Warning: Error while sending QUERY packet. PID=16378 in /home/radioaramesh/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 2056
کنترل افکارتان – رادیو آرامش

کولسیان ۳: ۱ – ۳

۱ اکنون که همراه مسیح از نو زنده شده اید، به برکات و شادیـهای آسمان چشم بدوزید، جایی که مسیح در کنار خدا، بر تخت عزت و قدرت نشسته است .

۲ همواره به آنچه در آسمان است بیندیشید، و برای امور این دنیای زودگذر غصه نخورید.

۳ به این دنیای فانی همانقدر دل ببندید که یک شخص مرده دل می بندد! زیرا زندگی واقعی شما در آسمان است ، همراه مسیح در حضور خدا!

دیگر آیاتِ مرتبط به این موضوع:

رومیان ۱: ۲۸؛۸: ۵ – ۸ – ۱قرنتیان ۲: ۱۶

۲قرنتیان ۱۰: ۴ – ۵؛۱۱: ۲ – ۳ – فیلیپیان ۴: ۴ – ۹- ۱پطرس ۱: ۱۳

آیا شما با چگونگی و کیفیت افکار خود در کشاکش و کلنجار هستید؟

آیا دائماً به فکر چیز هایی هستید که نباید؟

آیا افکار شما دائماً دور محور نبخشیدن دیگران، غرور، شهوت، خشم و نفرت دور می‌‌زنند؟

حقیقت این است که، “مغز شما دائماً در حال کار کردن می‌‌باشد”.

در کنار این حقیقت، دنیأیی که در آن زندگی می‌‌کنید نیز، “دائماً در حال تغذیهٔ مغز شماست”.

در جامعه‌های امروزی، هر ساله بیلیون‌ها دلار خرج تبلیغات میشود، تا شما را متقاعد سازند تا محصولاتی را

خریداری نمأیید.

هدف مؤسسات تبلیغاتی این است تا سیستم فکری و اندیشه‌های شما را آنگونه به خود جلب نموده و تحت تأثیر قرار

دهند، تا روش زندگی‌ای را که آنها توصیه می‌‌نمایند بپذیرید.

روش زندگی‌ای که خداوند شما را به آن نخوانده است!

دوستان، آن شخصیتی که شما امروز دارید، حاصل و نتیجهٔ آن افکاری است که در طول سالهای عمر خود به آنها

می‌‌اندیشیده اید.

حال سوال اینجاست که، “چگونه می‌‌توانید زندگی خدا پسندانه‌ای داشته باشید، در حالی که در جامعه هایی زندگی

می‌‌کنید که، دائماً مغز شما را با تعلیمات ضدّ خدأیی خود، بمباران می‌‌کند”؟

چه کسی می‌‌تواند و چه کسی نمی تواند.

افکار ما سازندهٔ شخصیّت‌های ما هستند.

افکار ما همه چیز زندگی ما را تحت تأثیر مستقیم خود دارند.

کیفیت روابط اجتماعی ما با دیگران، شغل و حرفه ما، و همینطور، زندگی‌های زناشویی هر کدام از ما، تحت تأثیر

مستقیم چگونگی افکارمان می‌‌باشند.

با این وجود، در اینجا سوال بسیار مهمی که باید به آن پاسخ دهیم این است که، “چگونه ما آن چه را که بدین شدت تمام

جوانب زندگی ما را در کنترل خود دارد، اداره نمأییم”؟

آیا اصلا می‌‌توانیم هیچ کنترلی بر افکار خود داشته باشیم؟

متاسفانه یک انسان بی‌ ایمان به عیسی مسیح قادر به ادارهٔ افکار خود و زیستنِ زندگی مطابق با خواست خداوند نیست.

چرا که یک چنین انسانی در گناه، بدور از خداوند و در پی اندیشه‌های جسمی و انسانی خود روزهای زندگی را سپری

می‌‌سازد.

یک چنین انسانی به روح و مسائل روحانیِ مرتبط با خواست و ارادهٔ خداوند نمی اندیشد.

در حالی که خداوند در کلامش به ما می‌‌آموزد که، “تنها راه غلبه بر افکار ضدّ خدأیی و داشتن افکار پاک الهی، از

طریق کمک‌های روح میّسر می‌‌گردد”.

