فریسیان و کاتبان، یعنی همان سران قوم یهود، قصد داشتن تا به هر گونه‌ای شده، عیسی مسیح را محکوم نموده و به دام اندازند.

بدین منظور، آنها روزی یک زن را، که در حال گناه زنا دیده و گرفتار شده بود، به نزد وی آوردند.

آنها به مسیح گفتند: انجیل یوحنا ۸: ۴ – ۵سران قوم و فریسیان زنی را که در حال زنا گرفته بودند، کشان کشان به

مقابل جمعیت آوردند

۴ و به عیسی گفتند: “استاد، ما این زن را به هنگام عمل زنا گرفته ایم .

۵ او مطابق قانون موسی باید کشته شود. ولی نظر شما چیست ؟”

به جای عصبانی و دست پاچه شدن، و به دام حیلهٔ سران قوم افتادن، عیسی مسیح از این فرصت استفاده نمود تا قدرت

محبت آزاد کنندهٔ خود را در عمل به افراد بسیاری که در آن لحظه دور وی جمع شده بودند ثابت نماید.

مسیح به سران قوم که منتظر جواب وی بودند گفت: “اگر می‌‌خواهید او را سنگسار کنید، باید سنگ اول را کسی به او

بزند که خود تا به حال هیچ گناهی مرتکب نشده باشد”. (آیهٔ ۷(

بعد از این که مسیح چنین فرمود، در کلام خدا آیهٔ نهم می‌‌خوانیم که، “سران قوم از پیر گرفته تا جوان یک یک بیرون

رفتند تا این که در مقابل جمعیت فقط عیسی ماند و آن زن”. (آیهٔ ۹(

عیسی مسیح از آن زن پرسید، “آنانی که تو را گرفته بودند کجا رفتند”؟ “حتی یک نفر هم نماد که تو را محکوم کند”؟ (آیهٔ ۱۰(

زن به عیسی جواب داد، “نه آقا”.

آنگاه عیسی مسیح به آن زن گفت، “من نیز تو را محکوم نمی کنم. برو و دیگر گناه نکن”! (آیهٔ ۱۱(

پس از این مکالمه، آن زن که مطابق قوانین دین یهود مجازاتش سنگسار شدن و مرگ می‌‌بود، از آن محل رفت در

حالی که آزادی خود را بدست آورده و از یک مرگ حتمی رهایی یافته بود.

در ادامهٔ این واقعه، در آیات ۳۰ تا ۳۲ میخوانیم که، ۳۰ در این وقت، بسیاری از سران قوم یهود، با شنیدن سخنان او

ایمان آوردند که او همان مسیح است.

۳۱ عیسی مسیح به این عدّه فرمود: “اگر همانگونه که به شما گفتم زندگی کنید، شاگردان واقعی من خواهید بود.

۳۲ حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد ساخت”.

در پس این فرمایش، عیسی مسیح در آیات ۳۴ تا ۳۶ فرمود، “این عین حقیقت است که هر که گناه می‌‌کند، اسیر و برده

گناه است.

۳۵ برده‌ها در خانه حقی ندارند، ولی‌ تمام حق به پسرِ خانواده می‌‌رسد.

۳۶ پس، اگر پسر شما را آزاد کند، در واقع آزادید”.

این فرمایش عیسی مسیح، در حقیقت بیانیهٔ آزادی هر ایماندار به وی می‌‌باشد.

با در نظر داشتن این قسمت از کلام خدا، به شناخت آزادی در مسیح می‌‌پردازیم.

۱- به واسطهٔ مرگ داوطلبانهٔ عیسی مسیح بر روی صلیب و قیام او از مردگان، ما از پرداخت مجازات گناهانمان، که

مرگ و جدایی ابدی از خداوند بود آزاد شده ائیم!

همانند آن زن گناهکار که آزادی خود را از عیسی مسیح دریافت نمود، ما نیز در ایمان خود به او به عنوان منجی،

دیگر به خاطر گناهانمان محکوم نیستیم!

