۱قرنتیان ۲: ۹ – ۱۴

۹- کتاب آسمانی نیز در این مورد می فرماید که خدا برای دوستداران خود، چیزهایی تدارک دیده است که هیچ انسانی هرگز ندیده ، نشنیده و به فکرش نیز خطور نکرده است .

۱۰- اما خدا این امور را توسط روح خود بر ما آشکار ساخته است ، زیرا روح خدا از عمیق ترین اسرار خدا آگاهی دارد و آنها را بر ما آشکار می سازد.
۱۱- هیچکس نمیتواند بداند که در باطن شخصی دیگر چه می گذرد، مگر خود آن شخص . به همین ترتیب ، هیچکس نمی تواند افکار و نقشه های خدا را درک کند، مگر روح خدا.
۱۲- خدا در واقع روح خود را به همین منظور به ما عطا فرموده است تا توسط او بر ما آشکار کند که چه هدایای پرشکوهی از لطف و برکت خود، نصیب ما ساخته است . بدیهی است روحی که ما یافته ایم ، با روح این دنیا تفاوت دارد.
۱۳- به هنگام گفتگو درباره این هدایا نیز از کلماتی که بعنوان یک انسان می توانیم بکار ببریم ، استفاده نمی کنیم ، بلکه عیناً همان کلماتی را بکار می بریم که روح خدا به ما الهام می کند. به این ترتیب ، حقایق روح القدس را با کلمات روح القدس بیان می نماییم .
۱۴- اما شخص بی ایمان قادر نیست افکار و اسرار خدا را که روح القدس به ما می آموزد، درک کند و بپذیرد. این امور به نظر او پوچ و بی معنی می آیند، زیرا فقط آنانی که روح خدا در وجودشان قرار دارد، می توانند مقصود او را درک کنند؛ اما سایرین قادر نیستند این مطالب را بفهمند.

این یک حقیقت مسلم است که، هیچ شرایط و اتفاقی نیست کا ما در طول زندگی خود با آن مواجه شویم که خداوند قصد

گفتن ‌چیزی را به ما در آن نداشته باشد!

ما می‌‌توانیم اطمینان داشته باشیم که وقتی خداوند به ما ‌چیزی می‌‌گوید، گفته او همیشه هدف و منظوری خاص و مهم را

در خود دارد.

در این مطالعه به شناخت چند هدف خداوند برای فرزندان خانوادهٔ الهی خود (ایمانداران به عیسی مسیح) می‌‌پردازیم.

ما ایمانداران به عیسی مسیح قادریم تا آنچه را که پدر آسمانیمان به ما می‌‌گوید شناخته و از درک مفهوم واقعی آن گفته

اطمینان داشته باشیم.

چرا که روح مقدس خود او، روح القدس، در ماست.

و همان روح القدس، حقایق کلام خداوند را برای ما مکشوف می‌‌فرماید.

کلام خدا در انجیل یوحنا ۱۶: ۱۳می‌‌فرماید:

۱۳- ولی وقتی روح القدس که سرچشمه همه راستی ها است بیاید، تمام حقیقت را به شما آشکار خواهد ساخت . زیرا نه

از جانب خود، بلکه هر چه از من شنیده است خواهد گفت . او از آینـده نیز شمـا را باخبر خـواهد ساخت .

وظیفهٔ ما این است که برای شنیدن از خداوند انظبات داشته باشیم و وقت کافی اختصاص دهیم.

در آن صورت، خداوند با کمک روح القدس – ما را در درک صحیح و کامل از آنچه که وی مایل است با ما در میان

گذارد یاری می‌‌نماید.

هدف اصلی خداوند از – در گفتگو بودن با ما این است که، با شناخت صحیح و پیروی از فرامین او، بیاموزیم که

خواست الهی او برای زندگی ما چیست و چگونه می‌‌توانیم هر روزه بیشتر شبیه عیسی مسیح گردیم.

برای شنیدن از خداوند و درک این که وی چه می‌‌خواهد به ما بگوید، “مطالعهٔ کلام او بهترین طریق می‌‌باشد.”