بله، تنها سلاح مفید برای مقابله و پیروزی بر افکار ضدّ خدأیی موجود در ما، “اسلحه‌های روحانی” هستند”.

منظور از “اسلحه‌های روحانی”، در اینجا، ایمان و اعتماد به خداوند و توکّل کامل به روح القدس می‌‌باشد.

فکر مسیح

البته یک انسان هنگامی به معنای واقعی قادر به کنترل افکارش خواهد بود که، “به عیسی مسیح به عنوان منجی خود

ایمان داشته باشد”!

وقتی شما به مسیح ایمان می‌‌آورید، او با ما می‌‌ماند و روح القدس را فرستاده تا شما را در تمام طول عمر، قادر به

زیستن یک زندگی خداپسندانه بگرداند.

پس از ایمانتان به مسیح، شما مبدل به یک انسان جدیدی خواهید شد.

انسانی که با کمک روح القدس قادر به غلبه بر گناه و “اتخاذ تصمیمات خدا پسندانه” می‌‌باشد.

کلام خدا در ۱ قرنتیان ۲: ۱۶به ما قول می‌‌دهد که، “ما در ایمان به عیسی مسیح به عنوان منجی خود، دارای فکری

شبیه او خواهیم شد”.

…………..ما مسیحیان دارای فکر مسیح می باشیم و افکار او را درک می کنیم!

دارای فکری شبیه مسیح شدن بدین معنا که، مسیح توانأیی درکِ افکار و خواست مقدّس خویش را به ایمانداران به خود

عطا خواهد فرمود.

دارای فکری شبیه مسیح شدن همچنین بدین معناست که، حال ما قادریم تا در “افکار خود” به همه چیز مطابق و بر

اساس استانداردها و ارزش‌های وی نگریسته و آنها را بررسی کنیم.

دوستان، مغز شما مانند برج کنترل زندگی شماست.

هر کجا بروید و هر چه انجام دهید، نتیجهٔ افکارتان خواهد بود.

چنانچه شما مطابق با افکار مسیح هدایت شده باشید، قادر خواهید بود تا در مقبله با وسوسه ها، عکس العمل صحیح را

انجام بدهید.

احساس مسئولیت داشتن

داشتن فکر مسیح، همینطور بدین معناست که، “شما به سهم خود، مسئولیت می‌‌پذیرید”.

در این مورد کلام خدا در، ۱ پطرس ۱: ۱۳ می‌‌فرماید:

۱۳ بنابراین‌، آماده‌ و هشیار باشید. مانند کسی‌ که‌ آماده‌ هر اتفاقی‌ است‌، منتظر بازگشت‌ عیسی‌ مسیح‌ باشید، زیرا در آن

‌ روز، لطف‌ و فیض‌ عظیمی‌ نصیبتان‌ خواهد شد.

بنا بر این آموزهٔ کلام خدا، شما باید هشیار بوده و در “ایمان به مسیح” و “امید بازگشت وی” مطابق با خواست و افکار

مقدّس وی زندگی نمأیید.

وقتی افکار شما در یک حالت بی‌ تفاوتی و بدور از خواست مسیح باشد،حتما به دردسر خواهید افتاد و دچار مشکلاتی

خواهید شد.

برای جلوگیری از ان، شما می‌‌بایستی در همه حال با افکاری مطابق با افکار مسیح، آماده و قادر برای خودداری از

اندیشیدن به افکار ضدّ خدأیی باشید.

توجه و تمرکز افکار خویش را بر مسیح ثابت نگاه دارید و بیاموزید تا از آنچه که به افکار شما صدمه وارد می‌‌سازد

پرهیز نمأیید.

چرا شما می‌‌بایستی افکار خود را غربال نمأیید؟

حاصل هر فکری یک عمل است.

و حاصل اعمال، عادات هستند.

و عادات شما شخصیت شما را نماینگر می‌‌گردند.

شخصیت و اعمال شما نیز سرنوشت نهایی شما را معین می‌‌نمایند.

