انجیل یوحنا ۱۵: ۹ – ۱۷

۹ ”همانطور که پدر مرا دوست دارد، من نیز شما را دوست دارم ، پس در محبت من بمانید. ۱۰ اگر از کلام من اطاعت نمایید، در محبت من خواهید ماند، درست همانگونه که من از احکام پدرم اطاعت می نمایـم و در محبت او می مانم .

۱۱ این را گفتم تا شما نیز از شادی من لبریز شوید؛ بلی ، تا مالامال از خوشی گردید. ۱۲ از شما می خواهم که به همان اندازه که من شما را دوست می دارم ، شما نیز یکدیگر را دوست بدارید. ۱۳ بزرگترین محبتی که شخص می تواند در حق دوستانش بکند، این است که جان خود را در راه ایشان فدا سازد. محبت را باید اینچنین سنجید. ۱۴ و شما دوستان منید اگر آنچه می گویم اطاعت کنید. ۱۵ دیگر شما را “بنده “ نمی خوانم ، چون معمولا بنده مورد اعتماد اربابش نیست . من شما را “دوستان خود” می خوانم ، به این دلیل که به شما اعتماد کرده ، هر چه پدرم به من گفته است ، همه را به شما گفته ام . ۱۶ ”شما مرا برنگزیدید، من شما را برگزیدم و شما را فرستادم که بروید و دائم میوه های خوب بیاورید تا هر چه می خواهید، با بردن نام من ، از پدرم خدا بگیرید. ۱۷ از شما می خواهم که یکدیگر را دوست بدارید،

عیسی مسیح به ایمانداران به خود، قول دریافت شادی الهی را داده است.

اما متاسفانه بسیاری از ایمانداران، شادی الهی را که از مسیح سر چشمه می‌‌گیرد تجربه نمی کنند.

ما می‌‌بایستی چند نکتهٔ مهم را در مورد شادی الهی که عیسی مسیح قول آن را به ایمانداران به خود داده بخوبی درک کنیم.

اول این که، شادی روحانی- الهیهمان گونه که از اسم او پیداست، مبدا و منشأ روحانی- الهی دارد.

شادی روحانی ایمانداران به مسیح، از روح القدس – روح مقدّس خود مسیح سر چشمه میگیرد.

از آنجایی که شادی الهی در ما ماورا طبیعی می‌‌باشد، بنابر این وجود آن وابسته به شرایط و موقعیت‌های زندگی ما نیست.

خوشی و شادی که از روح القدس نیست، طبیعتی دنیوی و زمینی دارد و میزان آن همیشه با شرایط و موقعیت زندگی

ما بستگی مستقیم دارد.

برای نمونه، مورد توجه و ستایش دیگران قرار گرفتن – به اتمام رسانیدن پروژه‌ای که مسئول آن هستیم – پیروزی تیم

ورزشی مورد علاقهٔ مان، شادی‌های موقتی را در ما بوجود می‌‌آورند.

ولی‌ منشأ و علت اینگونه شادی‌ها همگی در بیرون از ما می‌‌باشند.

ببینیم که شادی روح القدس در چه صورت در ما بوجود می‌‌آید.

۱ -در درجه اول، شادی نشأت گرفته از روح القدس، یعنی همان شادی الهی که مسیح قول آن را به ایمانداران به خود

داد، در صورتی تجربه می‌‌شود که ما، “به رابطه‌های شخصی خود با او توجه داشته باشیم.”

تنها به خاطر ایمان ما به عیسی مسیح و فدا کاری که او بر روی صلیب برای بخشیدن گناهان ما به انجام رسانید، حال

گناهان ما آمرزیده شده‌اند – نام ما در دفتر حیات خداوند نوشته شده – و ما تا ابد متعلق به او هستیم!

دیگر هیچ چیز نمیتواند ما را از محبت و بخشش دریافت شده از خداوند جدا نماید.

رومیان ۸: ۳۱ – ۳۹

۲ -دوّمین عاملی که موجب جاری شدن شادی الهی در ما می‌‌گردد این است که، “قدرت مسیح را در تغییر زندگی

دیگران مشاهده نموده و به آن توجه نمأییم.”

مشاهده و توجه به این که چگونه خداوند انسانها را در ایمانشان به عیسی مسیح، از اسارت گناهانشان نجات میدهد و به

آنها در شبیه او شدن کمک می‌‌نماید.

۳ -سومین دلیلی که موجب جاری شدن شادی الهی در زندگی ما می‌‌گردد این است که، “به افرادی که خداوند به زندگی

ما می‌‌آورد خدمت و محبت نمأییم.”

اطاعت فروتنانهٔ ما از خواست خداوند – خدمت و محبت نمودن به دیگران، موجب جاری شدن شادی الهی در ما می‌‌گردد.

۴ -چهارمین دلیل برخورداری از شادی الهی، “مطالعهٔ کلام خدا و اطاعت از فرامین آن می‌‌باشد!”

با مطالعهٔ کلام خداست که ما با شخصیّت واقعی و مقدّس وی آشنا می‌‌گردیم.

با مطالعهٔ کلام خداست که ما با چگونگی عملکرد او در جهان و زندگی گذشتگان آشنا میشویم.

با مطالعهٔ کلام خداست که ما از خواست و ارادهٔ الهی او برای زندگی خود آشنا می‌‌شویم.

با مطالعهٔ کلام خداست که ما از او شنیده و هدایت می‌‌شویم.

دوستان عزیز، روح القدس، روح مقدّس خداوند، بسیار مشتاق است تا ما از شادی بی‌ قید و شرط و مقدّس او سرشار گردیم.

اگر خواهان تجربهٔ شادی توان بخش خداوند هستید، امروز مدتی را در اندیشهٔ این حقایق عظیم سپری ساز که:

“چرا و چگونه خداوند گناهان شما را آمرزید؟”

“به حیات ابدی که خداوند به شما عطا فرموده بیندیش.”

“به شکوهٔ این حقیقت بیندیش که در ایمان خود به عیسی مسیح، حال عضو و فرزند خواندهٔ خانوادهٔ خداوند هستی‌.”

آیا بیاد آوری این برکات – شادی توان بخش خداوند را در شما زنده نموده؟

اگر نه، چه چیز مانع جاری شدن شادی خداوند در شماست؟

آن را به خداوند اعتراف کن و اجازه بده تا او با روح توانمند خود شادی الهی‌اش را به شما ارزانی بدارد.

***************************************************************************

آیا به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده شخصی خود اعتماد کرده اید؟

آیا مشتاق داشتن یک رابطه شخصی با کسیکه شما را خلق فرموده و همواره دوست میدارد می باشید؟

برای شروع رابطه ای شخصی با خالق پر محبت خود می توانید اینگونه شروع کنید:

پدر آسمانی، من اعتراف می کنم که گناهکارم و احتیاج به بخشش تو دارم .

من ایمان می آورم که عیسی مسیح تاوان گناهان مرا با مرگ داوطلبانه خود بر روی صلیب تماما پرداخت.

من احتیاج به فیض تو دارم .

قلب و زندگی ام را به تو تقدیم می کنم، به من نشان بده چگونه برای تو زندگی کنم.

به خانواده خداوند خوش آمدید!

لطفا سوالات، نظرات و پیشنهادات محترمتان را به وسیلهٔ:

info@radioaramesh.org

radioaramesh@shaw.ca

با ما در میان بگذارید.

پایان