انجیل متی ۵: ۲۳ – ۲۴

۲۳ پس اگر نذری داری و می خواهی گوسفندی در خانه خدا قربانی كنی ، و همان لحظه بیادت آید كه دوستت از تو رنجیده است ،

۲۴ گوسفند را همانجا نزد قربانگاه رها كن و اول برو و از دوستت عذرخواهی نما و با او آشتی كن ؛ آنگاه بیا و نذرت را به خدا تقدیم كن.

وقتی ما شخصی را به عنوان دوست بر می‌‌گزینیم، امیدمان این است که دوستیمان پایدار و استوار باشد.

اما چون همهٔ ما انسانهأیی ضعیف و گناهکار هستیم، خواه و ناخواه، گاه گاهی موجب آزردگی خاطر دوستانمان

می‌‌گردیم.

اگر به بر طرف نمودن این مشکل توجه نکنیم و در حل آن اقدامی ننمأییم، آن مشکل می‌‌تواند به سرعت بر کیفیت

دوستی ما صدمه‌ای جبران ناپذیر وارد آورد.

بله دوستان، حفظ و ترمیم دوستیهای در حال جدائی، احتیاج به فروتنی و اعتراف به اشتباه ما دارند.

حفظ و ترمیم دوستیها، احتیاج به وقتِ کافی برای حل مشکلات و سو‌ً تفاهمات بوجود آمده دارد.

اگر ما این کار را با خلوص نیت و هدایت روح القدس فروتنانه انجام دهیم، او ما را پاداش خواهد داد.

پاداش ما این خواهد بود که رابطهٔ رو به نابودی خود را با یک دوست بسیار با ارزش – از نو ساخته ا یم.

مراحل حفظ و ترمیم یک دوستی مشکل دار از آنجأیی شروع می‌‌شود که ما به وجود اشکال در دوستی خود اعتراف کنیم.

اعتراف به وجود اشکال در دوستی بسیار مهم است و ما حتما می‌‌بایستی این را انجام دهیم.

می‌ توانیم به دوست خود بگوییم، من احساس می‌‌کنم که رابطهٔ ما آن گرمی و صمیمیت اولیه را ندارد.

تصور می‌کنم که اشکالی در رابطهٔ ما بوجود آمده .

من پیشنهاد می‌‌کنم تا با هم بیابیم چه مشکلی در دوستی ما بوجود آمده و آن را از میان برداریم.

این مرحله به سرعت و با موفقیت به پیش خواهد رفت اگر هر دو طرف با هم سعی در یافتنپاسخ به این سوال داشته

باشند که،”اشکال بوجود آمده در دوستی آنها چیست و چگونه بوجود آمده”؟

شاید این اشکال، (تلخی و نارحتی) از یک سؤ تفاهم بوده.

بعد از این که اشکال اصلی شناخته شد، چنانچه اشتباهی از طرف ما صورت گرفته، می‌‌بایستی جدا از دوستمان عذر

خواهی کنیم و از او بخواهیم تا ما را به خاطر اشتباهمان ببخشد.

قبول مسئولیت نمودن و گفتن، “من متاسفم و معذرت می‌‌خواهم”، تعهد شما را نسبت به حفظ آن دوستی بیان می‌‌دارد!

یک عذر خواهی صمیمانه، سعی در عذر و بهانه آوردن برای اشتباهمان و یا دیگران را مقصر جلوه دادن نیست!

پس از عذر خواهی، از دوست خود بخواهید تا با همفکری و همکاری با هم، قدم هایی را برای باز سازی و تقویت

دوستی خود بردارید.

دوستی‌ها بسیار با ارزش هستند.

برای حفظ دوستی‌های خود، حتما متوجهٔ بوجود آمدن اشکالات باشید.

چنانچه مشکلی را حس کردید آن را ندیده نگیرید و انتظار نداشته باشید تا دوست شما قدم اول را برای حل مشکل

بردارد.

شما در این زمان پیش قدم باشید.

بسیاری از دوستی‌های بسیار با ارزش از بین رفته اند، چرا که طرفین در شناخت مشکل موجود در دوستی خود و رفع

آن هیچ اقدامی ننموده اند.

اگر شما در یک چنین موقعیتی هستید، از خداوند بخواهید تا شما را در شناخت و رفع آن مشکل یاری فرماید.

***************************************************************************

آیا به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده شخصی خود اعتماد کرده اید؟

آیا مشتاق داشتن یک رابطه شخصی با کسیکه شما را خلق فرموده و همواره دوست میدارد می باشید؟

برای شروع رابطه ای شخصی با خالق پر محبت خود می توانید اینگونه شروع کنید:

پدر آسمانی، من اعتراف می کنم که گناهکارم و احتیاج به بخشش تو دارم .

من ایمان می آورم که عیسی مسیح تاوان گناهان مرا با مرگ داوطلبانه خود بر روی صلیب تماما پرداخت.

من احتیاج به فیض تو دارم .

قلب و زندگی ام را به تو تقدیم می کنم، به من نشان بده چگونه برای تو زندگی کنم.

به خانواده خداوند خوش آمدید!

لطفا سوالات، نظرات و پیشنهادات محترمتان را به وسیلهٔ:

info@radioaramesh.org

radioaramesh@shaw.ca

با ما در میان بگذارید.

پایان