به یاد داشته باشید که وقتی به ‌چیزی می‌‌اندیشید که با آن موافق هستید، احساسات شما با آن افکار در هم خواهند آمیخت.

مرحلهٔ بعدی این است که، “بدن شما” نیز، با “افکار” و “احساساتتان” در هم آمیخته و شروع به حرکت در جهت آنها

می‌‌نماید.

به همین گونه وقتی شما به حرکات خود در جهت موافق افکار و احساسات خود ادامه دهید، به تدریج عاداتی در شما

بوجود خواهد آمد.

و این همان عاداتی هستند که به صورت رفتار- شخصیت اصلی شما را در بیرون به نمایش می‌‌گذارند.

و نهایتا این که، شخصیت و رفتار شما مقصد نهأیی شما را رقم خواهد زد.

بنا بر این باید متوجهٔ این حقیقت مهم باشید که وقتی عملی را در جهت افکار خود انجام می‌‌دهید، آن عملکرد شما نهایتا

بر روی مقصد نهایی شما تأثیر بسزأیی خواهد داشت!

افکار خود را بر امور این جهان متمرکز نسازید!

اجازه بفرمأیید تا از شما سوالی بپرسم.

آن چه که شما در زندگی خود بیشتر و بالاتر از هر چیز دیگری خواستارش می‌‌باشید، چیست؟

آن چه ‌چیزی است که حاکم بر تمام افکار شماست؟

امنیت؟ ثروت؟ سرگرمی و خوشگذرانی؟

در ۲ قرنتیان ۱۰: ۴ – ۵پولس رسول به ما می‌‌آموزد که چگونه وی افکار خود را تحت کنترل داشت.

۴ من قلعه های شیطان را با اسلحه نیرومند الهی در هم می کوبم ؛ نه با اسلحه انسانی و دنیوی !

۵ با این سلاح های روحانی ، هر فلسفه و تفکر پوچ را که برضد خداست ، در هم می شکنیم و هر مانعی را که نمی

گذارد مردم به خدا نزدیک شوند، از میان برمی داریم ؛ و مخالفین را اسیر می کنیم و به حضور خدا باز می گردانیم

و به اشخاصی تبدیل می کنیم که قلباً مطیع مسیح باشند.

دوستان وقتی مسیح در صدر افکار و خواسته‌های شما باشد دیگر مجبور نیستید برای هیچ ‌چیزی نگران باشید!

شما می‌‌دانید تا زمانی که “مسیح” و “خواست او” در صدر افکار شماست، خداوند قول داده تا از جانب شما در عمل

بوده و به شما کمک نموده و همهٔ احتیاجاتتان را بر آورده خواهد ساخت!

انتخاب افکار، محافظی است برای مغز شما!

حال سوال اینجاست که، ما چگونه مسیح و خواست الهی او را در صدر افکار و خواست خود در طول زندگیمان قرار دهیم؟

جواب این سوال این است که، وقتی مغز خود را از “کلام خدا” پر نموده و ارادهٔ خودتان را در جهت درکِ خواست

الهی او به کار می‌‌برید، این دو با هم “محافظی از حقیقت” را در مغز شما بوجود می‌‌آورند.

پس از آن، هر گاه یک فکر ضدّ خدأیی به مغز شما خطور نماید، زنگ خطری در درونتان بصدا در خواهد آمد.

این زنگ خطر به صدا در آمده در درونتان، به شما اخطار می‌‌کند که چه افکاری را باید در خود نگاه داشته و چه

افکاری را از خود دور نمأیید.

پاسخ به چند سال به شما کمک خواهد نمود تا سیستم حفاظتی مغز خود را تقویت نمأیید.