مسیح تاوان تمام گناهان ما را یک بار برای همیشه، بر روی صلیب جلجتا پرداخت و ما را با خدای پدر آشتی داد.

در ارتباط با این مهم در کلام خدا، رومیان ۵: ۱۰ می‌‌خوانیم که:

۱۰ هنگامی که دشمنان خدا بودیم ، او بوسیله مرگ فرزندش ما را با خود آشتی داد؛ پس اکنون که دوستان خدا شده ایم

و عیسی مسیح هم در قلب ما زندگی می کند، چه برکات عالی و پرشکوهی به ما عطا خواهد کرد.

همینطور در، رومیان ۶: ۲۳

۲۳ زیرا هر که گناه کند، تنها دستمزدی که خواهد یافت ، مرگ است ؛ اما هر که به خداوند ما عیسی مسیح ایمان آورد،

پاداش او از خدا زندگی جاوید است .

همچنین در کولسیان ۱: ۱۹ – ۲۲

۱۹ زیرا خدا اراده فرمود که الوهیت کامل او در وجود فرزندش قرار گیرد.

۲۰ در اثر کاری که مسیح در حق ما انجام داد، خدا راهی مهیا کرد تا همه چیز را، چه در آسمان و چه بر زمین ،

بسوی خود باز آورد؛ جانبازی مسیح بر روی صلیب و خونی که او در راه ما ریخت ، همه را با خدا صلح داده است .

۲۱ این صلح شامل حال شما که زمانی از خدا دور بودید نیز می شود. بلی ، شما روزگاری از خدا رویگردان و با او

دشمن بودید؛ نیت های بد و اعمال زشتتان ، شما را از او جدا کرده بود. اما اکنون او شما را به حضور خود پذیرفته است .

۲۲ عیسی مسیح با فدا کردن بدن انسانی خود بر روی صلیب ، ایجاد چنین رابطه ای را با خدا ممکن ساخته است . در

نتیجه این فداکاری است که مسیح ، شما را به پیشگاه خدا آورده است ؛ و شما بدون هیچ اتهام و محکومیتی در حضور

خدا ایستاده اید، بطوری که دیگر او خلافی در شما نمی بیند تا به سبب آن ، شما را سرزنش کند.

۲ – در ایمان به عیسی مسیح، ما از قدرت تسلط گناه آزاد گشته ائیم.

بله، گناه دیگر نمی تواند ما را در اسارت خود نگاه داشته و دائماً به سر کشی از خداوند مجبور نماید.

طبیعت گناه آلود انسانی که تا قبل از ایمان به مسیح داشتیم، دیگر ارباب اعمال ما نیست!

در عوض، ما آزاد شده ائیم تا توسط قدرت روح القدسِ در درونمان، خدای خود را بهتر شناخته و او را پیروی نمأییم.

(رومیان ۸: ۲ – ۱۷(

دیدیم که مسیح به آن زن گناهکار گفت، “برو و دیگر گناه نکن”. (انجیل یوحنا ۸: ۱۱(

این گفته مسیح امر به اجرای یک سری قوانین مذهبی توسط زن نبود.

گفتهٔ مسیح بیانگر این باقعیت است که اگر ما مسیح را شنیده و او را پیروی نمأییم، آنگاه قادر به بی‌ گناه زیستن خواهیم

بود. (اول قرنتیان ۶: ۱۱ – ۲۰(

۱۱ بعضی از شما در گذشته ، چنین زندگی گناه آلودی داشتید، اما اکنون گناهانتان شسته شده ، و شما وقف خدا و مورد پسند او شده اید، و این در اثر کار خداوند ما عیسی و قدرت روح القدس میسر شده است .

