اول قرنتیان ۱۵: ۲۰ – ۲۳

۲۰ اما واقعیت اینست که مسیح پس از مرگ ، دوباره زنده شد؛ او نخستین فرد از میان کسانی است که در روز قیامت زنده خواهند شد.

۲۱ همانطور که به علت گناه ”آدم “، مرگ به این دنیا آمد، در اثر کار نجات بخش مسیح نیز زندگی پس از مرگ نصیب ما شد.

۲۲ همه ما می میریم ، زیرا از نسل گناهکار آدم هستیم ، چون هر جا گناه باشد، مرگ نیز وجود دارد. اما همه کسانی که از آن مسیح می باشند، پس از مرگ بار دیگـر زنـده خواهند شد.

۲۳ اما هرکس به نوبت خود: نخستین کسی که زنده شد، مسیح بود؛ سپس به هنگام بازگشت او، تمام آنانی که به او تعلق دارند، زنده خواهند شد.

بله مسیح زنده است!

مسیح از مردگان برخاست و حال در بهشت – نزد پدر آسمانی – برای ایمانداران به خودش شفاعت می‌‌کند.

به خاطر قیام مسیح از مردگان؛ “گناهان ما بخشیده شده اند.”

عیسی مسیح به این جهان آمد تا داوطلبانه تاوان تمام گناهان انسان را یک بار برای همیشه، تماماً پرداخت نماید.

انجیل متی ۲۰: ۲۸

۲۸ چون من که مسیحم ، نیامدم تا به من خدمت کنند؛ من آمدم تا به مردم خدمت کنم و جانم را در راه نجات بسیاری فدا سازم .

مسیح با ایثار دوطلبانهٔ جان خود – مجازات گناهان ما را پرداخت نمود.

حال – ما در ایمان به وی، گناهانمان بخشیده شده و در نزد خدا عادل، یعنی بی‌ گناه محسوب می‌‌گردیم.

عیسی مسیح بعد از قیام خود از مردگان، با روح مقدّس خویش، در زندگی تمام ایمانداران به خود فعالانه حضور دارد.

عیسی مسیح به پیروان خود قول‌هایی‌ داد.

یکی از قول‌های مسیح این بود که؛ “اگر ایمانداران به وی، در فروتنی در اجرای خواست و ارادهٔ مقدّس او زندگی

نمایند، وی با روح مقدّس خود با آنها خواهد بود و آنها را قادر خواهد ساخت.

مسیح به ایمانداران به خود قول داد که؛ روح القدس – آنها را قادر به زیستن یک زندگی خدا پسندانه و به بار آوردن

میوه‌های فراوان که برای جلال نام خداوند و گسترش ملکوت او مفید می‌‌باشند، خواهد نمود.

انجیل متی ۵: ۱ – ۱۲

۱ روزی كه جمعیتـی انبـوه گرد آمده بودند،عیسی به همراه شاگردان خود بر فراز تپه ای بر آمد و بنشست .

۲ آنگاه شروع به تعلیم ایشان كرد و فرمود:

۳ خوشابحال آنان كه نیاز خود را به خدا احساس می كنند، زیرا ملكوت آسمان از آن ایشان است .

۴ خوشابحال ماتم زدگان ، زیرا ایشان تسلی خواهند یافت .

۵ خوشابحال فروتنان ، زیرا ایشان مالك تمام جهان خواهند گشت .

۶ خوشابحال گرسنگان و تشنگان عدالت ، زیرا سیر خواهند شد.

۷ خوشابحال آنان كه مهربان و باگذشتند، زیرا از دیگران گذشت خواهند دید.

۸ خوشابحال پاك دلان ، زیرا خدا را خواهند دید.

۹ خوشابحال آنان كه برای برقراری صلح در میان مردم كوشش می كنند، زیرا ایشان فرزندان خدا نامیده خواهند شد.

۱۰ خوشابحال آنان كه به سبب نیك كردار بودن آزار می بینند، زیرا ایشان از بركات ملكوت آسمان بهره مند خواهند شد.

۱۱ هرگاه بخاطر من شما را ناسزا گفته ، آزار رسانند و به شما تهمت زنند، شاد باشید.

۱۲ بلی ، خوشی و شادی نمایید، زیرا در آسمان پاداشی بزرگ در انتظار شماست . بدانید كه با پیامبران گذشته نیز چنین كردند.

انجیل یوحنا ۱۵: ۵

۵ ”بله ، من تاک هستم ، شما نیز شاخه های من . هر که در من بماند و من نیز در او، میوه فراوان می دهد، چون جدا از من هیچ کاری از شما ساخته نیست .

همینطور عیسی مسیح مکرراً بر اهمیّت تأثیر دعای ایمانداران تأکید فراوان داشت.

عیسی مسیح به ما اطمینان داد که دعاهای ما را حتما خواهد شنید و به آنها جواب خواهد داد.

مسیح به ما قول داد که اگر خواسته‌های ما در دعا هایمان، مطابق با خواست الهی خداوند باشند، وی حتما آنها را به ما

عطا خواهد فرمود.

۱یوحنا ۵: ۱۴ – ۱۵

۱۴ از اینرو، خاطرجمع‌ هستیم‌ که‌ هرگاه‌ از خدا چیزی‌ مطابق‌ خواست‌ او بطلبیم‌، دعای‌ ما را خواهد شنید؛

۱۵ و اگر یقین‌ داریم‌ که‌ دعای‌ ما را می‌شنود، می‌توانیم‌ به‌ این‌ هم‌ اطمینان‌ داشته‌ باشیم‌ که‌ آنچه‌ از او بخواهیم‌، به‌ ما عطا خواهد کرد.

دوستان عزیز، به خاطر همهٔ این فداکاری‌های عظیمی که مسیح برای ما انجام داده، او براستی شایستهٔ ستایش، اکرام و

پیروی ما از اوست!

شایسته و به جاست تا جهان بینی و اعمال ما در زندگی، همواره بر اساس تعالیم حیات بخش و زندگی مقدّس وی منطبق

باشند.

بیأیید تا از مسیح به خاطر فیض، محبت و فداکاری بی‌ مانندش برایمان قدردانی کنیم.

۱قرنتیان ۱۵: ۵۸

۵۸ بنابراین ، ای عزیزان ، از آنجا که پیروزی ما در آینده حتمی است ، پس در ایمان قوی و ثابت قدم بمانید و همواره مشغول خدمت به خداوند باشید، چون می دانید که خدمتتان به خداوند بی نتیجه نیست ، و در قیامت هرکس پاداش اعمال خود را خواهد یافت .

***************************************************************************

آیا به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده شخصی خود اعتماد کرده اید؟

آیا مشتاق داشتن یک رابطه شخصی با کسیکه شما را خلق فرموده و همواره دوست میدارد می باشید؟

برای شروع رابطه ای شخصی با خالق پر محبت خود می توانید اینگونه شروع کنید:

پدر آسمانی، من اعتراف می کنم که گناهکارم و احتیاج به بخشش تو دارم .

من ایمان می آورم که عیسی مسیح تاوان گناهان مرا با مرگ داوطلبانه خود بر روی صلیب تماما پرداخت.

من احتیاج به فیض تو دارم .

قلب و زندگی ام را به تو تقدیم می کنم، به من نشان بده چگونه برای تو زندگی کنم.

به خانواده خداوند خوش آمدید!

لطفا سوالات، نظرات و پیشنهادات محترمتان را به وسیلهٔ:

info@radioaramesh.org

radioaramesh@shaw.ca

با ما در میان بگذارید.

پایان