انجیل متی ۲۶: ۳۶ – ۴۶

۳۶ پس عیسی ایشان را به بیشه ای آورد که آن را جتسیمانی می نامیدند. او به ایشان فرمود: «بنشینید و منتظر باشید تا من کمی دورتر رفته ، دعا کنم .» ۳۷ پطرس و دو پسر زبدی یعنی یعقوب و یوحنا را نیز با خود برد. در حالیکه غم و اندوه تمام وجود او را فرا گرفته بود،

۳۸ رو به ایشان کرد و فرمود: «من از شدت حزن و غم ، در آستانه مرگ می باشم . شما اینجا بمانید و با من بیدار باشید. » ۳۹ سپس کمی دورتر رفت و بر زمین افتاد و چنین دعا کرد: «پدر، اگر ممکن است ، این جام رنج و عذاب را از مقابل من بردار؛ اما نه به خواهش من بلکه به خواست تو. » ۴۰ آنگاه نزد آن سه شاگرد برگشت و دید که در خوابند. گفت :«پطرس نتوانستی حتی یک ساعت با من بیدار بمانی ؟ ۴۱ بیدار بمانید و دعا کنید تا وسوسه بر شما غلبه نکند. روح انسان می خواهد آنچه درست است انجام دهد، اما طبع بشری او ضعیف است . » ۴۲ باز ایشان را گذاشت و رفت و چنین دعا کرد: «پدر، اگر ممکن نیست این جام از مقابل من برداشته شود، پس آن را می نوشم . آنچه خواست توست بشود. » ۴۳ باز برگشت و دید که درخوابند، چون پلکهای ایشان سنگین شده بود. ۴۴ پس برای بار سوم رفت و همان دعا را کرد. ۴۵ سپس ، نزد شاگردان بازگشت و گفت : «حالا دیگر بخوابید و استراحت کنید… اما نه ، حالا زمان آن است که در چنگ بدکاران گرفتار شوم . ۴۶ برخیزید و برویم . نگاه کنید، این هم شاگرد خائن من ! »

وقتی شما در مشکلات و رنج به سر می‌‌برید آیا به کلام خدا مراجعه میکنید؟

کلام خدا تنها مرجع و منبع کاملا قابل اعتمادی است که می‌‌تواند، امید و حیات را به شما در شرایط بسیار دشوار زندگی

و حتی موقعیت هایی که هیچ راه چاره‌ای نمی بینید اهدأ کند.

عزیزان، کلام خدا یک کتاب معمولی نیست.

کلام خدا، همانگونه که از اسم آن مشخص می‌‌شود، راهنمأیی‌ها و پندهای خدا – پدر آسمانی ماست که به ما می‌‌آموزد،

تا در مشکلات روزمره زندگی، چگونه باید رفتار کنیم و چگونه رفتار نکنیم.

وقتی ما در شرایطی نا امید کننده و بسیار بغرنج ولی‌ فروتن و با ایمانِ به شنیدن از خداوند به کلام او مراجعه می‌‌کنیم،

خداوند حتما ما را به سوی آن قسمتی از کلامش که برای آن شرایط خاص ما مناسب و مفید می‌‌باشد، هدایت خواهد

فرمود.

در فروتنی و با ایمان از شنیدن خداوند کلام او را مطالعه نمودن است که، از خواست مقدّس خداوند و حکمت الهی وی

که چه باید بکنیم و چه نکنیم، آشنا می‌‌گردیم.

پس از آن- اگر ما از امر خداوند اطاعت نمأییم، وی با حکمت و قدرت خداوندی خویش، از همان شرایط و اوضاع و

احوال بسیار دردناک و سخت، برای خیریت ما و جلال نام خودش استفاده خواهد فرمود.

آنگاه ما در شناخت بهتر از محبت خداوند و قوتی تازه در ایمانمان به او، قادر خواهیم شد تا مطابق با خواست الهی وی

زیسته و برای جلال نامش و گسترش ملکوتش بهتر و بیشتر مثمر ثمر باشیم.

عزیزان، به عقیده من، یکی از دردناکترین شرایطی که تا کنون یک انسان با آن روبرو شده، شرایطی بود که عیسی

مسیح در باغ جتسیمانی با آن روبرو بود.