-منبع و منشأ این فکر در درون من از کجاست؟

-ادامهٔ به اندیشیدن به این افکار، مرا به کجا خواهند رسانید؟

-عاقبت و نتیجهٔ اندیشیدن به اینگونه افکار چه خواهد بود؟

– آیا این افکار در درون من مطابق با خواست خداوند و کلام او هستند؟

– آیا اندیشیدن به این گونه افکار موجب تقویت ایمان من به مسیح خواهند بود یا نابودی رابطهٔ من با وی و از دست

دادن آرامشم؟

– آیا من می‌‌توانم به راحتی این افکارم را با دیگران در میان بگذارم؟

– آیا اندیشیدن به این افکار موجب احساس گناه و تقصیر در من می‌‌گردند؟

– آیا اینگونه افکار مناسب شخصیّت من که یک ایماندار به عیسی مسیح می‌‌باشم هستند؟

ترویج افکار پاکِ خدا پسندانه در خود

کلام خدا در فیلیپیان ۴: ۸ می‌‌فرماید:

را بر روی هر چه راست و خوب و درست است ، ثابت نگاه دارید. در باره چیزهایی فکر کنید که پاک و زیباست .

در صفات خوب و پسندیده دیگران تأمل کنید. در باره چیزهایی فکر کنید که می توانید خدا را برای آنهـا شکر کنیـد و

به وجود آنها خوش باشید.

دوستان، شما “در ایمان به مسیح” و با “کمک روح القدس” قادر خواهید گشت تا افکار پاک و خدا پسندانه داشته باشید!

شما در “ایمان به مسیح” و با “کمک روح القدس” قادر خواهید گشت تا افکار نا پاکِ ضدّ خدأیی را از خود دور نمأیید!

شما در “ایمان به مسیح” و با “کمک روح القدس” قادر خواهید گشت تا مبدل به آن شخصیتی گردید که خداوند شما را

برای آن خلق فرموده است!

نتیجه:

آیا از کیفیت افکار خود ناراضی هستید و مدام در کلنجار با آنها؟

آیا افکار شما چیز هایی را مکشوف می‌‌سازند که از آنها شرمنده هستید؟

آیا نمی خواهید به جای افکار شهوت آلود – نابود کننده و خود خواهانه افکاری پاک و مقدّس در خود داشته باشید؟

حتما که می‌‌خواهید!

بنابر این بدانید که مبارزه برای رسیدن به آنچه که می‌‌خواهید بدان مبدل گردید، اول در مغز شما شروع می‌‌شود.

اگر از کیفیت و چگونگی افکار خود خسته – عصبانی و شرمنده هستید، می‌‌توانید همین امروز آنها را عوض نمائید!

این تغییر با ایمان و اعتماد به عیسی مسیح آغاز می‌‌گردد.

به یاد داشته باشد که شما به آن شخصیتی مبدل خواهید گردید که حالا به آن فکر می‌‌کنید.

بله، اندیشهٔ امروز شما سازندهٔ واقعی شما در آینده خواهد بود.

این خود شما هستید که با انتخاب صحیح افکارتان امروز، مبدل به آن انسانی می‌‌شوید که خداوند شما را برای آن خلق

فرموده است!

برای داشتن افکاری پاک و مقدس در خود و مبدل شدن به انسانی که در چهار چوب خواست مقدس خداوند زندگی

می‌‌کند، عیسی مسیح را در صدر خواست خود قرار بدهید.

اجازه بدهید تا عیسی مسیح محور اصلی افکارتان باشد.

تنها در آن صورت است که از افکار خویش راضی بوده و در آرامشِ پایدار و واقعی بسر خواهید برد.

***************************************************************************

آیا به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده شخصی خود اعتماد کرده اید؟

آیا مشتاق داشتن یک رابطه شخصی با کسیکه شما را خلق فرموده و همواره دوست میدارد می باشید؟

برای شروع رابطه ای شخصی با خالق پر محبت خود می توانید اینگونه شروع کنید:

پدر آسمانی، من اعتراف می کنم که گناهکارم و احتیاج به بخشش تو دارم .

من ایمان می آورم که عیسی مسیح تاوان گناهان مرا با مرگ داوطلبانه خود بر روی صلیب تماما پرداخت.

من احتیاج به فیض تو دارم .

قلب و زندگی ام را به تو تقدیم می کنم، به من نشان بده چگونه برای تو زندگی کنم.

به خانواده خداوند خوش آمدید!

لطفا سوالات، نظرات و پیشنهادات محترمتان را به وسیلهٔ:

info@radioaramesh.org

radioaramesh@shaw.ca

با ما در میان بگذارید.

پایان