مزمور ۲۳: ۲ – ۳

۲ در مرتعهای‌ سبز مرا می‌خواباند، بسوی‌ آبهای‌ آرام‌ هدایتم‌ می‌كند

۳ و جان‌ مرا تازه‌ می‌سازد. او بخاطر نام‌ پرشكوه‌ خود مرا به‌ راه‌ راست‌ رهبری‌ می‌كند.

تا آنجایی که میدانیم، کرهٔ زمین امروز نیز با همان سرعتی به دور خود می‌‌چرخد که در زمان حضرت داود و عیسی

مسیح می‌ چرخید.

بله، کرهٔ زمین امروز نیز، در طول همان زمان و با همان سرعتی به چرخش به دور خودش ادامه می‌‌دهد که حضرت

داود مزمور ۲۳ خود را به نگارش در آورد و عیسی مسیح فرمود، “خاطرتان آسوده باشد”!) انجیل یوحنا ۱۴: ۱ – ۶(

ولی‌ زندگی روحانی بسیاری نمایانگر این شده که گویی، کرهٔ زمین امروزه با سرعت بیشتری به چرخش خود ادامه

می‌‌دهد و وقت کمتری برای آنها در طول شبانه روز باقی مانده.

به خاطر این تصور غلط که وقت کافی در هر روز نداریم، همیشه در عجله و جنب و جوش به سر می‌‌بریم.

به جای قدم زدن برای رسیدن به مقاصد نزدیک، به داخل اتومبیل‌های خود جهیده و برای رسیدن به مقصد خود، شروع

به جنگیدن با ترافک می‌‌نمأییم.

حتی مسافرت با هواپیما‌های سریع السیر جت نیز دیگر برای ما راضی کنند نبوده و به اندازهٔ کافی سریع نیستند.

به جای استراحت و رفتن به بستر به موقع، با وجود خستگی مفرط، تا ساعاتی طولانی در شب به کار کردن ادامه می‌‌دهیم.

در فعالیت بودن بسیار برتر از کاهلی و وقت خود را به بطالت گذرانیدن می‌‌باشد.

ولی‌ اگر آنقدر مشغول و گرفتار فعالیت‌های خود هستیم که دیگر وقتی برای مطالعهٔ کلام خدا و گفتگو با وی پیدا نمی

کنیم، شاهدی است بر این که، زندگی ما دیگر تحت خواست و کنترل روح القدس نیست.

عیسی مسیح به خوبی نمونهٔ یک زندگی متعادل -پر بار و تحت خواست و کنترل پدر آسمانی را به ما آموخت.

با مطالعهٔ زندگی عیسی مسیح در کلام خدا، او را مشاهده میکنیم که چگونه در شفای بیماران، بشارت به گمراهان و

محبت به دلشکستگان در فعالیت می‌‌باشد.

در کنار تمام این فعالیت‌های خود، عیسی مسیح را مشاهده می‌‌کنیم که برای حفظ سلامتی جسمی، روحی و احساسی

خود، به خلوت رفته و با پدر آسمانیش وقت می‌‌گذراند.

دوست گرامی، چنانچه شما در دعا و وقت گذرانی با خداوند در عجله هستید، متاسفانه اشکالی در زندگی روحانی شما بوجود آمده است.

اگر اینطور می‌‌باشد، عاقلانه است تا هر چه سریعتر کیفیت زندگی روحانی خود را ترمیم بخشید.

سعی کنید تا در یابید که به چه دلیلی شوق و اشتیاق بودن با خداوند و گفتگو با او در شما سرد شده و در حال از میان رفتن است.

اجازه بدهید تا خداوند، دل سرد شده و برنامهٔ پر مشغله روزانهٔ شما را دوباره باز سازی نماید!

اجازه بدهید تا خداوند، اشتیاق ملاقات با خود و گفت و شنودی نو را در شما بوجود آورد!

مواظب قحطی روحی که دوری از خداوند و مشغول به خود و اجرای نقشه‌های خود بودن به دنبال دارد باشید!

***************************************************************************

دوست گرامی، خداوند بسیار شما را دوست دارد !او برای زندگی شما نقشه‌ای بسیار عالی دارد.

آیا به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده شخصی خود اعتماد کرده اید؟

آیا مشتاق داشتن یک رابطه شخصی با کسیکه شما را خلق فرموده و همواره دوست میدارد می باشید؟

برای شروع رابطه ای شخصی با خالق پر محبت خود می توانید اینگونه شروع کنید:

پدر آسمانی، من اعتراف می کنم که گناهکارم و احتیاج به بخشش تو دارم .

من ایمان می آورم که عیسی مسیح تاوان گناهان مرا با مرگ داوطلبانه خود بر روی صلیب تماما پرداخت.

من احتیاج به فیض تو دارم .

قلب و زندگی ام را به تو تقدیم می کنم، به من نشان بده چگونه برای تو زندگی کنم.

به خانواده خداوند خوش آمدید!

لطفا سوالات، نظرات و پیشنهادات محترمتان را به وسیلهٔ:

info@radioaramesh.org

radioaramesh@shaw.ca

با ما در میان بگذارید.