رومیان ۸: ۲۸ – ۲۹
۲۸- و ما می دانیم که خدا همه چیزها را برای خیریت کسانی بکار می برد که او را دوست دارند و فراخوانده شده اند تا خواست او را انجام دهند.

۲۹- زیرا خدا که از ابتدا می دانست چه کسانی به سوی او خواهند آمد، چنین اراده فرمود که اینان به شباهت فرزندش درآیند، تا مسیح فرزند ارشد باشد و آنان ، برادران او.

کلام خدا در مزمور ۳۴: ۷به ما می‌‌آموزد که هر ایماندار به عیسی مسیح توسط خداوند همواره احاطه شده است.

۷- فرشته‌ خداوند دور آنانی‌ كه‌ از خداوند می‌ترسند و او را گرامی‌ می‌دارند حلقه‌ می‌زند و ایشان‌ را از خطر می‌رهاند.

کلام خدا همچنین به ما اطمینان می‌‌بخشد که تمام شرایط – و هر چه که در زندگی برای ما پیش می‌‌آید، در نقشهٔ مقدّس

وی برای ما بافته شده و هیچ چیز نمیتواند بدون اجازهٔ او به ما آسیبی وارد آورد!

خدا را شکر! این یک خبر بسیار امیدبخش و نیکویی است.

اطمینان از وجود خداوند در همهٔ موقعیت‌های زندگی، سوالاتی را در فکر یک ایماندار به مسیح بوجود می‌‌آورد.

برای مثال این سوال که، “آیا خداوند باعث می‌‌گردد تا مردم گناه کنند؟”

حقیقت این است که خداوند هرگز موجب گناه کردن ما نبوده و نیست!

خداوند به هیچ وجه ما را به نا فرمانی از خویش و گناه ورزیدن سوق نمیدهد.

بر عکس، هدف و خواست خداوند این است تا ما را از قدرت نابود کنندهٔ گناه نجات بخشد. (کولسیان ۱: ۱۳(

۱۳- او ما را از دنیای تاریک شیطان نجات داد و به ملکوت فرزند عزیزش منتقل ساخت ،

و دیگر این که، ما را مبدل به عیسی مسیح گرداند. (رومیان ۸: ۲۹(

۲۹- زیرا خدا که از ابتدا می دانست چه کسانی به سوی او خواهند آمد، چنین اراده فرمود که اینان به شباهت فرزندش درآیند، تا مسیح فرزند ارشد باشد و آنان ، برادران او.

این حقیقت که، “خداوند در همهٔ موقعیت‌های زندگی ما وجود دارد”، سوال دیگری در ذهن هر ایماندار بهمسیح بوجود

می‌‌آورد.

و آن این که، “چگونه خداوند می‌‌تواند از گناهان ما برای خیریت ما استفاده نماید؟”

عزیزان، باید این را بپذیریم که همهٔ ما در طول زندگی خود حتما با شکست هایی روبرو می‌‌شویم – گناه می‌‌کنیم و نسبت

به خداوند سرکشی نشان می‌‌دهیم.

خداوند به روش الهی خود، در طول حیاتمان، ذات و طبیعت واقعی مان را به ما مکشوف می‌‌فرماید.

ذات و طبیعتی پر از خطا – غرور و ضعف.

خداوند توسط روح القدس خود، ما را متوجهٔ گناهانمان ساخته و به سوی‌‌ توبه حقیقی هدایت می‌‌فرماید!

در پی این، خداوند ثمرات دردناک نافرمانی از خود را به ما چشانیده، و در عین حال، با ذات و طبیعت مقدّس و بخشندهٔ

خود آشنا می‌‌سازد.

سوال دیگری که در مصاف با حقیقت حضور خداوند در همهٔ موقعیت‌های زندگی ما در فکر یک ایماندار به مسیح

بوجود می‌‌آید این است که،”آیا خداوند در زندگی کسانی که به مسیح ایمان ندارند نیز همواره حضور دارد؟”

جواب این سوال این است که، بله – خداوند در زندگی بی‌ ایمانان به مسیح نیز حضور دائم دارد و در عمل می‌‌باشد، اما

به روشی متفاوت.

خداوند پیوسته محبت خود را به بی‌ ایمانان به مسیح ارزانی می‌‌دارد تا آنها را متوجهٔ گناهکار بودن خود و نیازشان به

مسیح بگرداند.

به هر حال خداوند گناهکار بودن آنها را نادیده نمیگیرد.

چرا که در کلام او، رومیان ۱: ۱۸و همچنین، رومیان۲: ۲می‌‌خوانیم که:

۱۸- اما از سوی دیگر، خدا خشم و غضب خود را بر تمام اشخاص گناهکار و نادرست که از حقیقت گریزانند، نازل می کند.

۲- اما می دانیم که خدا هرکسی را که مرتکب چنین اعمالی شود، عادلانه و به سختی مجازات خواهد کرد.

حال به زندگی عیسی مسیح توجه بفرمایید.

اگر چه عیسی مسیح خود کاملا عاری از هر گناه بود، اما او در طی حیات زمینی خود آزار و اذیت‌های بیشماری را به

خاطر گناهکاری و سرکشی انسانهای دیگر تجربه نمود.

اما توجه بفرمایید که چگونه خداوند سر انجام از تمام عذاب‌ها و رنج هایی که مسیح در طول حیات زمینی خود متحمل

شد برای برکت ما و جلال نام خود استفاده نمود!

روح القدس مشتاق است تا ما را با این حقیقت بسیار مهم بیشتر آشنا سازد.

از روح القدس بخواهید تا شما را با حقیقت این که، “چرا مسیح متحمل رنج و عذاب بیشمار شد”، و “ثمرات آن برای

شما چیست”، آشنا سازد.

برای شنیدن از روح القدس و آموختن از او، مطالعهٔ کلام خدا بهترین روش می‌‌باشد.

هر گاه کلام خدا را مطالعه می‌‌فرمأیید، با فکری باز آماده باشید تا “افکار انسانیتان” را با “حقایق الهی خداوند” در

کلامش مطبق گرداند.

***************************************************************************

مسیح به عنوان نجات دهنده شخصی خود اعتماد کرده اید؟

آیا مشتاق داشتن یک رابطه شخصی با کسیکه شما را خلق فرموده و همواره دوست میدارد می باشید؟

برای شروع رابطه ای شخصی با خالق پر محبت خود می توانید اینگونه شروع کنید:

پدر آسمانی، من اعتراف می کنم که گناهکارم و احتیاج به بخشش تو دارم .

من ایمان می آورم که عیسی مسیح تاوان گناهان مرا با مرگ داوطلبانه خود بر روی صلیب تماما پرداخت.

من احتیاج به فیض تو دارم .

قلب و زندگی ام را به تو تقدیم می کنم، به من نشان بده چگونه برای تو زندگی کنم.

به خانواده خداوند خوش آمدید!

لطفا سوالات، نظرات و پیشنهادات محترمتان را به وسیلهٔ:

info@radioaramesh.org

radioaramesh@shaw.ca

با ما در میان بگذارید.

پایان