انجیل یوحنا ۱۰: ۱ – ۱۱

۱ ”هر که نخواهد از در به آغل گوسفندان داخل شود بلکه از روی دیوار به داخل بپرد، یقینا دزد است .

۲ زیرا شبان گوسفندان همیشه از در وارد می شود.

۳ دربان نیز برای شبان در را می گشاید، گوسفندان صدای او را می شنوند و نزد او می آیند. شبان نام گوسفندان خود را یک به یک می خواند و آنها را بیرون می برد.

۴ او پیشاپیش گوسفندان حرکت می کند و گوسفندان بدنبال او می روند، چون صدای او را می شناسند.

۵ گوسفندان دنبال غریبه نمی روند، بلکه از او فرار می کنند، چون با صدای غریبه ها آشنا نیستند.”

۶ کسانی که این مثل را شنیدند، منظور عیسی را درک نکردند.

۷ پس برای ایشان توضیح داد و فرمود: “مطمئن باشید که من آن دری هستم که گوسفندان از آن وارد می شوند.

۸ دیگران که پیش از من آمدند، همه دزد و راهزن بودند. بهمین جهت ، گوسفندان واقعی به سخنان ایشان گوش ندادند.

۹ بلی ، من در هستم . کسانی که از این در وارد می شوند، نجات پیدا می کنند و در داخل و بیرون می گردند و چراگاه سبز وخرم می یابند.

۱۰ کار دزد اینست که بدزدد، بکشد و نابود کند؛ اما من آمده ام تا به شما حیات واقعی را به فراوانی عطا نمایم .

۱۱ ”من شبان خوب و دلسوزم . شبان خوب از جان خود می گذرد تا گوسفندان را از چنگال گرگها نجات دهد.

همانگونه که همه جا به چشم می‌‌خورند، امروزه در دنیای ما مذاهب بیشماری وجود دارند.

اما راه رستگاری و رسیدن به بهشت فقط یکی می‌‌باشد!

و آن راه در اجرای مراسم دینی و مذهبی خاصی نیست!

عیسی مسیح به روشنی هر چه تمامتر، در انجیل یوحنا ۱۴: ۶ فرمود که هیچ کس به خدای پدر نمیرسد مگر توسط

ایمان به وی.

مسیح برای تفهیم هر چه بهترِ این مهم به شنوندگان خود، از مثالهای ساده و قابل فهمی برای همه، استفاده نمود.

برای مثال، او در انجیل یوحنا ۱۴: ۶ خود را، “راه” رسیدنِ به خدای پدر،

در انجیل یوحنا ۱۰: ۹ وی خود را، “در” رسیدن به بهشت،

در انجیل یوحنا ۶: ۵۱ او خود را، “نان حیات ابدی”

و در انجیل یوحنا ۱۰: ۱۱ عیسی مسیح خود را، “شبان نیکو” معرفی نمود.

دوستان، خداوند از ما انتظار ندارد تا توسط اجرای قوانین عجیب و غریب مذهبی و وردهای تکراری، خود را پیرو

مسیح و ایماندار به وی بدانیم.

مسیح را باید در قلب پذیرفت و اوامر او را اطاعت نمود!

کلام خدا به ما می‌‌آموزد که چگونه می‌‌توانیم رابطه‌ای نو را با مسیح آغاز نمأییم.

برای رابطه‌ای نو با مسیح، اول می‌‌بایستی با قلبی فروتن و عقلی سلیم، به گناهکار بودن خود به وی اعتراف نمأییم.

همچنین به احتیاج خود به وی برای بخشش گناهانمان و کمک به ما در زندگی برای زیستن در راه جلال او.

(۱ یوحنا ۱: ۹(

۹ اما اگر گناهان‌ خود را به‌ او اعتراف‌ نماییم‌، می‌توانیم‌ اطمینان‌ داشته‌ باشیم‌ که‌ او ما را می‌بخشد و از هر ناراستی‌ پاک‌

می‌سازد. این‌ کار خدا کاملا منصفانه‌ و درست‌ است‌، زیرا عیسی‌ مسیح‌ برای‌ شستن‌ و پاک‌ کردن‌ گناهان‌ ما، جان‌ خود

را فدا کرده‌ است‌.

برای رستگاری و به بهشت رفتن، کلام خدا به ما می‌‌آموزد که ما باید اعتماد خود را بر عیسی مسیح بنا نهاده و ایمان

داشته باشم که وی برای پرداخت تاوان گناهان همهٔ انسانها یک بار برای همیشه بر روی صلیب جلجتا جان خود را

داوطلبانه داد.

مسیح پس از مرگ داوطلبانهٔ خود بر روی صلیب، در قبری مدفون گردید.

ولی‌ وی پس از سه‌ روز از مردگان قیام فرمود.

