انجیل متی ۱۶: ۲۱ – ۲۵

۲۱ از آن پس ، عیسی آشکارا به شاگردانش می گفت که او به اورشلیم خواهد رفت و در آنجاسران یهود و علمای مذهبی او را آزار داده ، خواهند کشت ؛ اما می گفت که روز سوم زنده خواهد شد. ۲۲ پطرس او را به کناری کشیده ، با مخالفت به او گفت : «سرور من ، خدا نکند که چنین اتفاقی برای شما

بیفتد. « ۲۳ عیسی برگشت و به پطرس فرمود: «دور شو از من ای شیطان ! تو دام خطرناکی برای من می باشی ! فکر تو فکر بشری است نه الهی . « ۲۴ آنگاه عیسی به شاگردانش گفت : «هر که می خواهد مرید من باشد، باید خود را فراموش کند و صلیب خود را برداشته ، مرا پیروی کند. ۲۵ زیرا هر که بخواهد جان خود را برای خود حفظ کند، آن را از دست خواهد داد؛ اما کسی که جانش را بخاطر من فدا کند، آن را دوباره بدست خواهد آورد.

در طول مدت کوتاهی بعد از تولد، یک طفل شروع به شناخت صدای والدین خود می‌‌نماید.

بعد از فقط چند هفته که طفل صدای والدین خود را شنید، او قادر می‌‌گردد تا صدای آنها را از صدای دیگر انسانها تمیز بدهد.

شبیه همین، خداوند به فرزندان خود (ایمانداران به عیسی مسیح) ظرفیت و توانأیی خاصی عطا فرموده، تا آنها قادر

باشند “صدای او را” از دیگر صداها تمیز بدهند.

با گذشت زمان، ما قادر خواهیم گشت تا تشخیص دهیم که “چگونه خداوند توسط کلامش با ما صحبت می‌‌کند.”

برای اینکه بتوانیم با اطمینان – قادر به شنیدن و تشخیص صدای خداوند شویم، می‌‌بایستی به چند سوال پاسخ گوئیم.

سوال اول این که؛ “آیا این پیامی که من می‌‌شنوم با کلام خدا مطابقت دارد؟”

برای مثال، اگر کسی به ما بگوید که، ما ایمانداران به مسیح هنوز زیر غضب خداوند و لعنت او قرار داریم، خواهیم

دانست که پیام او دروغی بیش نیست.

چرا که کلام خدا در رومیان ۸: ۱ می‌‌فرماید؛ “بنابر این، چون به عیسی مسیح تعلق داریم، هیچ محکومیت و مجازاتی در انتظار ما نیست.”

سوال دومی که به هنگام شنیدن پیامی می‌‌بایستی از خود بپرسیم این است که؛ “آیا این پیام در تضاد با دلایل و منطق بشری می‌‌باشد؟”

اگر متن آن پیام بر خلاف منطقِ انسانی باشد، می‌‌تواند از طرف خدا باشد.

برای نمونه، کلام خدا به ما می‌‌آموزد که؛ “اگر کسی به صورت تو سیلی زد، آن طرف دیگر صورتت را نیز به او نشان بده.”

و یا این که؛ “دشمنان خود را دوست بدارید!”

و یا این که؛ “آخرین‌ها اول خواهند شد.”

اینگونه پیامها، مطابق با کلام خدا و در تضاد با منطق انسانی می‌‌باشند!

سومین سوالی که به هنگام شنیدن پیامی می‌‌بایستی به آن جواب بدهیم این است که؛ “آیا کلام خدا در تضاد با

خواهش‌های جسمانی / انسانی من است؟”

نباید فراموش کنیم که خداوند مشتاق است تا فرزندان او (ایمانداران به عیسی مسیح) لذت‌های خداپسندانه داشته باشند.

ولی‌ نه لذت هایی که بر خلاف نقشه‌های مقدّس او برای زندگی ما می‌‌باشند.

چهارمین سوالی که به هنگام شنیدن پیامی می‌‌بایستی از خود سوال کنیم این است که؛ “آیا متن این پیام، چالشی برای

ایمان من به مسیح است؟”

کلام خدا همیشه در صدد استحکام ایمان ما به مسیح و تقویت رابطه‌های شخصی ما با اوست.

اگر پیامی که می‌‌شنویم در صدد استحکام ایمان ما به مسیح و یا تقویت رابطه شخصی ما با او نمیشوند، مطابقت با کلام

خدا ندارد و از طرف او نمی باشد.

پنجمین سوالی که به هنگام شنیدن پیامی می‌‌بایستی به آن پاسخ بدهیم این است که؛ “آیا عمل به آنچه که پیام از من

می‌‌خواهد لازمه اش، شجاعت و اطاعت از خداوند می‌‌باشد؟”

دوستان، وقتی خداوند با ما صحبت می‌‌کند، یک تصمیم گیری جدی و یا عوض نمودن مسیر زندگی را از ما انتظار دارد.

