فیلیپیان ۱: ۱۲ – ۱۸

۱۲ برادران عزیز، می خواهم این را نیز بدانید که آنچه برای من پیش آمده ، در واقع به اشاعه و گسترش پیغام انجیل منجر شده است ؛ ۱۳ زیرا اکنون همه ، منجمله سربازان گارد، بخوبی می دانند که من بعلت مسیحی بودن ، در زندان بسر می برم .

۱۴ بعلاوه ، زندانی بودن من باعث شده که بسیاری از مسیحیان اینجا، دیگر ترسی از زندان نداشته باشند؛ و صبر و تحمل من به آنان جرأت بخشیده که با شهامت بیشتری پیغام مسیح را اعلام کنند. ۱۵ البته ، بعضی به کاری که خدا توسط من انجام می دهد، حسادت می ورزند و به همین علت می کوشند که خودشان نیز انجیل را موعظه کنند؛ هدف ایشان از این کار اینست که مورد تشویق و توجه دیگران قرار گیرند. اما بعضی نیز انگیزه و هدفی خالص برای این کار دارند؛ ۱۶ اینان مرا دوست دارند و پی برده اند که خدا مرا برای دفاع از حقیقت به اینجا آورده است . ۱۷ عده ای هم برای این موعظه می کنند که حسادت مرا برانگیزند، با این تصور که پیشرفت کار آنان ، غمی به غمهای من در زندان می افزاید. ۱۸ اما هرکس با هر انگیزه و هدفی انجیل را موعظه کند، باعث شادی من می شود، چون بهرحال پیغام نجات بخش مسیح به گوش همه می رسد. بلی ، شادی من پایان نخواهد پذیرفت ،

پولس رسول در طول مدتی که به خاطر بشارت انجیل در زندان رومیان به سر می‌‌برد، یکی از تشویق کننده‌ترین

نامه‌های خود را نوشت.

در این نامهٔ خود خطاب به کلیسای فیلیپی، پولس رسول از شرایط بسیار دشوار و خطرناکی که در آن بسر می‌‌برد

استفاده نمود – تا درس بسیار مهمی را به ایمانداران به عیسی مسیح بیاموزد.

این درس مهم که به عنوان یک مسیحی؛ “چگونه با منتقدین، حسودان و حتی مخالفین خود برخورد داشته باشیم.”

با مطالعهٔ آیات ۱۲ تا ۱۸ در فصل اول فیلیپیان و قسمت‌های دیگری از عهد جدید در کلام خدا، به خوبی در می‌‌یابیم که،

پولس رسول با منتقدین سر سختی روبرو بود.

بعضی از مخالفان و منتقدین وی اعضای کلیسایی بودند که در روم قرار داشت.

بعضی از پولس انتقاد داشتند که – چرا وی مژدهٔ نجات انجیل را به غیر یهودیان نیز اعلان می‌‌کرد.

منتقدین پولس بر این باور اشتباه بودند که؛ “مژدهٔ انجیل فقط باید به یهودیان اعلان گردد!”

منتقدین پولس رسول همینطور با تعالیم وی در مورد نجات و رستگاری هر کس فقط در ایمان او به عیسی مسیح به

عنوان منجی و نه اجرای قوانین دین یهود، به شدت مخالفت می‌‌کردند.

پولس کاملأ از وجود این گروه و هدف آنهاآگاه بود.

در آیهٔ ۱۵ پولس بدینگونه به این گروه از منتقدین خود اشاره می‌‌نماید.

فیلیپیان ۱: ۱۵البته ، بعضی به کاری که خدا توسط من انجام می دهد، حسادت می ورزند و به همین علت می کوشند

که خودشان نیز انجیل را موعظه کنند؛ هدف ایشان از این کار اینست که مورد تشویق و توجه دیگران قرار گیرند. اما

بعضی نیز انگیزه و هدفی خالص برای این کار دارند؛

ولی‌ پولس نسبت به این گروه عکس العملی مثبت نشان می‌‌دهد.