ما این مهم را در کلام خدا، انجیل یوحنا ۳: ۱۶ و در ۱قرنتیان ۱۵: ۳ – ۴ می‌‌آموزیم.

انجیل یوحنا ۳: ۱۶

۱۶ زیرا خدا بقدری مردم جهان را دوست دارد که یگانه فرزند خود را فرستاده است ، تا هر که به او ایمان آورد،

هلاک نشود بلکه زندگی جاوید بیابد.

۱قرنتیان ۱۵: ۳ – ۴

۳ من مهمترین حقایق انجیل را همانطور که دیگران به من رساندند، به شما اعلام کردم ، یعنی این حقایق را که مسیح

طبق نوشته های کتاب آسمانی ،جان خود را در راه آمرزش گناهان ما فدا کرد و مرد،

۴ در قبر گذاشته شد و روز سوم زنده گردید و از قبر بیرون آمد، همانطور که انبیا پیشگویی کرده بودند.

کلام خدا در ۱یوحنا ۵: ۱۱ – ۱۳ می‌‌آموزد که، “در ایمان به کار تمام شدهٔ مسیح بر روی صلیب، حال تمام گناهان

گذشته – حال و آینده ما آمرزیده شده اند و اسم ما در دفتر حیات خداوند درج گردیده است”.

۱یوحنا ۵: ۱۱ – ۱۳

۱۱ اما خدا چه‌ شهادتی‌ داده‌ است‌؟ شهادت‌ خدا اینست‌ که‌ او به‌ ما حیات‌ جاوید عطا کرده‌، و این‌ حیات‌ در فرزند او عیسی‌ مسیح‌ است‌.

۱۲ پس‌ روشن‌ است‌ که‌ هرکس‌ مسیح‌ را دارد، به‌ این‌ حیات‌ نیز دسترسی‌ دارد؛ اما هر که‌ مسیح‌ را ندارد، از این‌ حیات‌ بی‌بهره‌ خواهد ماند.

۱۳ این‌ نامه‌ را نوشتم‌ تا شما که‌ به‌ فرزند خدا ایمان‌ دارید، بدانید که‌ از هم‌ اکنون‌، از حیات‌ جاوید برخوردارید.

با علم به این، حال هر انسانی می‌‌بایستی خود تصمیم بگیرد.

همهٔ ما خواهیم مرد و هیچ راه گریزی از آن نیست.

اما ما می‌‌توانیم انتخاب کنیم که زندگی آینده را تا ابد در کجا بسر بریم.

این انتخاب ماست که تعیین می‌‌نماید تا ما ابدیت را در بدور از خداوند در جهنم وی بگذرانیم و یا این که در نزد او در بهشت!

اجازه بفرمایید تا این مهم را یکبار دیگر بسیار واضح و روشن خدمت شما عرض کنم.

این که انسان راجع به بهشت و جهنم چه فکر می‌‌کند، کوچکترین تاثیری بر خداوند ندارد.

همهٔ انسانها بر اساس کلام خداوند قضاوت خواهند شد.

عزیزان، کلام خداوند فقط “یک راه رستگاری” و “بهشت” را معرفی می‌‌نماید، و آن توسط “ایمان هر کس به عیسی

مسیح” می‌‌باشد!

انجیل خداوند – مژدهٔ نجات و رستگاری انسان گناهکار از جهنم و دوری ابدی از وی، و زیستن با او در بهشت تا ابدیت است!

انجیل همچنین راه زیستن زندگی پاک و خدا پسندانه‌ای را که او ما را برای آن خلق فرموده به ما نشان می‌‌دهد.

می‌ بایستی از “درِ ” عیسی مسیح وارد راه رستگاری و نجاتی که به بهشت منتهی می‌‌گردد بشویم.

از آن پس خود عیسی مسیح خداوند، ما را هر لحظه در زندگی هادی و حامی خواهد بود!

***************************************************************************

آیا به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده شخصی خود اعتماد کرده اید؟

آیا مشتاق داشتن یک رابطه شخصی با کسیکه شما را خلق فرموده و همواره دوست میدارد می باشید؟

برای شروع رابطه ای شخصی با خالق پر محبت خود می توانید اینگونه شروع کنید:

پدر آسمانی، من اعتراف می کنم که گناهکارم و احتیاج به بخشش تو دارم .

من ایمان می آورم که عیسی مسیح تاوان گناهان مرا با مرگ داوطلبانه خود بر روی صلیب تماما پرداخت.

من احتیاج به فیض تو دارم .

قلب و زندگی ام را به تو تقدیم می کنم، به من نشان بده چگونه برای تو زندگی کنم.

به خانواده خداوند خوش آمدید!

لطفا سوالات، نظرات و پیشنهادات محترمتان را به وسیلهٔ:

info@radioaramesh.org

radioaramesh@shaw.ca

با ما در میان بگذارید.

پایان