امثال ۱۷: ۱۷

۱۷ دوست‌ واقعی‌ در هر موقعیتی‌ محبت‌ می‌كند و برادر برای‌ كمك‌ بهنگام‌ گرفتاری‌ تولد یافته‌ است‌.

دوستان ما یکی از با ارزش‌ترین دارأیی‌های ما در این جهان می‌‌باشند.

یک دوست با وفا و صمیمی، دوستی که در زمان‌های شاد با ما می‌‌خندد و در روزهای دشوار در کنار ما باقی می‌‌ماند،

ارزش وقت و انرژی ما را دارد.

یک دوستی خوب احتیاج به مراقبت ما دارد.

ما به طریقی می‌‌توانیم کیفیت دوستیهایخود را تعیین کنیم.

در درجه اول، صداقت و روراستی کامل.

ما می‌‌بایستی با دوست خود کاملا روراست و حقیقی باشیم.

ما نباید هیچ چیز را از دوستان خود پنهان نمأییم.

باید بگونه‌ای با دوست خود صمیمی و رو راست باشیم که بتوانیم راجع به اعمال و گفتاری که موجب آزرده خاطری ما

می‌‌گردند، صادقانه صحبت کنیم.

انجام این مهم می‌‌تواند موجب تقویت دوستی و سازندگی شخصی برای هر دو طرف باشد.

روراستی و احساس مسئولیت داشتن در دوستی به ما کمک می‌‌کند تا در تمام روابطمان با انسانهای دیگر هم به

همانگونه رفتار نمأییم.

دوّمین طریقی که می‌‌توانیم به کیفیت دوستی‌های خود کمک نمأییم، این است که، “برای بودن با دوست خود وقت کافی

اختصاص دهیم”.

عزیزان، دوستیحقیقی با گذشت زمان بوجود می‌‌آید.

ما یکشبه صاحب دوستی حقیقی و صمیمی نمی گردیم.

برای داشتن یک دوست حقیقی، می‌‌بایستی قادر باشم تا اگر لازم باشد دیگر مسئولیت‌های روزمره را کنار گذاشته و با

دوست خود وقت بگذرانیم.

قسمت عمدهٔ وقت ما با دوستمان در گفتگو سپری می‌‌گردد.

ما می‌‌بایستی احساس راحتی کنیم تا با دوست خود راجع به افکار، آرزوها و حتی مشکلاتمان به راحتی صحبت کنیم.

متقابلاً، دوست ما هم می‌‌بایستی بتواند تا با ما به راحتی از افکار، آرزوها و مشکلاتش سخن بگوید.

در طول اینگونه اوقات صادقانه صحبت کردن است که ما با آنچه که در قلب و فکر دوستمان می‌‌گذارد آشنا میشویم.

طریق دیگر افزودن بر کیفیت دوستی خود، “تشکر و قدر دانی” از دوستانمان می‌‌باشد.

هر انسانی دوست دارد احساس کند که برای دیگران ارزش دارد و دیگران قدر او را می‌‌دانند.

تشکر و قدر دانی نمودن از دوستی که به نوعی مشکل ما را حل نموده و یا در شرایط دشوارمان در کنارمان بوده،

بسیار حائز اهمیت است!

قدردانی ما از دوستانمان یاد آور آنهاست که، ما از وجودشان در زندگیمان خوشبخت و خرسند هستیم.

دوست خوب بودن راهی است برای خدمت به خداوند.

خداوند ما را به گونه‌ای طراحی و خلق فرموده که در رابطه با دیگر انسانها باشیم.

بنا بر این، به عنوان ایمانداران به عیسی مسیح، باید برای هدایت انسانهأیی که خداوند در مسیر زندگی ما قرار می‌‌دهد،

بهترین خود را انجام دهیم.

بدینگونه هم دوستانی حقیقی خواهیم داشت و هم امر پدر آسمانیمان را اجرا نموده ائیم.

***************************************************************************

آیا به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده شخصی خود اعتماد کرده اید؟

آیا مشتاق داشتن یک رابطه شخصی با کسیکه شما را خلق فرموده و همواره دوست میدارد می باشید؟

برای شروع رابطه ای شخصی با خالق پر محبت خود می توانید اینگونه شروع کنید:

پدر آسمانی، من اعتراف می کنم که گناهکارم و احتیاج به بخشش تو دارم .

من ایمان می آورم که عیسی مسیح تاوان گناهان مرا با مرگ داوطلبانه خود بر روی صلیب تماما پرداخت.

من احتیاج به فیض تو دارم .

قلب و زندگی ام را به تو تقدیم می کنم، به من نشان بده چگونه برای تو زندگی کنم.

به خانواده خداوند خوش آمدید!

لطفا سوالات، نظرات و پیشنهادات محترمتان را به وسیلهٔ:

info@radioaramesh.org

radioaramesh@shaw.ca

با ما در میان بگذارید.

پایان