۱۲ من می توانم هر کاری را که مسیح منع نکرده است ، انجام دهم . اما بعضی از این کارها، حتی اگر اجازه انجامش را نیز داشته باشم ، برایم مفید نیستند. اگر بدانم چیزی بر من مسلط خواهد شد و چنان مرا درگیر خواهد کرد که نتوانم براحتی خود را از چنگ آن خلاصی دهم ، از آن صرفنظر می کنم .

۱۳ بعنوان مثال ، موضوع خوردن را در نظر بگیرید. خدا به ما اشتها برای خوراک ، و شکم برای هضم آن داده است. اما این دلیل نمی شود که هر مقدار دلمان می خواهد، بخوریم . به خورد و خوراک ، زیاد اهمیت ندهید، زیرا خدا یک روز، هم شکم را نابود خواهد کرد و هم خوراک را. اما زنا به هر شکل که باشد، خطایی است بزرگ ، زیرا بدنهای ما برای چنین کاری ساخته نشده است ، بلکه از آن خداوند است . او می خواهد که بدنهای ما را از وجود خویش مملو سازد.

۱۴ خدا با همان قدرتی که خداوند ما عیسی مسیح را پس از مرگ زنده کرد، بدنهای ما را نیز بعد از مرگ دوباره زنده خواهد کرد.

۱۵ آیا نمی دانید که بدنهای شما، در حقیقت اجزا و اعضای بدن مسیح است ؟ پس ، آیا درست است که بدن خود را که چنین مفهوم والایی دارد، بگیرم و با بدن یک فاحشه پیوند بزنم ؟ هرگز!

۱۶ زیرا قطعاً می دانید که اگر مردی ، با زنی بدکاره رابطه جنسی داشته باشد، آن زن قسمتی از وجود آن مرد می گردد و آن مرد نیز قسمتی از وجود آن زن . خدا نیز در کتاب آسمانی می فرماید که در نظر او، آن دو نفر، یکی می گردند.

۱۷ اما اگر خود را به خداوند تقدیم کنید، با او یکی خواهید شد.

۱۸ به همین دلیل است که می گویم از زنا فرار کنید. هیچ گناهی تا به این اندازه ، بر بدن اثر شوم نمی گذارد. وقتی مرتکب این گناه می شوید، به بدن خود صدمه می زنید.

۱۹ آیا هنوز نمی دانید که بدن شما، مسکن روح القدس می باشد که او را خدا به شما عطا کرده است ؟ آیا نمی دانید که روح القدس در وجود شما زندگی می کند؟ پس بدن شما، از آن خودتان نیست !

۲۰ خدا شما را به بهایی گران خریده است ، پس تمام اعضای بدن خود را برای نشان دادن جلال و عظمت خدا بکار ببرید، چون او صاحب بدن شماست .

۳ – در ایمان به مسیح، ما از هدف گناه در زندگیمان آزاد گشته ائیم.

کلام خدا در یعقوب ۱: ۱۴ – ۱۵ می‌‌فرماید، “۱۴ وسوسه یعنی این که انسان فریفته و مجذوب افکار و امیال ناپاک خود

شود. ۱۵ این افکار و امیال ناپاک، او را به انجام کارهای گناه آلود می‌‌کشاند، و این کارها نیز منجر به مرگ می‌‌گردند،

که همانا مجازات الهی است”.

به عنوان یک انسان، طبیعتا هدف اولیهٔ ما در زندگی این است که خودمان را بر افرازیم و فقط در تلاش برای کسب

خواسته‌های شخصی خودمان باشیم.

ولی‌ عاقبت اینگونه زیستن، همیشه، “تباهی و ویرانی” برای ما است.

شاید این زن که در حال عمل زنا گرفتار شده بود، به طریقی اشتباه در پی کسب محبت و عشق دیگران می‌‌گشت.

شاید او به دنبال این بود که، کسی او را پذیرفته، محبت نموده و مواظبت نماید.

اما وی برای رسیدن به این اهداف خود، به طریقی غلط متوسل شده بود.

طریقی غلط که نهایتا او را تباهی و نابودی می‌‌رسانید.

