فیلیپیان ۳: ۱۲ – ۱۴

۱۲ منظورم این نیست که دیگر کامل شده ام . هنوز بسیار چیزها هست که باید بیاموزم ؛ پس می کوشم تا روزی بتوانم همان شخصیتی گردم که مسیح در نظردارد و برای رسیدن به همان مقام نیز مرا نجات داده است .

۱۳ بلی برادران عزیز، من هنوز آن که باید باشم نیستم ، اما تمام نیروی خود را صرف یک کار می کنم ، و آن اینکه گذشته را فراموش کنم و با انتظار و امید به آنچه در پیش است چشم دوزم ،

۱۴ و بکوشم تا به خط پایان مسابقه برسم و جایزه را به چنگ آورم ، که برای آن ، خدا ما را بسوی آسمان فرا می خواند؛ و همه اینها در اثر فداکاری است که مسیح برای ما انجام داده است .

اگر تاکنون برای شما اتفاق افتاده که پشت در قفل شده‌ای مانده باشید، حتما ارزش و اهمیّت داشتن کلید را می‌‌شناسید.

برای ایمان داران به عیسی مسیح، “زندگی هدفدار” کلیدی است که در را به سوی زندگی پاک و خدا پسندانه می‌‌گشاید.

هدف داشتن، کلیدی است که در‌های ورود به راه شبیه مسیح شدن را برای ما باز می‌‌کند.

علاوه بر این، هدف در زندگی ایماندار در طول حیات زمینی وی برکات دیگری نیز برای او به ارمغان می‌‌آورد.

در اینجا به شناختچهار برکتی که یک زندگی هدفدار با خود به ارمغان می‌‌آورد می‌‌پردازیم.

اول این که، در یک زندگی هدفدار، شوق و اشتیاق ما نسبت به زندگی، نو و تازه می‌‌گردد.

وقتی ما هدف و مقصدی مشخص را دنبال نکنیم، شوق و اشتیاق شادمانه زیستن در ما خفه می‌‌شود.

چرا که دیگر محرکی برای رسیدن به هدفی والا در ما وجود ندارد.

شوق، اشتیاق و هیجان در ما بوجود آمده و بر افروخته می‌‌شود، زمانی که زندگی و فعالیت‌های ما روزانه برای رسیدن

به هدفی مشخص سپری شود.  

در همین اثنا، عملکرد خداوند را در زندگی خود و مبدل نمودن شخصیّت مان به مسیح را تجربه خواهیم نمود.

دوّمین برکت داشتن زندگی هدفدار این است که، وقتی در زندگی مسیحی “خود هدفی مقدّس و مشخص” را دنبال

می‌‌کنیم، آنگاه “مسیر مشخصی” را دنبال نموده و از سر در گم بودن در امان می‌‌مانیم.

بدون داشتن هدفی مشخص و معین در زندگی، ما نخواهیم دانست که در چه مسیری باید حرکت کنیم.

بنابر این، به تدریج از آن مسیری که ما را به هدفی مقدس و والا رهنمون می‌‌گردد منحرف خواهیم شد.

در یک چنین شرایطی، یک حالت بی‌ خیالی و بی‌ تفاوتی جانشین شوق و اشتیاق در ما می‌‌گردد.

در پی آن به تدریج این اندیشهٔ غلط به ذهن ما خطور کرده و ریشه می‌‌دواند که، “خوب – زندگی من برای رسیدن به

هدفی به من اهدا نشده”.

یکی از مهمترین فواید داشتن هدف در زندگی این است که به ما کمک می‌‌کند تا دریابیم که به چگونه شخصیتی مبدل

خواهیم شد.

چرا که رسیدن به هدف در زندگی مسیحی باید همواره توام با تبدیل شخصیّت وی به مسیح باشد.

سومین برکت داشتن هدف در زندگی مسیحی این است که، موجب بهبودی رفتار او می‌‌گردد.

وقتی ما بی‌ هدف در مسیر زندگی گام بر می‌‌داریم، دیگران را به خاطر اشتباهات و انتخاباتشان مقصر شناخته و سر

زنش می‌‌کنیم.

اما وقتی در نقشهٔ خداوند برای رسیدن به آن هدف مقدسی که او برای زندگی ما منظور داشته زندگی کنیم، برای

تصمیمات و انتخابات خود قبول مسئولیت نموده و با دیگران در صلح و آرامش بسر خواهیم برد.

چهارمین برکت یک زندگی هدفدار این است که هر گاه ما هدف مقدسی را دنبال کنیم، نهایتا خرسندی و شادمانی واقعی

را کسب خواهیم نمود. 

اما اگر بدون هدفی مقدّس و مشخص، تنها برای ارضا خواست‌های شخصی خودمان زندگی کنیم، به نتیجه‌ای جز

دلشکستگی، نا خرسندی و افسردگی نخواهیم رسید.

زیستن در نقشهٔ الهی خداوند و دنبال نمودن هدف مقدسی که او برای ما منظور دارد، ما را و داشته تا از وقت، انرژی،

استعداد و دیگر نعماتی که او به ما داده، به بهترین نحوی استفاده نمأییم.

زندگی هدیه‌ای است از طرف خدا و می‌‌بایستی به بهترین طریق آن را برای جلال نام مقدّس او به کار بریم.

برای زیستن در نقشهٔ مقدّس خداوند و هدیهٔ زندگی را به بهترین نحو ممکن برای او به کار بردن، بدون داشتن هدفی

مشخص که در جهت جلال نام اوست، بسیار مشکل است.

شاید وقت آن رسیده تا زندگی خود را بررسی نمأیید.

فرصت مناسبی است تا آن موانعی را که مانع داشتن یک زندگی هدفدار برای شما می‌‌باشند شناسائی فرمأیید.

از خداوند بخواهید تا شما را در هدفدار بودن در زندگی یاری و هدایت فرماید.

وقتی فروتنانه از خداوند بخواهید تا شما را در شناخت هدف مقدّس زندگیتان راهنمأیی فرماید، وی حتما شما را در این

مورد یاری خواهد فرمود.

پس از آن، شور و شوق و اشتیاقی که از طرف خداوند است شما را در بر خواهد گرفت.

بی‌ جای بی‌ تفاوتی و احساس بی‌ ارزشی نمودن، شما ارزش واقعی خود را شناخته و در آرامش و قوتِ داده شده از

روح القدس، روزانه برای رسیدن به آن هدف و مقصود الهی خواهید زیست.


آیا به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده شخصی خود اعتماد کرده اید؟

آیا مشتاق داشتن یک رابطه شخصی با کسیکه شما را خلق فرموده و همواره دوست میدارد می باشید؟

برای شروع رابطه ای شخصی با خالق پر محبت خود می توانید اینگونه شروع کنید:

پدر آسمانی، من اعتراف می کنم که گناهکارم و احتیاج به بخشش تو دارم .

من ایمان می آورم که عیسی مسیح تاوان گناهان مرا با مرگ داوطلبانه خود بر روی صلیب تماما پرداخت.

من احتیاج به فیض تو دارم .

قلب و زندگی ام را به تو تقدیم می کنم، به من نشان بده چگونه برای تو زندگی کنم.

به خانواده خداوند خوش آمدید!

لطفا سوالات، نظرات و پیشنهادات محترمتان را به وسیلهٔ:

info@radioaramesh.org

radioaramesh@shaw.ca

با ما در میان بگذارید.

پایان