انجیل یوحنا ۱۴: ۱ – ۴

۱ “خاطرتان آسوده باشد. شما که به خدا ایمان دارید، به من نیز ایمان داشته باشید.

۲ نزد پدر من خدا، جا بسیار است . من می روم تا آن جا را برای شما آماده کنم .

۳ وقتی همه چیز آماده شد، باز خواهم گشت و شما را خواهم برد، تا جایی که من هستم شما نیز باشید. اگر غیر از این بود، بطور واضح به شما می گفتم .

۴ ”شما می دانید من کجا می روم و می دانید چگونه به آنجا بیایید.”

عیسی مسیح به شاگردانش اعلان نمود که وی به زودی از نزد آنها خواهد رفت.

وی همچنین به شاگردانش قول داد که روزی به نزد آنها بازگشت خواهد نمود و ایمانداران به خود را به خانه‌ای که در

بهشت برایشان مهیا فرموده است خواهد برد! (انجیل یوحنا ۱۴: ۳(

۳ وقتی همه چیز آماده شد، باز خواهم گشت و شما را خواهم برد، تا جایی که من هستم شما نیز باشید. اگر غیر از این بود، بطور واضح به شما می گفتم .

این آیه در کلام خدا تأکید بر این دارد که، “بهشت یک محل واقعی است”!

بر اساس آموزه‌های کلام خدا، سرزمین اصلی ایمانداران به مسیح، بهشت است. (فیلیپیان ۳: ۲۰(

۲۰ اما سر منزل اصلی ما آسمان است ، که نجات دهنده ما، عیسی مسیح خداوند نیز در آنجاست ؛ و ما چشم به راه او

هستیم تا از آنجا بازگردد.

انجیل متی ۶: ۲۰ به ما می‌‌گوید که، “گنجهای ما در آنجا ذخیره شده اند.” (متی ۶: ۲۰(

۲۰ ثروتتان را در آسمان بیندوزید، در جایی كه از بید و زنگ و دزد خبری نیست.

همینطور، کلام خدا در ۱تسالونیکیان ۴: ۱۷ می‌‌گوید که، “آنجا مسکن ابدی ما خواهد بود”.

۱۵ این را من از جانب خداوند می گویم : ما که هنگام بازگشت مسیح خداوند زنده باشیم ، زودتر از مردگان به آسمان

نخواهیم رفت .

۱۶ زیرا صدای فرمان الهی و آوای تکان دهنده رئیس فرشتگان و نوای شیپور خدا شنیده خواهد شد و ناگاه خود خداوند

از آسمان به زمین خواهد آمد. آنگاه پیش از همه ، مسیحیانی که مرده اند زنده خواهند شد تا خداوند را ملاقات کنند.

۱۷ سپس ، ما که هنوز زنده ایم و روی زمین باقی هستیم ، همراه ایشان در ابرها ربوده خواهیم شد تا همگی ، خداوند

را در هوا ملاقات کنیم و تا ابد با او باشیم .

پس این بسیار حائز اهمیّت است که ما اطمینان داشته باشیم که خداوند در کلامش یک مکانِ تخیلی و ساختهٔ ذهن انسان

را تشریح نمی کند.

همهٔ ایمانداران به عیسی مسیح، می‌‌توانند در کمال اطمینان خاطر مطمئن باشند که -آنها روزی در آن مکان با هم جمع

خواهند بود!

در مکانی ملموس و واقعی.

کلام خدا همچنین به ما می‌‌آموزد که روح هر ایماندار به مسیح، لحظه‌ای پس از مرگ وی در حضور خداوند خواهد

بود. (۲ قرنتیان ۵: ۶(

۶ پس با اطمینان کامل چشم انتظار بدن آسمانی مان هستیم ، و می دانیم که هر لحظه از عمرمان که در این بدن خاکی

صرف شود، دور از مسیح و خانه ابدی مان ، صرف شده است .

بله عزیزان، بر اساس آموزه‌های کلام خداوند، وقتی آن زمان معینی که فقط خود او آن را می‌‌داند فرا برسد، او قضاوت

این جهان را آغاز خواهد نمود.

پس از آن، خداوند همه چیز را از نو خواهد ساخت.

اول بدن‌های فانی ما از مرگ قیام نموده و مبدل به بدن‌های فاسد نشدنی که تا ابد سالم خواهند ماند می‌‌گردند.