اما مسیح ما را آزاد می‌‌سازد تا بدانگونه شخصیتهأیی مبدل گردیم که خداوند ما را برای آن خلق فرموده.

مبدل به انسانهأیی که زندگیشان موجب جلال نام او می‌‌گردند. (انجیل یوحنا ۱۰: ۱۰) و (افسسیان ۲: ۱۰(

انجیل یوحنا ۱۰: ۱۰

کار دزد اینست که بدزدد، بکشد و نابود کند؛ اما من آمده ام تا به شما حیات واقعی را به فراوانی عطا نمایم .

افسسیان ۲: ۱۰

۱۰ این خداست که ما را از نو آفریده و این زندگی جدید را از فیض وجود عیسی مسیح به ما داده است ؛ و از زمانهای

دور دست ، نقشه خدا این بوده که ما این زندگی جدید را صرف خدمت به دیگران نماییم .

۴ – در ایمان به مسیح، ما از زنجیر‌های اسارت، “شخصیّت گناه” آزاد گشته ایم.

در نزد سران قوم یهود، آن زن همیشه به عنوان یک گناهکار شناخته خواهد شد.

شاید آن زن هم خود را به همین اسم، یعنی گناهکار می‌‌شناخت.

اما حقیقت این است که وقتی مسیح به زندگی ما می‌‌آید، دیگر ما به خاطر گناهانمان شناخته نمیشویم.

بلکه ما به عنوان کسانی شناخته خواهیم شد که مسیح با اهدأ خون خود گناهانش را بخشید و وی را آزاد ساخت!

دیگر گناهان ما معرف ما نیستند.

چرا که در ایمان به مسیح، ما مبدل به مخلوقی تازه گردیده ایم. (رومیان ۸: ۱ – ۲) و (دوم قرنتیان ۵: ۱۷(

رومیان ۸: ۱ – ۲

۱ بنابراین ، چون به عیسی مسیح تعلق داریم ، هیچ محکومیت و مجازاتی در انتظار ما نیست .

۲ زیرا قدرت حیات بخش روح القدس که به لطف مسیح به ما عطا شده ، ما را از سلطه گناه و مرگ آزاد کرده است.

دوم قرنتیان ۵: ۱۷

۱۷ کسی که از آن مسیح می گردد، تبدیل به شخص جدیدی می شود. او دیگر آن انسان قبلی نیست ؛ او زندگی کاملا

تازه ای را آغاز کرده است .

دوستان، شما برای شروع زیستن در آزادی که مسیح بر روی صلیب برایتان خریداری فرموده چه می‌‌توانید بکنید؟

هیچ فرمولی برای شناخت عمق محبت مسیح وجود ندارد.

اما با اطاعت و اعتماد به وی، شما در مسیرِ صحیح و آزادی، به سوی مبدل گردیدن به آن انسانی که وی شما را برای

آن خلق فرموده، توانمند به پیش خواهید رفت.

***************************************************************************

آیا به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده شخصی خود اعتماد کرده اید؟

آیا مشتاق داشتن یک رابطه شخصی با کسیکه شما را خلق فرموده و همواره دوست میدارد می باشید؟

برای شروع رابطه ای شخصی با خالق پر محبت خود می توانید اینگونه شروع کنید:

پدر آسمانی، من اعتراف می کنم که گناهکارم و احتیاج به بخشش تو دارم .

من ایمان می آورم که عیسی مسیح تاوان گناهان مرا با مرگ داوطلبانه خود بر روی صلیب تماما پرداخت.

من احتیاج به فیض تو دارم .

قلب و زندگی ام را به تو تقدیم می کنم، به من نشان بده چگونه برای تو زندگی کنم.

به خانواده خداوند خوش آمدید!

لطفا سوالات، نظرات و پیشنهادات محترمتان را به وسیلهٔ:

info@radioaramesh.org

radioaramesh@shaw.ca

با ما در میان بگذارید.

پایان