تثنیه ۱: ۴۲ – ۴۴

۴۲ ولی‌ خداوند به‌ من‌ گفت‌: «به‌ ایشان‌ بگو كه‌ این‌ كار را نكنند، زیرا من‌ با ایشان‌ نخواهم‌ رفت‌ و دشمنانشان‌ آنها را مغلوب‌ خواهند كرد.» ۴۳ من‌ به‌ ایشان‌ گفتم‌، ولی‌ گوش‌ ندادند. آنها مغرور شده‌، فرمان‌ خداوند را اطاعت‌ نكردند و برای‌ جنگیدن‌ به‌ كوهستان‌ برآمدند. ۴۴ ولی‌ اموریهایی‌ كه‌ در آنجا ساكن‌ بودند برای‌ مقابله‌ با آنها بیرون‌ آمده‌، مثل‌ زنبور ایشان‌ را دنبال‌ كردند و از سعیر تا حرمه‌ آنها را كشتند.

صدای یک سوت می‌‌تواند توجه ما را به خودش جلب کند.

صدای یک سوت می‌‌تواند برای شروع و توقف یک مسابقه در صورت خطای بازیکنی مفید واقع گردد.

صدای یک سوت می‌‌تواند برای شروع و یا توقف مراسمی از طرف گروهی به کار گرفته شود.

صدای یک سوت توسط افسر راهنمأیی و رانندگی، یا یک معلم ورزش، و یا یک داور مسابقهٔ ورزشی، نشانه‌ای است

که ما را به توقف امر می‌‌کند.

صدای سوت به ما میگوید؛”بأیست و دریاب که چرا من نواخته شده ام.”

اما خداوند از چه وسیله‌ای برای جلب توجه ما به خود استفاده می‌‌کند؟

خداوند برای توجه ما به خود، گاهی اجازه می‌‌دهد تا ما در روح خود بیقراری احساس کنیم.

در آن حال بیقراریِ نا خوشایند، در روح خود، آرامش نداریم و حتی از شرایط زندگی خود ناراضی می‌‌گردیم.

گاهی هم خداوند برای جلب توجه ما، توسط شخص دیگری با ما صحبت می‌‌کند.

گاهی هم خداوند برای جلب توجه ما به خود، برکتی غیر منتظره با ما عطا می‌‌کند.

مثلاً، برکت صبر و محبت او نسبت به ما، در حالی که در گناه به سر می‌‌بریم.

رومیان ۲: ۴ اگر خدا تابحال نسبت به تو صبر و تحمل نشان داده است ، آیا این را نتیجه ضعف او می دانی ؟ آیا

متوجه نیستی که خدا در تمام این مدت که تو را مجازات نکرده ، در واقع به تو فرصت داده تا از گناهانت دست بکشی ؟

بلی ، مهربانی خدا برای این بوده است که تو توبه کنی .

در هر حال ما می‌‌بایستی بسیار هشیار باشیم و در هر یک از چنین شرایطی توقف کنیم و بپرسیم، “خداوند، آیا

می‌‌خواهی ‌چیزی به من بگویی؟”

گاهی هم خداوند به دعاهای ما جواب نمی دهد تا ما را به خود آورده و توجه مان بر وی متمرکز گردد.

به یاد داشته باشید که خداوند در زمان جواب ندادن به دعاهای ما، در صدد گفتن ‌چیزی به ماست!

گاهی هم خداوند در جواب دعاهای ما به وضوح “نه” می‌‌گوید تا باز بدینگونه توجه خود را بر وی متمرکز سازیم.

همینطور، خداوند گاهی از شکست‌ها – چالشها – مشکلات و بیماریها، همچون ابزاری مفید برای جلب توجه ما به خود

استفاده می‌‌نماید.

یک نکتهٔ بسیار مهم را باید همیشه به خاطر داشته باشم.

و آن این که؛ “خداوند در همه اوقات و در همهٔ شرایط برای خیریت، برکت و صلاح ما، و نهایتا جلال نام خود، در

عمل می‌‌باشد.”

عاقلانه‌ترین عکس العمل ما در شرایطی که خداوند قصد جلب توجه ما را به خود دارد این است که، “بلافاصله به وی

توجه کامل نموده و در نهایت فروتنی، سعی در شنیدن و اطاعت از اوامر وی نمأییم.”

بله دوستان، در فاجعه ها، شکست‌های غمناک و بیماری‌های دردناکِ ما، خداوند در صبر است تا ببیند آیا ما به وی

توجه میکنیم.

خداوند در اینگونه شرایط با ما صبر می‌‌کند تا به سوی او رفته و بپرسیم، “پدر آسمانی من، آیا داری توسط این شرایطِ

دشوار با من صحبت می‌‌کنی؟”

عزیزان، خداوند شایستهٔ توجه کامل ما به اوست!

ولی‌ متاسفانه ما از بودن با وی و از او شنیدن غفلت می‌‌کنیم.

در شرایط دشوار و بغرنجی که خداوند اجازهٔ ورود آنها را به زندگی ما داده، او سعی در گفتگو با ما دارد.

و باز ما بی‌ توجه به او – بر روی مشکلات و شرایطی که در آن هستیم تمرکز داریم.

اجازه بدهید تا شرایط زندگی شما به هر گونه‌ای که هستند، چه دردناک و ناخوشایند و چه خوشایند و رضایتبخش،

بهانه‌ای باشند – تا شما را به خدا نزدیکتر سازند.

در هر شرایطی از او بپرسید، “پدر جان، چه میخواهی به من بگویی؟”

آمادهٔ شنیدن از خداوند و اطاعت از اوامر او باش!

***************************************************************************

آیا به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده شخصی خود اعتماد کرده اید؟

آیا مشتاق داشتن یک رابطه شخصی با کسیکه شما را خلق فرموده و همواره دوست میدارد می باشید؟

برای شروع رابطه ای شخصی با خالق پر محبت خود می توانید اینگونه شروع کنید:

پدر آسمانی، من اعتراف می کنم که گناهکارم و احتیاج به بخشش تو دارم .

من ایمان می آورم که عیسی مسیح تاوان گناهان مرا با مرگ داوطلبانه خود بر روی صلیب تماما پرداخت.

من احتیاج به فیض تو دارم .

قلب و زندگی ام را به تو تقدیم می کنم، به من نشان بده چگونه برای تو زندگی کنم.

به خانواده خداوند خوش آمدید!

لطفا سوالات، نظرات و پیشنهادات محترمتان را به وسیلهٔ:

info@radioaramesh.org

radioaramesh@shaw.ca

با ما در میان بگذارید.

پایان