بدن هایی که دیگر هرگز مرگ، درد و بیماری را تجربه نخواهند نمود.)۱قرنتیان ۱۵: ۴۲ – ۴۴(

۴۲ به همین صورت ، این بدن خاکی و زمینی ما که محکوم به مرگ و نابودی است ، با بدنی که بعد از زنده شدن

خواهیم داشت تفاوت دارد، زیرا آن بدن هرگز نخواهد مرد.

۴۳ این بدن باعث زحمت و رنج ماست ، چون در معرض بیماری و مرگ قرار دارد، اما آن بدن پر از جلال و شکوه

خواهد بود. بلی ، این بدن اکنون ضعیف و فانی است ، اما بدنی که پس از مرگ خواهیم داشت ، پرقدرت خواهد بود.

۴۴ به هنگام مرگ ، بدن نفسانی دفن می شود، اما در روز قیامت ، بدن روحانی برخواهد خاست . زیرا همانگونه که

بدن طبیعی و نفسانی وجود دارد، بدن فوق طبیعی و روحانی نیز وجود دارد.

پس از آن، خداوند زمینی نو خلق خواهد فرمود.

زمینی همانند بهشتی زیبا و عاری از هر گونه زشتی و فساد.

و ما ایمانداران به مسیح، به شهری بهشتی به نام اورشلیم جدید راه خواهیم یافت. (مکاشفه ۲۱: ۱۰ – ۲۷(

۱۰ سپس‌ در یک‌ رویا، مرا به‌ قله‌ کوه‌ بلندی‌ برد. از آنجا، شهر مقدس‌ اورشلیم‌ را دیدم‌ که‌ از جانب‌ خدا از آسمان‌ پایین‌ می‌آمد. ۱۱ شهر غرق‌ در جلال‌ و شکوه‌ خدا بود، و مثل‌ یک‌ تکه‌ جواهر قیمتی‌ که‌ بلورهای‌ شفافش‌ برق‌ می‌زند، می‌درخشید. ۱۲ دیوارهای‌ شهر، پهن‌ و بلند بود. شهر دوازده‌ دروازه‌ و دوازده‌ فرشته‌ دربان‌ داشت‌. اسامی‌ دوازده‌ قبیله‌ بنی‌اسرائیل‌ روی‌ دروازه‌ها نوشته‌ شده‌ بود. ۱۳ در هر طرف‌، یعنی‌ در شمال‌، جنوب‌، شرق‌ و غرب‌ شهر، سه‌ دروازه‌ وجود داشت‌. ۱۴ دیوارهای‌ شهر دوازده‌ پایه‌ داشت‌ که‌ بر آنها اسامی‌ رسولان‌ “بره‌” نوشته‌ شده‌ بود. ۱۵ در دست‌ فرشته‌ یک‌ چوب‌ طلا بود که‌ با آن‌ در نظر داشت‌ شهر و دروازه‌ها و دیوارهایش‌ را اندازه‌ بگیرد. ۱۶ وقتی‌ شهر را اندازه‌ گرفت‌، معلوم‌ شد به‌ شکل‌ مربع‌ است‌، یعنی‌ طول‌ و عرضش‌ با هم‌ مساوی‌ است‌. در واقع‌، شهر به‌ شکل‌ مکعب‌ بود، زیرا بلندی‌اش‌ نیز به‌ اندازه‌ طول‌ و عرضش‌ بود، یعنی‌ هر ضلعش‌ دوازده‌ هزار تیر پرتاب‌ بود. ۱۷ سپس‌ بلندی‌ دیوار شهر را اندازه‌ گرفت‌ و معلوم‌ شد در همه‌ جا صدوچهل‌ وچهار ذراع‌ است‌. فرشته‌ با استفاده‌ از واحدهای‌ مشخص‌، این‌ اندازه‌ها را به‌ من‌ گفت‌. ۱۸ خود شهر از طلای‌ خالص‌ مانند شیشه‌ شفاف‌ ساخته‌ شده‌ بود و دیوار آن‌ از یشم‌ بود ۱۹ که‌ بر روی‌ دوازده‌ لایه‌ از سنگ‌های‌ زیربنای‌ جواهرنشان‌ ساخته‌ شده‌ بود: لایه‌ اول‌ از یشم‌، دومی‌ از سنگ‌ لاجـورد، سومـی‌ از عقیق‌ سفیـد، چهارمی‌ از زمرد، ۲۰ پنجمی‌ از عقیق‌ سرخ‌، ششمی‌ از عقیق‌، هفتمی‌ از زبرجد، هشتمی‌ از یاقوت‌ کبود، نهمی‌ از یاقوت‌ زرد،دهمی‌ از عقیق‌ سبز، یازدهمی‌ از فیروزه‌ و دوازدهمی‌ از یاقوت‌ بود. ۲۱ جنس‌ دوازده‌ دروازه‌ شهر از مروارید بود، هر دروازه‌ از یک‌ قطعه‌ مروارید. خیابان‌ اصلی‌ شهر از طلای‌ ناب‌ بود که‌ مثل‌ شیشه‌ می‌درخشید. ۲۲ در شهر هیچ‌ عبادتگاهی‌ دیده‌ نمی‌شد، زیرا خدای‌ توانا و “بره‌” را همه‌ جا بدون‌ هیچ‌ واسطه‌ای‌ پرستش‌ می‌کردند. ۲۳ این‌ شهر احتیاجی‌ به‌ نور خورشید و ماه‌ نداشت‌، چون‌ شکوه‌ و جلال‌ خدا و “بره‌” شهر را روشن‌ می‌ساخت‌. ۲۴ نورش‌ قومهای‌ زمین‌ را نیز نورانی‌ می‌کرد، و پادشاهان‌ دنیا می‌آمدند و جلال‌ خود را نثار آن‌ می‌کردند. ۲۵ دروازه‌های‌ شهر هرگز بسته‌ نمی‌شود، چون‌ در آنجا همیشه‌ روز است‌ و شبی‌ وجود ندارد! ۲۶ عزت‌ و جلال‌ و افتخار تمام‌ قومها به‌ آن‌ وارد می‌شود. ۲۷ هیچ‌ بدی‌ یا شخص‌ نادرست‌ و فاسد اجازه‌ ورود به‌ آنجا را ندارد. این‌ شهر فقط‌ جای‌ کسانی‌ است‌ که‌ نامشان‌ در کتاب‌ حیات‌ “بره‌” نوشته‌ شده‌ باشد.

