رومیان ۶: ۱۷ – ۲۲

۱۷ اما خدا را شکر که اگر چه در گذشته با میل خود اسیر و برده گناه بودید، اما اکنون با تمام وجود مطیع تعلیمی شده

اید که خدا به شما سپرده است ؛

۱۸ و از بردگی گناه آزاد شده اید تا از این پس ، برده پاکی و صداقت باشید.

۱۹ این مسایل را بطور ساده در قالب روابط ارباب و برده بیان می کنم تا آن را بهتر درک کنید: منظورم اینست که

همانطور که در گذشته برده همه نوع گناه بودید، اکنون نیز به خدمت آن اموری کمر ببندید که راست و مقدس هستند.

۲۰ در آن روزها که برده گناه بودید، در قید و بند نیکی و راستی نبودید.

۲۱ اما فایده چنین زندگی چه بود؟ خودتان اکنون از آن کارها شرمگین هستید، زیرا نتیجه ای جز هلاکت ابدی نداشتند.

۲۲ اما الان شما از قدرت گناه آزاد شده اید و در خدمت خدا هستید؛ بنابراین ، او نیز شما را هر روز پاکتر و شایسته تر

می سازد تا سرانجام زندگی جاوید نصیبتان گردد.

خداوند برای هر انسانی که خلق می‌‌فرماید، نقشهٔ بسیار والا و مقدسی دارد.

می‌ توان نقشهٔ مقدس خداوند برای هر انسان را در یک کلمه خلاصه نمود، و آن کلمه “تقدیس” می‌‌باشد.

دوستان، اگر از شنیدن کلمهٔ “تقدیس” برای شما سوال بوجود آمده، بدانید که تنها نیستید.

بسیاری با معنای صحیح “تقدیس” آشنا نیستند.

این بسیار حائز اهمیّت است که ما معنای “تقدیس” را به طور صحیح، آنگونه که کلام خدا به ما معرفی می‌‌کند بدانیم.

دانستن معنای صحیح “تقدیس” بسیار حائز اهمیت است، چرا که “تقدیس”، در واقع ماهیت و هدف زندگی هر مسیحی

را معرفی می‌‌کند.

تقدیس از تقدس یا مقدّس بودن می‌‌آید.

مقدّس – به معنای، جدا شده می‌‌باشد.

بنا بر این، هر گاه ‌چیزی یا شخصی “تقدیس” شده باشد، این بدان معناست که آن چیز یا شخص برای هدف و منظور

خاصی جدا و تعیین گردیده است.

با مطالعهٔ کلام خدا در عهد عتیق، می‌‌آموزیم که خداوند بنا بر خواست و مشیت الهی خود چیز هایی را تقدیس نمود.

در عهد عتیق می‌‌خوانیم که خداوند روز هفتم هفته را “تقدیس” نمود.

خداوند قبیلهٔ لاوی را برای خدمت “تقدیس” نمود.

وی همچنین، خیمهٔ عبادت را “تقدیس” نمود.

دوستان، خداوند امروز هم به کار “تقدیس” ادامه می‌‌دهد.

او مردم را “تقدیس” می‌‌کند.

کلام خدا به ما می‌‌آموزد تا قبل از این که یک شخص به عیسی مسیح به عنوان منجی خود ایمان آورد، او از نظر

روحانی مرده است. (افسسیان ۲: ۱ – ۳(

۱ روزگاری شما نیز بعلت خطایا و گناهانتان ، زیر لعنت خدا قرار داشتید و محکوم به مرگ ابدی بودید.

۲ شما هم مانند دیگران غرق در گناه بودید و شیطان را اطاعت می کردید، شیطانی که رئیس نیروهای پلید است و هم

اکنون در قلب مخالفین خدا عمل می کند.

