۲قرنتیان ۹ : ۶-۸

۶ فراموش نکنید که هر که کم بکارد، کم نیز درو خواهد کرد؛ و هر که زیاد بکارد، زیاد درو خواهد کرد. پس اگر کم بدهید، کم نیز دریافت خواهید کـرد. ۷ کسی را مجبور نکنید که بیش از آنچه قلباً درنظر دارد، بدهد بلکه بگذارید همانقدر که مایل است ،

بدهد زیرا خدا کسی را دوست دارد که از روی میل کمک می کند. ۸ اما خدا قادر است هر نعمتی را بیش از نیازتان به شما عطا فرماید، تا نه فقط احتیاجات خودتان برآورده شود، بلکه از مازاد آن بتوانید برای خدمات نیکوکارانه و کمک به دیگران استفاده کنید.

پدر آسمانی ما در بسیاری جهات نسبت به ما بخشنده بوده است.

او ما را در رحم مادر با حساسیت و توجه محبت آمیزی شکل داد و به ما زندگی‌ فیزیکی‌ (جسمانی) عطا کرد(مزامیر ۱۳۹ : ۱۳)“ تو مرا در رحم‌ مادرم‌ نقش‌ بستی‌ و مرا بوجود آوردی‌.”

او این دنیا را که در آن زندگی‌ می‌کنیم آفرید و هوا را برای تنفس ، آب را برای نوشیدن، غذا را برای

خوردن، و سایر موارد ضروری دیگر را برای ما فراهم کرد.

او این نعمت‌ها را به هر نسلی پیشکش داد و از بخشیدن آنها دریغ نکرد تا بی‌ عدالتی رخ ندهد.

(متی ۵: ۴۵)۴۵……او آفتاب خود را برهمه می تاباند، چه بر خوبان ، چه بر بدان ؛ باران خود را نیز بر نیكوكاران و ظالمان می باراند.

در نجات و رستگاری، هدایایی علاوه بر آن دریافت کردیم که همانا بخیشده شدن گناهان، متعلق شدن به

خانواده خدا و خانه‌ای آسمانی است.

ما شایستگی این‌ها را نداشتیم و نمیتوانستیم آنها را بدست آوریم.

اینها مجاناً به همهٔ مومنان به ‌عیسی مسیح به عنوان منجی شخصی‌ داده شده است.

هدیهٔ بسیار مهم دیگر روح القدوس است که در ما ساکن می‌‌شود و حکمت و خرد ، راهنمایی‌ و راحتی‌ را

برای ما فراهم می‌سازد.

بدون هیچ هزینه‌ای همهٔ اینها به ما عطا شده اما هنوز ما در دادن آنها به طور آزادانه با خود کلنجار

می‌‌رویم.

طبیعت خودخواه ما می‌خواهد همهٔ اینها را برای خود نگاه دارد.

برای غلبه بر خودخواهی‌ و دهنده ای بخشنده شدن ، این حقایق را باید به خاطر بسپاریم که ما:

-از ‌عیسی مسیح تقلید کنیم هنگامیکه فداکارانه می‌‌بخشیم.

-با اطاعت از فرمان خداوند باعث جلال پدر آسمانی هستیم.

– شرایطی را فراهم می‌کنیم که خداوند این فرصت را می‌یابد تا برکت خود را به ما عطا کند هنگامیکه در

حال سهیم شدن با دیگران هستیم.

-در حال بسط دادن کار خدا با حمایت از کلیساهای محلی هستیم.

برای اینکه شخصی‌ بخشنده شویم می‌بایست قلبی سر شار از عشق به خداوند، فرای هر عشق دیگری

داشته باشیم و تمایل به این که توسط او پذیرفته می‌‌شود و ذهنی‌ که تمایل به اطاعت از اوامر او دارد.

روح القدوس که به ما کمک می‌کند که بر هوا‌های نفسانی خود غلبه کنیم، ما را به فردی تبدیل می‌کند که

در ما لذتی را در بخشندگی ایجاد می‌کند.

خداوند بخشندگان سخاوتمندرا دوست دارد.

—————————————————————————————————-

آیا به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده شخصی خود اعتماد کرده اید؟

آیا مشتاق داشتن یک رابطه شخصی با کسیکه شما را خلق فرموده و همواره دوست میدارد می باشید؟

برای شروع رابطه ای شخصی با خالق پر محبت خود می توانید اینگونه شروع کنید:

پدر آسمانی، من اعتراف می کنم که گناهکارم و احتیاج به بخشش تو دارم .

من ایمان می آورم که عیسی مسیح تاوان گناهان مرا با مرگ داوطلبانه خود بر روی صلیب تماما پرداخت. من احتیاج به فیض تو دارم .

قلب و زندگی ام را به تو تقدیم می کنم، به من نشان بده چگونه برای تو زندگی کنم.

به خانواده خداوند خوش آمدید!

لطفا سوالات، نظرات و پیشنهادات محترمتان را به وسیلهٔ:

info@radioaramesh.org

radioaramesh@shaw.ca

با ما در میان بگذارید.

پایان