خداوند با حکمت قدوس و الهی خود، در محبت بی‌ پایانش برای ما – چنانچه ما فروتن شده و مایل به شنیدن و اطاعت

از او باشیم، وی ما را به قسمت خاصی از کلامش که مورد نیاز آن روز و شرایط ماست، هدایت می‌‌فرماید.

برای مثال، شاید خداوند ما را به حکایت زن سامری در انجیل یوحنا فصل چهارم هدایت فرماید تا سرمشقی برای ما

گردد.

و یا این که خداوند ما را به قسمتی از کلام خود هدایت فرماید که ما را متوجه وجود گناهی در زندگیمان می‌‌سازد.

چرا که خداوند خواست و نحوهٔ عملکرد الهی خود در این جهان و زندگی انسانها را برای ما به ثبت رسانیده است.

کاری که ما می‌‌بایستی انجام دهیم این است که، “بعد از درک مفهوم کلام خدا زندگی خود را با آموزه‌های آن مطابق

سازیم.”

تا آنگاه بتوانیم قادر به زیستن آنگونه زندگی باشیم که خداوند ما را برای آن خلق فرموده است.

علاوهٔ بر این، خداوند چگونگی حقایق دریافت نجات و داشتن یک زندگی شاد و ظفر مندانه را در ایمان به عیسی مسیح

به ما می‌‌آموزد.

خواست خداوند این است تا ما کلام او را نه تنها خود شنیده و به کار ببریم، بلکه با دیگران نیز در میان گذاریم.

عیسی مسیح فقط چیز هایی را فرمود که پدر آسمانی به وی آموخته بود.

انجیل یوحنا ۸: ۲۸

۲۸- پس ، عیسی فرمود: “وقتی مرا کشتید، آنگاه خواهید فهمید که من مسیح هستم و از خود کاری نمی کنم ، بلکه

هرچه “پدر” به من آموخت ، همان را به شما گفته ام .

همانند مسیح، ما هم می‌‌بایستی با دقت به پدر آسمانی خود گوش فرا دهیم تا بیاموزیم که او به ما چه می‌‌گوید و ما باید به

دیگران در مورد او چه بگوئیم.

دوستان گرامی، خداوند، خالق همهٔ ما، مایل به سخن گفتن با همهٔ انسانهاست!

چه آنهایی که به او ایمان دارند و در اجرای فرامینش وفادار بوده، و چه کسانی که به او ایمان ندارند و خواست الهی او

را اجرا نمی کنند.

خداوند مایل به گفتگو با توانمندان و همینطور ضعیفان می‌‌باشد.

او مایل به گفتگو با، خودخواهان و فروتنان می‌‌باشد.

بله دوست گرامی، خداوند بسیار مایل است تا امروز با شما صحبت کند!

برای دریافت نجات، آرامش الهی و قادر به زیستن در نقشهٔ مقدسی که برای آن آفریده شده اید، “دریاب که خداوند

امروز به شما چه می‌‌گوید.”

اجازه بده تا هر اتفاق و موقعیتی امروز، وسیله‌ای باشد تا شما را به خداوند نزدیکتر گردانیده و بهتر او را بشنوید.

او حتما دارد توسط آن اتفاق و موقعیت خاص با شما سخن می‌‌گوید.

آیا صدای پدرانهٔ پر محبت او را میشنوی؟

***************************************************************************

آیا به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده شخصی خود اعتماد کرده اید؟

آیا مشتاق داشتن یک رابطه شخصی با کسیکه شما را خلق فرموده و همواره دوست میدارد می باشید؟

برای شروع رابطه ای شخصی با خالق پر محبت خود می توانید اینگونه شروع کنید:

پدر آسمانی، من اعتراف می کنم که گناهکارم و احتیاج به بخشش تو دارم .

من ایمان می آورم که عیسی مسیح تاوان گناهان مرا با مرگ داوطلبانه خود بر روی صلیب تماما پرداخت.

من احتیاج به فیض تو دارم .

قلب و زندگی ام را به تو تقدیم می کنم، به من نشان بده چگونه برای تو زندگی کنم.

به خانواده خداوند خوش آمدید!

لطفا سوالات، نظرات و پیشنهادات محترمتان را به وسیلهٔ:

info@radioaramesh.org

radioaramesh@shaw.ca

با ما در میان بگذارید.

پایان