پیدایش ۵۰: ۱۵ – ۲۱
۱۵- وقتی‌ برادران‌ یوسف‌ دیدند كه‌ پدرشان‌ مرده‌ است‌، به‌ یكدیگر گفتند: «حالا یوسف‌ انتقام‌ همه‌ بدیهایی‌ را كه‌ به‌ او روا داشتیم‌ از ما خواهد گرفت‌.»

۱۶- پس‌ این‌ پیغام‌ را برای‌ او فرستادند: «پدرت‌ قبل‌از این‌ كه‌ بمیرد به‌ ما امر فرمود به‌ تو بگوییم‌ كه‌ از سر تقصیر ما بگذری‌ و انتقام‌ آن‌ عمل‌ بدی‌ را كه‌ نسبت‌ به‌ تو انجام‌ دادیم‌ از ما نگیری‌.
۱۷- حال‌ ما بندگان‌ خدای‌ پدرت‌ التماس‌ می‌كنیم‌ كه‌ ما را ببخشی‌.» وقتی‌ كه‌ یوسف‌ این‌ پیغام‌ را شنید گریست‌.
۱۸- آنگاه‌ برادرانش‌ آمده‌، به‌ پای‌ او افتادند و گفتند: «ما غلامان‌ تو هستیم‌.»
۱۹- اما یوسف‌ به‌ ایشان‌ گفت‌: «از من‌ نترسید. مگر من‌ خدا هستم‌؟
۲۰- هر چند شما به‌ من‌ بدی‌ كردید، اما خدا عمل‌ بد شما را برای‌ من‌ به‌ نیكی‌ مبدل‌ نمود و چنان‌ كه‌ می‌بینید مرا به‌ این‌ مقام‌ رسانیده‌ است‌ تا افراد بی‌شماری‌ را از مرگِ ناشی‌ از گرسنگی‌ نجات‌ دهم‌.
۲۱- پس‌ نترسید. من‌ از شما و خانواده‌های‌ شما مواظبت‌ خواهم‌ كرد.» او با آنها به‌ مهربانی‌ سخن‌ گفت‌ و خیال‌ آنها آسوده‌ شد.

کیفیت زندگی مسیحی با رشد روحانی مشخص و متمایز می‌‌گردد!

این رشد روحانی در زندگی یک ایماندار به مسیح از شیر خوارگی روحانی شروع و به قادر شدن به خوردن

خوراک‌های سنگین نمایان می‌‌گردد.

وقتی ما مراحل ابتدأیی ایمان مسیحأیی را آموختیم، می‌‌بایستی شروع به جویدن حقایق گوشتی – که به معنای درک بهتر

از مسأیل روحانی عمیقتر می‌‌باشد بنمأییم.

پاسخ به سوال، “آیا خداوند در همهٔ موقعیت‌های زندگی ما حضور دارد” نیز، در شناخت و درک بهتر و عمیقتر از

مسائل روحانی یافت می‌‌شود.

پاسخ صحیح به این سوال، با افکار، درک و منطق انسانی موافق و سازگار نیست.

خداوند هم در تراژدی‌های زندگی ما وجود دارد و هم در پیروزی‌ها و روزهای شاد.

خداوند یا “خودش” شادی و تراژدی را به زندگی ما می‌‌فرستد، و یا این که اجازهٔ ورود آن را به زندگی ما میدهد.

وقتی آغاز به مطالعهٔ عمیقتر برای شناخت و درک بهتر از مسائل روحانی در مسیحیت می‌‌نمأییم، می‌‌بایستی همواره

شخصیّت واقعی و قول‌های عیسی مسیح را مّد نظر داشته باشیم!

برای نمونه، به کلام خدا مراجعه می‌‌کنیم تا با شخصیّت و قول‌های خداوند آشنا شویم.

این آشنایی صحیح، ما را در تراژدی‌ها و چالش‌های زندگی از حضور خداوند در کنارمان و محبت او اطمینان می‌‌بخشد.

برای مثال، در روزهای سخت و تراژدی‌های زندگی باید به یاد داشته باشیم که خداوند ما خداوند محبت است.