در این مکان جدید، ایمانداران به مسیح، خداوند را تا ابد ستایش نموده و خدمت خواهند نمود.

بر خلاف تصّور بسیاری که ما در بهشت بر روی ابرهأیی نرم دراز کشیده و برای همیشه در بی‌ کاری و استراحت

بسر خواهیم برد، ما در آنجا بی‌ کار نخواهیم بود و وقت خود را در بهشت به بطالت نخواهیم گذرانید.

استراحت ما در بهشت، استراحتی مقدس است از، وسوسه ها، دلشکستگیها، مصیبت‌ها و درد‌های جسمی و روحی.

اگر چه درک کامل بهشت خارج از محدودهٔ درک انسانی ماست، ولی‌ ما ایمانداران به عیسی مسیح، اطمینان داریم که تا

ابدیت در آنجا بسر خواهیم برد.

با اطمینان از این حقیقت مسلم، مادامی که در این بدن‌های فانی در این جهان زندگی می‌‌کنیم، به خدمت و ستایش خداوند

ادامه خواهیم داد.

***************************************************************************

آیا به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده شخصی خود اعتماد کرده اید؟

آیا مشتاق داشتن یک رابطه شخصی با کسیکه شما را خلق فرموده و همواره دوست میدارد می باشید؟

برای شروع رابطه ای شخصی با خالق پر محبت خود می توانید اینگونه شروع کنید:

پدر آسمانی، من اعتراف می کنم که گناهکارم و احتیاج به بخشش تو دارم .

من ایمان می آورم که عیسی مسیح تاوان گناهان مرا با مرگ داوطلبانه خود بر روی صلیب تماما پرداخت.

من احتیاج به فیض تو دارم .

قلب و زندگی ام را به تو تقدیم می کنم، به من نشان بده چگونه برای تو زندگی کنم.

به خانواده خداوند خوش آمدید!

لطفا سوالات، نظرات و پیشنهادات محترمتان را به وسیلهٔ:

info@radioaramesh.org

radioaramesh@shaw.ca

با ما در میان بگذارید.

پایان