مسیح به خوبی آگاه بود که برای پرداخت تاوان گناهان انسان، او می‌‌بایستی دردناکترین تجربهٔ ممکنه را تقبل و تحمل

نماید.

بله، مسیح به خوبی از شدت درد و عذابی که برای رستگاری انسان متقبل شده بود، آگاه بود!

نه تنها این، بلکه مسیح درد دیگری نیز در پیش روی خود داشت.

درد و رنج غیر قابل وصف جدا شدن از پدر آسمانی خود برای اولین بار از زمان ابدیت گذشته.

چرا که عیسی مسیح، از ازل – همواره با خدای پدر بود و حال او می‌‌بایستی برای پرداخت تاوان گناهان انسان، نه تنها

جان خود را داوطلبانه بدهد، بلکه برای مدتی نیز بدور از پدر آسمانی خود بسر برد.

حال دیگر هیچ کدام از فرزندان خداوند، یعنی ایمانداران به مسیح، مجبور نیستند تا آن درد و عذاب‌های جسمی و

روحی، و همینطور درد جدایی از پدر را که مسیح تجربه نمود، آنها نیز تجربه نمایند.

چرا که مسیح، یکبار برای همیشه آن مجازات وحشتناک را به جای ما تقبل نمود و بهای کامل رستگاری ما را کاملا

پرداخت.

حال ما اطمینان داریم که خداوند در هر لحظه از زندگی با ماست و ما را در هر مشکل، رنج و کمبودی کمک و

راهنمأیی خواهد فرمود.

دوستان، اجازه بدهید تا تجربهٔ شگرف عیسی مسیح در باغ جتسیمانی، در روزهای سخت زندگی، برای شما نمونه باشد.

در آن تجربهٔ مسیح دیدیم که چگونه وی به خداوند، پدر آسمانی خود، اعتماد نمود – ارادهٔ الهی او را پذیرفت – و آن را

انجام داد.

به یاد داشته باشید که خداوند همیشه در کنترل همه چیز و همهٔ شرایط شما و این جهانی که خود آفریده می‌‌باشد.

اوست که، چند و چون و همینطور، شدت آزمایشات ما را تعیین می‌‌نماید.

اگر چه او به خوبی از رنج و عذابی که در آزمایشات تجربه می‌‌کنیم آگاه می‌‌باشد، ولی‌ حکمت الهی او بهتر می‌‌داند که

اگر ما در ایمان با وی مانده، و ارادهٔ الهی او را جویا باشیم، سر انجام محصولی عالی را در پایان هر تجربه برداشت

خواهیم نمود.

دوست گرامی، شما امروز با چه نوع آزمایش و تجربه‌ای دشوار روبرو هستید؟

آیا ایمان داری که خداوند در کنترل کامل آن می‌‌باشد؟

او اجازهٔ ورود آن آزمایش را به زندگی شما داده، چرا که شما را بسیار دوست می‌‌دارد.

خداوند می‌‌داند که چگونه نهایتا این آزمایشها، موجب برکتِ رشد شما در شناخت بهتر و ایمان استوارتر به وی خواهد

گردید.

***************************************************************************

آیا به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده شخصی خود اعتماد کرده اید؟

آیا مشتاق داشتن یک رابطه شخصی با کسیکه شما را خلق فرموده و همواره دوست میدارد می باشید؟

برای شروع رابطه ای شخصی با خالق پر محبت خود می توانید اینگونه شروع کنید:

پدر آسمانی، من اعتراف می کنم که گناهکارم و احتیاج به بخشش تو دارم .

من ایمان می آورم که عیسی مسیح تاوان گناهان مرا با مرگ داوطلبانه خود بر روی صلیب تماما پرداخت.

من احتیاج به فیض تو دارم .

قلب و زندگی ام را به تو تقدیم می کنم، به من نشان بده چگونه برای تو زندگی کنم.

به خانواده خداوند خوش آمدید!

لطفا سوالات، نظرات و پیشنهادات محترمتان را به وسیلهٔ:

info@radioaramesh.org

radioaramesh@shaw.ca

با ما در میان بگذارید.

پایان