کلام او در مزمور ۱۴۵: ۹ می‌‌فرماید:۹ او به‌ همه‌ خوبی‌ می‌كند و تمام‌ كارهایش‌ توأم‌ با محبت‌ است‌.

همینطور این که، خداوند ما، “قادر مطلق” و “آگاه از همهٔ امور این هستی‌ می‌‌باشد.

در مزمور ۱۰۳: ۱۹می‌‌خوانیم که:۱۹ خداوند تخت‌ فرمانروایی‌ خود را در آسمانها قرار داده‌ است‌ و از آنجا بر همه‌

موجودات‌ حكمرانی‌ می‌كند.

همینطور وقتی برای وجود تراژدی‌ها و چالش‌های زندگی خود هیچ دلیلی نمی یابیم، می‌‌بایستی به کلام خدا در

رومیان ۸: ۲۸اعتماد داشته و به یاد داشته باشیم که این شرایط بسیار دشوار ما نهایتا موجب برکت ما و جلال نام

خداوند خواهد گردید!

۲۸ و ما می دانیم که خدا همه چیزها را برای خیریت کسانی بکار می برد که او را دوست دارند و فراخوانده شده اند تا

خواست او را انجام دهند.

دیگر این که، خداوند نسبت به انجام وعده‌های خود آمین است!

دوم قرنتیان ۱: ۲۰

اوست که تمام وعده های خدا را، هر چند که بسیار باشند، عملی می سازد، و ما نیز همه جا اعلام کرده ایم که او چقدر

نسبت به وعده هایش امین و وفادار است ، تا او جلال یابد.

این حقایقی که در کلام خدا با آنها آشنا شدیم، فیلتری در مغز ما بوجود می‌‌آورد که به کمک آن می‌‌توانیم به حضور

خداوند در همهٔ شرایط زندگیمان ایمان داشته باشیم!

برای مثال، زندگی یوسف را در کلام خدا به یاد آورید.

برادرانش به وی خیانت نموده و او را به بردگی فروختند.

همسر اربابش به او تهمت نا حق زد و جان او را به خطر انداخت.

او بی‌ گناه در زندان نگاه داشته شد.

یوسف جوان درمانده و فراموش شدهٔ همه گردیده بود.

اما وی اجازه نداد تا شرایط بسیار دشوارش او را از مسیر ایمان به خدا و اطاعت از وی منصرف کند.

یوسف به حقایقی والاتر پی برد.

او پی برد که خداوند به همهٔ این شرایط اجازهٔ ورود به زندگیش را داده بود تا نهایتا او را برکت داده و موجب جلال نام

خود گردد.

دوست گرامی، همانگونه که عرض شد، خداوند یا خود تراژدی را به زندگی ما می‌‌فرستد و یا این که، او اجازهٔ ورود

آن را می‌‌دهد.

در هر حال مهم این است که به یاد داشته باشیم که، “خداوند در کنترلِ کامل همهٔ شرایط می‌‌باشد”.

خداوند در همهٔ موقعیت‌های زندگی ما حضور دارد و هر تجربهٔ ما قسمتی از نقشهٔ مقدسی است که وی برای زندگی ما دارد.

**************************************************************************

آیا به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده شخصی خود اعتماد کرده اید؟

آیا مشتاق داشتن یک رابطه شخصی با کسیکه شما را خلق فرموده و همواره دوست میدارد می باشید؟

برای شروع رابطه ای شخصی با خالق پر محبت خود می توانید اینگونه شروع کنید:

پدر آسمانی، من اعتراف می کنم که گناهکارم و احتیاج به بخشش تو دارم .

من ایمان می آورم که عیسی مسیح تاوان گناهان مرا با مرگ داوطلبانه خود بر روی صلیب تماما پرداخت.

من احتیاج به فیض تو دارم .

قلب و زندگی ام را به تو تقدیم می کنم، به من نشان بده چگونه برای تو زندگی کنم.

به خانواده خداوند خوش آمدید!

لطفا سوالات، نظرات و پیشنهادات محترمتان را به وسیلهٔ:

info@radioaramesh.org

radioaramesh@shaw.ca

با ما در میان بگذارید.

پایان