمائید.

تصمیم به شنیدن از روح القدس و به کار بستن آنچه که او در حین شنیدن و یا مطالعهٔ کلام خدا به شما می‌‌گوید، معرف

تعهد و اطاعت شما از عیسی مسیح می‌‌باشد.

خداوند برای این تصمیم فروتنانه و راسخ شما بسیار ارزش قائلاست و حتماً آن را برکت خواهد داد.

بله، اگر چه مطالعهٔ کلام خدا بسیار حیاتی و حأیز اهمیّت می‌‌باشد، ولی‌ تا زمانی که شما آموخته‌های خود از کلام خدا

را در زندگی خویش بکار نبرید، در جهت شناخت بهتر از خداوند و درک از خواست و ارادهٔ او برای زندگیتان،

پیشرفتی نخواهید داشت.

اشتیاق به مطالعهٔ کلام خدا، شنیدن از آن و اطاعت از آموزه‌های آن را در خود فروزان نگاه دارید.

اجازه بدهید تا روح القدس معنا و مفهوم صحیح کلام خدا را به شما بیاموزد.

تنها با قلبی فروتن و اراده‌ای راسخ برای شنیدن از روح القدس و به کار بستن آموزه‌های کلام خداست که شما قادر به

پیشرفت در شناخت بهتر از خدا و چگونگی عملکیرد او در جهان و زندگی خود خواهید شد!

این روش پسندیده همچنین شما را از برکت داشتن رابطه‌ای صمیمی تر با خداوند بهره مند خواهد نمود.

***************************************************************************

آیا به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده شخصی خود اعتماد کرده اید؟

آیا مشتاق داشتن یک رابطه شخصی با کسیکه شما را خلق فرموده و همواره دوست میدارد می باشید؟

برای شروع رابطه ای شخصی با خالق پر محبت خود می توانید اینگونه شروع کنید:

پدر آسمانی، من اعتراف می کنم که گناهکارم و احتیاج به بخشش تو دارم .

من ایمان می آورم که عیسی مسیح تاوان گناهان مرا با مرگ داوطلبانه خود بر روی صلیب تماما پرداخت.

من احتیاج به فیض تو دارم .

قلب و زندگی ام را به تو تقدیم می کنم، به من نشان بده چگونه برای تو زندگی کنم.

به خانواده خداوند خوش آمدید!

لطفا سوالات، نظرات و پیشنهادات محترمتان را به وسیلهٔ:

info@radioaramesh.org

radioaramesh@shaw.ca

با ما در میان بگذارید.

پایان