افسسیان ۶: ۱۰ – ۱۲

۱۰ در خاتمه از شما می خواهم که از قدرت عظیم خداوند در درون خود، نیرو بگیرید و زورآور شوید! ۱۱ خود را با تمام سلاح های خدا مجهز کنید تا بتوانید در برابر وسوسه ها و نیرنگهای شیطان ایستادگی نمایید. ۱۲ بدانید که جنگ ما با انسانها نیست ،

انسانهایی که گوشت و خون دارند؛ بلکه ما با موجودات نامرئی می جنگیم که بر دنیای نامرئی حکومت می کنند، یعنی بر موجودات شیطانی و فرمانروایان شرور تاریکی . بلی ، جنگ ما با اینهاست ، با لشکرهایی از ارواح شرور که در دنیای ارواح زندگی می کنند.

عزیزان شیطان یک موجود حقیقی است و در این دنیا وجود دارد.

دلیل وجود شیطان در این دنیا، جامعه‌های از هم پاشیدهٔ ما می‌‌باشد.

کسانی که وجود شیطان را انکار می‌‌کنند، خود را بی‌ دفاع در معرض خطر و حملات او قرار می‌‌دهند.

این خطر میتواند حتی به سراغ ایمانداران به مسیح هم که وجود شیطان را انکار می‌‌کنند آید.

چرا که او در حال جنگ دائم برای تضعیف و نابودی ایمانداران به خداوند می‌‌باشد.

جنگهای روحانی نادیدنی ما با شیطان به صورت کاملا شخصی می‌‌باشند.

از آنجایی که نقطه ضعف‌ها و قوتهای هر کدام از ما با هم فرق می‌‌کنند، شیطان به هر شخصی به طریق و روش

خاصی حمله می‌‌کند.

اگر چه شیطان قادر نیست تا روح نجات یافته یک ایماندار به مسیح را از دست خدا بیرون آورد، ولی‌ او قادر است تا ما

را از راههای جسمی، روانی، احساساتی و روحانی مورد حمله و آزار و اذیت قرار بدهد.

هدف شیطان به ما برای تضعیف ایمانمان به خدا و از بین بردن شهادت ما به دیگران می‌‌باشد.

شیطان اگر چه مانند خدا عالم مطلق نیست، ولی‌ او بسیار زیرک، مکار و حیله گر‌ می‌‌باشد.

او در مکر خود از تمام نقاط ضعف و قوت ما آگاه می‌‌باشد.

از این روی وی به خوبی می‌‌داند تا از چه طریقی به هر شخص حمله کند تا بیشتر او را تضعیف و یا حتی نابود نماید.

ما می‌‌بایستی نسبت به وجود شیطان و خطر او همواره آگاه و هشیار باشیم.

به محض این که شیطان ببیند که طعمهٔ او، یعنی یکی از ما، نسبت به او بی‌ توجه شده و احساس خطری نمی کنیم، در

آن صورت او حملهٔ مکارانهٔ خود را آغاز خواهد نمود.

یکی از روش‌های بسیار فریبندهٔ او این است که وی از طریق چهره‌های شناخته شده درزندگی ما عمل می‌‌کند.

برای نمونه، او ممکن است تا با قوت دروغ گویی خود، شوهری را وسوسه نموده تا او بدون مشورت با همسرش دست

به خریدی بزرگ و غیر ضروری بزند.

این عمل شوهر که در پی وسوسه شیطان برای نابودی رابطهٔ بین آن زن و شوهر به وقوع پیوسته نمونهٔ بارز یک

جنگ روحانی نادیدنی است که توسط شیطان طرح گردیده.

شیطان ضعف شوهر را تشخیص داده -شوهر فریب شیطان را خورده پیرو دروغ او شده، نتیجتان همسر آن شوهر

دلشکسته و خشمگین شده است.

توجه بفرمایید که دشمن اصلی شوهر نیست.

شوهر در حقیقت فریب شیطان را خورده و مرتکب این عمل اشتباه گردیده.

شوهر همسرش را دوست دارد و احتیاج به بخشش او دارد.

بله دشمن واقعی همیشه شیطان است و فرشتگان سقوط کرده‌ای که از او پیروی می‌‌کنند.

دوستان، قانون اول هر جنگی این است که، “دشمن اصلی را به خوبی بشناسیم.”

خدا را شکر به خاطر کلام او.

چرا که ما با دشمن اصلی خود با مطالعهٔ کلام خدا آشنا می‌‌شویم.

کلام خدا همینطور یک اطمینان بیمه شده از طرف خداوند را برای ما در خود دارد.

این اطمینان بیمه شده از طرف خود خداوند را در انجیل اول یوحنا ۴: ۴مطالعه می‌‌کنیم:

۴ فرزندان‌ عزیزم‌، شما از آن خدا هستید و بر مخالفین‌ مسیح‌ غلبه‌ یافته‌اید، زیرا در وجود شما کسی‌ زندگی‌ می‌کند که‌ از هر دشمن‌ مسیح‌ در این‌ دنیای‌ گناه‌آلود، قوی‌تر است‌.

در کنار علم به این حقیقت تلخ که، شیطان در این دنیا وجود دارد و او پیوسته در صدد آزار و اذیت ایمانداران به مسیح

می‌‌باشد، ما این قول قوت بخش را از خود خداوند داریم که، قوتی که در یک مسیحی هست، از تمام نیروهای شیطانی بیشتر می‌‌باشد!

قوت و نیروی ما ایمانداران به مسیح از روح القدس می‌‌آید، از روح خدای قادر مطلق – دانای مطلق و در همه جا حاضر.

بله عزیزان، ما خود عیسی مسیح را در درونمان داریم.

مسیحی که بر روی صلیب بر شیطان و مرگ پیروز شد.

توسط کمک روح القدس – روح مسیح – ما قادر هستیم تا شیطان را شکست داده و در جنگهای روحانی نادیدنی خود با

او همیشه پیروز باشیم.

***************************************************************************

آیا به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده شخصی خود اعتماد کرده اید؟

آیا مشتاق داشتن یک رابطه شخصی با کسیکه شما را خلق فرموده و همواره دوست میدارد می باشید؟

برای شروع رابطه ای شخصی با خالق پر محبت خود می توانید اینگونه شروع کنید:

پدر آسمانی، من اعتراف می کنم که گناهکارم و احتیاج به بخشش تو دارم .

من ایمان می آورم که عیسی مسیح تاوان گناهان مرا با مرگ داوطلبانه خود بر روی صلیب تماما پرداخت.

من احتیاج به فیض تو دارم .

قلب و زندگی ام را به تو تقدیم می کنم، به من نشان بده چگونه برای تو زندگی کنم.

به خانواده خداوند خوش آمدید!

لطفا سوالات، نظرات و پیشنهادات محترمتان را به وسیلهٔ:

info@radioaramesh.org

radioaramesh@shaw.ca

با ما در میان بگذارید.

پایان