وی عکس العمل مثبت خود را در آیهٔ ۱۸ بدینگونه ابراز می‌‌دارد.

۱۸ اما هرکس با هر انگیزه و هدفی انجیل را موعظه کند، باعث شادی من می شود، چون بهرحال پیغام نجات بخش

مسیح به گوش همه می رسد. بلی ، شادی من پایان نخواهد پذیرفت ،

بله، پولس با وجود تجربهٔ همهٔ این مخالفتها، انتقادها و حسادتها، موجب تشویق خوانندگان نامه خود به فیلیپیان می‌‌شود.

پولس رسول به منتقدین خود سخنی نا پسند نگفت و خشونتی نشان نداد.

او حتی هیچ دفاعی از خود ننمود.

پولس تنها به فکر اعلان و اشاعهٔ پیام نجات بخش عیسی مسیح به همگان بود!

او از این پیام حیات بخش خود، با محبت و صبر دفاع می‌‌نمود نه با بحث، دعوا و مشاجره.

پولس رسول پیامی را که بشارت می‌‌داد، خود آن را باور داشت و زندگی میکرد.

علت صبر و آرامش پولس را در مقابل منتقدینش، از زبان خود وی در آیهٔ ۱۸ در می‌‌یابیم.

در این آیه می‌‌خوانیم که:۱۸ اما هرکس با هر انگیزه و هدفی انجیل را موعظه کند، باعث شادی من می شود، چون

بهرحال پیغام نجات بخش مسیح به گوش همه می رسد. بلی ، شادی من پایان نخواهد پذیرفت ،

عزیزان، پولس خادمی فروتن و صادق برای خدمت به مسیح بود که به هیچ وجه در صدد بدست آوردن شهرت،

محبوبیت و قدرتی برای خود نبود.

تنها نیت و اشتیاق پولس این بود که؛ مژدهٔ انجیل به همگان اعلان گردد!

او این وظیفه بسیار مهم را با از خود گذشتگی، صبر و محبت پیوسته ادامه میداد.

دوستان گرامی، از خدا بخواهید تا به شما حکمت، صبر و قدرت عطا فرماید تا بتوانید با منتقدین خود مانند پولس

رسول، برخوردی مثبت و سازنده داشته باشید.

بدانید که اعلان پیام انجیل، همیشه در همهٔ جا، مخالفینی خواهد داشت.

اما خداوند با شما و محافظ پیام نجات خود خواهد بود.

به عملکرد خارق العادهٔ خداوند در آیهٔ ۱۳ توجه بفرمأیید.

۱۳ زیرا اکنون همه ، منجمله سربازان گارد، بخوبی می دانند که من بعلت مسیحی بودن ، در زندان بسر می برم .

حتی زندانبانان نیز مژدهٔ انجیل را از پولس زندانی شنیدند.

گفتار و رفتار شما نیز می‌‌تواند منعکس کنندهٔ ایمان شما به مسیح به مردم اطرافتان باشد.

***************************************************************************

آیا به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده شخصی خود اعتماد کرده اید؟

آیا مشتاق داشتن یک رابطه شخصی با کسیکه شما را خلق فرموده و همواره دوست میدارد می باشید؟

برای شروع رابطه ای شخصی با خالق پر محبت خود می توانید اینگونه شروع کنید:

پدر آسمانی، من اعتراف می کنم که گناهکارم و احتیاج به بخشش تو دارم .

من ایمان می آورم که عیسی مسیح تاوان گناهان مرا با مرگ داوطلبانه خود بر روی صلیب تماما پرداخت.

من احتیاج به فیض تو دارم .

قلب و زندگی ام را به تو تقدیم می کنم، به من نشان بده چگونه برای تو زندگی کنم.

به خانواده خداوند خوش آمدید!

لطفا سوالات، نظرات و پیشنهادات محترمتان را به وسیلهٔ:

info@radioaramesh.org

radioaramesh@shaw.ca

با ما در میان بگذارید.

پایان