۳ ما نیز همگی مانند آنها بودیم . طرز زندگی ما، نشان دهنده ذات ناپاک ما بود. ما اسیر هوسها و افکار کثیف خود

بودیم و دست به هر کار زشتی می زدیم . ما با همین طبیعت سرکش به دنیا آمدیم و درست مانند دیگران ، زیر خشم و

غضب خدا بودیم .

در حقیقت کلام خدا در، رومیان ۵: ۱۰به ما می‌‌آموزد که تا قبل از ایمان به مسیح، ما دشمنان خدا محسوب می‌‌گردیدیم.

۱۰ هنگامی که دشمنان خدا بودیم ، او بوسیله مرگ فرزندش ما را با خود آشتی داد؛ پس اکنون که دوستان خدا شده ایم

و عیسی مسیح هم در قلب ما زندگی می کند، چه برکات عالی و پرشکوهی به ما عطا خواهد کرد.

اما به محض این که یک شخص به مسیح ایمان می‌‌آورد، گناهان او کاملا بخشیده شده و خداوند او را به عنوان فرزند به

خانوادهٔ الهی خود می‌‌پذیرد.

از آن لحظه به بعد، آن شخص که به عیسی مسیح ایمان آورده و به عضویت خانوادهٔ خداوند الهی در آمده، توسط خداوند

برای به انجام رسانیدن هدفی مقدس “تقدیس” می‌‌شود.

این بدین معناست که، ایمانداران به عیسی مسیح در این دنیا وجود ندارند تا تنها به دنبال به دست آوردن خواست‌های

شخصی – انسانی خودشان باشند.

بلکه ما برای خداوند زیست می‌‌کنیم.

ایمانداران به مسیح در این جهان وجود دارند، “تا تنها خداوند را خدمت نموده و موجب جلال نام او در میان همهٔ انسانها گردند”.

ما فرزندان خداوند، “تقدیس” شده ا یم، “تا جلال پدر آسمانی خود را به دنیای اطرافمان منعکس سازیم”.

ایمانداران به عیسی مسیح، فرزند خواندگان خانوادهٔ الهی خداوند، “مقدسین” خوانده می‌‌شوند.

این کلمهٔ “مقدس” در ریشه با “تقدیس” مشترک می‌‌باشد.

لطفاً به این مهم توجه داشته باشید که ایمانداران به مسیح “مقدسین” خوانده می‌‌شوند نه به این دلیل که آنها هرگز مرتکب

گناهی نخواهند شد.

ایمانداران به عیسی مسیح، “مقدسین” خوانده می‌‌شوند چرا که عیسی مسیح تاوان گناهان آنها را یکبار برای همیشه –

تماماً بر روی صلیب جلجتا پرداخت نموده است!

دوست عزیز، آیا شما از این که گناهانتان کاملا آمرزیده شده اند اطمینان دارید؟

آیا شما عضو خانوادهٔ الهی خداوند هستید؟

آیا زندگی شما جلال نام او را به دنیا منعکس می‌‌نماید؟

***************************************************************************

آیا به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده شخصی خود اعتماد کرده اید؟

آیا مشتاق داشتن یک رابطه شخصی با کسیکه شما را خلق فرموده و همواره دوست میدارد می باشید؟

برای شروع رابطه ای شخصی با خالق پر محبت خود می توانید اینگونه شروع کنید:

پدر آسمانی، من اعتراف می کنم که گناهکارم و احتیاج به بخشش تو دارم .

من ایمان می آورم که عیسی مسیح تاوان گناهان مرا با مرگ داوطلبانه خود بر روی صلیب تماما پرداخت.

من احتیاج به فیض تو دارم .

قلب و زندگی ام را به تو تقدیم می کنم، به من نشان بده چگونه برای تو زندگی کنم.

به خانواده خداوند خوش آمدید!

لطفا سوالات، نظرات و پیشنهادات محترمتان را به وسیلهٔ:

info@radioaramesh.org

radioaramesh@shaw.ca

با ما در میان بگذارید.

پایان