عیسی مسیح در انجیل یوحنا ۱۰: ۱۱ می‌‌فرماید که؛ “من شبان خوب و دلسوزم.”

مسیح به ما می‌‌آموزد که ما قادر خواهیم بود تا صدای او را از صداهای دروغین تشخیص داده و وی را پیروی نمأییم.

انجیل یوحنا ۱۰: ۱۴ – ۱۵

پیروی از صداهای دیگر، ما را به گمراهی، نابودی و جدایی ابدی از خداوند خواهند کشانید.

بیأیید تا در کلام عیسی مسیح بیشتر وقت بگذرانیم تا به بهترین وجهی صدای او را تشخیص داده و از وی پیروی نمأییم.

انجیل یوحنا ۱۰: ۱ – ۱۸

۱ ”هر که نخواهد از در به آغل گوسفندان داخل شود بلکه از روی دیوار به داخل بپرد، یقینا دزد است .

۲ زیرا شبان گوسفندان همیشه از در وارد می شود.

۳ دربان نیز برای شبان در را می گشاید، گوسفندان صدای او را می شنوند و نزد او می آیند. شبان نام گوسفندان خود را یک به یک می خواند و آنها را بیرون می برد.

۴ او پیشاپیش گوسفندان حرکت می کند و گوسفندان بدنبال او می روند، چون صدای او را می شناسند.

۵ گوسفندان دنبال غریبه نمی روند، بلکه از او فرار می کنند، چون با صدای غریبه ها آشنا نیستند.”

۶ کسانی که این مثل را شنیدند، منظور عیسی را درک نکردند.

۷ پس برای ایشان توضیح داد و فرمود: “مطمئن باشید که من آن دری هستم که گوسفندان از آن وارد می شوند.

۸ دیگران که پیش از من آمدند، همه دزد و راهزن بودند. بهمین جهت ، گوسفندان واقعی به سخنان ایشان گوش ندادند.

۹ بلی ، من در هستم . کسانی که از این در وارد می شوند، نجات پیدا می کنند و در داخل و بیرون می گردند و چراگاه سبز وخرم می یابند.

۱۰ کار دزد اینست که بدزدد، بکشد و نابود کند؛ اما من آمده ام تا به شما حیات واقعی را به فراوانی عطا نمایم .

۱۱ ”من شبان خوب و دلسوزم . شبان خوب از جان خود می گذرد تا گوسفندان را از چنگال گرگها نجات دهد.

۱۲ ولی کسی که مزدور است و شبان نیست ، وقتی می بیند گرگ می آید، گوسفندان را گذاشته ، فرار می کند، چون گوسفندان از آن او نیستند و او شبانشان نیست . آنگاه گرگ به گله می زند و گوسفندان را پراکنده می کند.

۱۳ مزدور می گریزد، چون برای مزد کار می کند و به فکر گوسفندان نیست .

۱۴ ”من شبان خوب و مهربانم و گوسفندانم را می شناسم و آنها نیز مرا می شناسند.

۱۵ درست همانطور که پدرم مرا می شناسد و من او را می شناسم . من جان خود را در راه گوسفندان فدا می کنم .

۱۶ من در آغلهای دیگر نیز گوسفندانی دارم ؛ آنها را نیز باید بیاورم . آنگاه به صدای من توجه کرده ، همه با هم یک گله خواهند شد و یک شبان خواهند داشت .

۱۷ ”پدرم مرا دوست دارد، چون من جانم را می دهم و باز پس می گیرم .

۱۸ کسی نمی تواند بزور مرا بکشد، من داوطلبانه جانم را فدا می کنم . چون اختیار و قدرت این را دارم که هرگاه بخواهم ، جانم را بدهم و باز پس بگیرم . پدرم این اختیار را به من داده است .”

***************************************************************************

آیا به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده شخصی خود اعتماد کرده اید؟

آیا مشتاق داشتن یک رابطه شخصی با کسیکه شما را خلق فرموده و همواره دوست میدارد می باشید؟

برای شروع رابطه ای شخصی با خالق پر محبت خود می توانید اینگونه شروع کنید:

پدر آسمانی، من اعتراف می کنم که گناهکارم و احتیاج به بخشش تو دارم .

من ایمان می آورم که عیسی مسیح تاوان گناهان مرا با مرگ داوطلبانه خود بر روی صلیب تماما پرداخت.

من احتیاج به فیض تو دارم .

قلب و زندگی ام را به تو تقدیم می کنم، به من نشان بده چگونه برای تو زندگی کنم.

به خانواده خداوند خوش آمدید!

لطفا سوالات، نظرات و پیشنهادات محترمتان را به وسیلهٔ:

info@radioaramesh.org

radioaramesh@shaw.ca

با ما در میان بگذارید.

پایان