مراثی ارمیا ۳: ۲۲ – ۲۳

۲۲ رحمت‌ خداوند بی‌زوال‌ است‌. آری‌، بسبب‌ محبت‌ اوست‌ كه‌ ما تلف‌ نشده‌ایم‌.  ۲۳ وفاداری‌ خدا عظیم‌ است‌ و رحمت‌ او هر صبح‌ بر ما می‌تابد.

امروزه، “اعتماد” – یک کالای بسیار با ارزشی به شمار می‌‌رود.

دلیل آن این است که، “اعتماد” در میان انسانها بسیار کم یابه و به آسانی پیدا نمیشود.

خودپسندی‌ها -طمع – سعی در اول بودن در هر جا و موقعیتی، آنچنان بر تمام وجود و جهان بینی مردم حاکم شده که

دیگر هیچ کس حتی به خودش هم اعتمادی ندارد.

در حالی که ما دلایل بسیار موجه و قوی داریم که چرا می‌‌توانیم به خداوند اعتماد داشته باشیم.

۱ – دلیل اولی که چرا ما می‌‌توانیم به خداوند اعتماد داشته باشیم این است که؛ “وی یگانه خدای حقیقی است.”

خداوند ما، شبیه و همتأیی ندارد! (دوم سموئیل ۷: ۲۱ – ۲۲(

۲۱ این خواست تو بود که این کارهای بزرگ را بکنی و به این وسیله مرا تعلیم بدهی.

۲۲ ای خداوند من, چقدر با عظمت هستی! هرگز نشنیده ام که خدایی مثل تو وجود داشته باشد! تو خدای بی نظیری هستی!

خداوند ما، هرگز تغییر نمی کند. (عبرانیان ۱۳: ۸(

۸ عیسی مسیح امروز نیز همان است که دیروز بود و هرگز تغییر نخواهد کرد.

بله، خواست و ارادهٔ الهی خداوند ما هرگز تغییر نمی کند!

از این رو ما هرگز نگران این نیستیم که شاید ارزشها و خصلت‌های مقدس او در زمانی عوض بشوند.

۲ – دوّمین دلیل این که؛ چرا ما می‌‌توانیم به خداوند اعتماد کامل داشته باشیم این است که؛ “خداوند ما در ذات و ماهیت

اصلی خودش حقیقت محض می‌‌باشد.”

خداوند تحت تأثیر یا سلطه قوانین راست و غلط فانی دنیوی نیست.

در عوض، قوانین و استانداردهای مقدّس و الهی وی یگانه الگوی قابل اعتماد ما می‌‌باشند.

چرا که اعتماد و اجرای فروتنانهٔ از آنها، موجب رستگاری و برکت ما، و همینطور، جلال نام خداوند می‌‌گردند.

خداوند ما خودخواه نیست، زورگو نیست، ظالم نیست و هرگز در صدد گمراهی دیگران هم نمی باشد.

۳ – سومین دلیلی که چرا ما می‌‌توانیم به خداوند اعتماد داشته باشیم این است که؛ وی وفاداری کامل خود را همواره به

اثبات رسانیده!

در مورد وفاداری خداوند در مراثی ارمیا ۳: ۲۲ – ۲۳ می‌‌خوانیم که:

۲۲ رحمت‌ خداوند بی‌زوال‌ است‌. آری‌، بسبب‌ محبت‌ اوست‌ كه‌ ما تلف‌ نشده‌ایم‌.

۲۳ وفاداری‌ خدا عظیم‌ است‌ و رحمت‌ او هر صبح‌ بر ما می‌تابد.

۴ – چهارمین دلیلی که چرا می‌‌توانیم به خداوند اعتماد کامل داشته باشیم این است که؛ وی بر تمام شرایط، اوضاع و

احوال ما و تمام امور این جهان، آگاهی و تسلط کامل دارد!

در مورد، تسلط و اقتدار کامل خداوند بر همه چیز، در کلام او، مزمور ۱۰۳: ۱۹می‌‌خوانیم که:

۱۹ خداوند تخت‌ فرمانروایی‌ خود را در آسمانها قرار داده‌ است‌ و از آنجا بر همه‌ موجودات‌ حكمرانی‌ می‌كند.

دوستان، هیچ چیز نمیتواند مانع انجام ارادهٔ خداوند گردد.

حتی اگر شرایط به نظر ما دشوار و یا غیر ممکن جلوه نمایند.

در حقیقت، زنده بودن هر کدام از ما، خود شاهدی است برای قدرت و محبت خداوند یکتا و قابل اعتماد ما.

به عنوان ایمانداران به خداوند، عیسی مسیح، ما می‌‌توانیم با خاطری آسوده به او اعتماد داشته باشیم زیر که وی هرگز

ما را ناامید و مأیوس نخواهد فرمود!

***************************************************************************

آیا به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده شخصی خود اعتماد کرده اید؟

آیا مشتاق داشتن یک رابطه شخصی با کسیکه شما را خلق فرموده و همواره دوست میدارد می باشید؟

برای شروع رابطه ای شخصی با خالق پر محبت خود می توانید اینگونه شروع کنید:

پدر آسمانی، من اعتراف می کنم که گناهکارم و احتیاج به بخشش تو دارم .

من ایمان می آورم که عیسی مسیح تاوان گناهان مرا با مرگ داوطلبانه خود بر روی صلیب تماما پرداخت.

من احتیاج به فیض تو دارم .

قلب و زندگی ام را به تو تقدیم می کنم، به من نشان بده چگونه برای تو زندگی کنم.

به خانواده خداوند خوش آمدید!

لطفا سوالات، نظرات و پیشنهادات محترمتان را به وسیلهٔ:

info@radioaramesh.org

radioaramesh@shaw.ca

با ما در میان بگذارید.

پایان