انجیل لوقا ۱۲: ۱۳ – ۲۱

۱۳ در این هنگام ، شخصی از میان جمعیت گفت : “استاد، به برادرم بفرما که ارث پدرم را با من تقسیم کند!” ۱۴ عیسی جواب داد: “ای مرد، چه کسی تعیین کرده که من قاضی شما باشم تا درباره این موضوع حکم کنم ؟ ۱۵ اما اگر از من می شنوید،

از طمع فرار کنید، چون زندگی حقیقی به ثروت بستگی ندارد.” ۱۶ سپس این داستان را برای ایشان بیان کرد: “شخصی ثروتمند از مزرعه خود محصول فراوانی بدست آورد، ۱۷ بطوری که تمام انبارهایش پر شد، اما هنوز مقدار زیادی غله باقی مانده بود. ۱۸ پس از تفکر بسیار، بالاخره با خود گفت : “انبارهایم را خراب می کنم و انبارهای بزرگتری می سازم تا جای کافی برای محصول خود داشته باشم. ۱۹ آنگاه به خود خواهم گفت : ای مرد خوشبخت ، تو برای چندین سال ، محصول فراوان ذخیره کرده ای ! حالا دیگرراحت باش و به عیش و نوش بپرداز و خوش بگذران !” ۲۰ ”اما خدا به او فرمود: “ای نادان ! همین امشب جانت را خواهم گرفت . آنگاه اموالی که اندوخته ای ، به چه کسی خواهد رسید؟” ۲۱ ”بلی ، نادان است هر که در این دنیا مال و ثروت جمع کند، اما توشه ای برای آخرت نیندوزد!”

این باور که داشتن پول بیشتر با موفقیت در زندگی برابر است، یک تصور اشتباهِ مشترک در ذهن بسیاری است.

موفقیت واقعی آن است که، “ما مبدل به آن انسانهأیی گردیم که خداوند منظور داشته و ما را برای آن خلق فرموده”.

و دیگر این که، “آنگونه زیسته و اعمالی را انجام دهیم که مطابق با خواست و ارادهٔ مقدّس اوست”.

در آیهٔ بیستم در فصل دوازدهم انجیل لوقا خواندیم که عیسی مسیح مرد ثروتمند را “نادان” معرفی نموده.

اما چرا؟ زیرا که آن مرد تمام همّت و تلاش خود را در طول عمرش صرف مال اندوزی نموده بود و توجّهی به خداوند نداشته.

به طور کلی، علاقه و رفتار بت پرستانهٔ هر انسان نسبت به پول و ثروت اندوزی، از اشتیاق و شهوت سیر نشودنی

درونش نشئت میگیرد.

عواقب مخرب و نابود کنندهٔ این حرص و آز سیر نشدنی برای کسب ثروت بیشتر، هم فقیر و هم ثروتمند را به یک

طریق مورد تأثیر قرار می‌‌دهد.

بنابر این هیچکدام از ما از خطر دام مهلک پول پرستی و ثروت اندوزی محفوظ نیستیم.

هر گاه متوجه شدیم که، “ثروت اندوزی و پول، تمام افکار و اعمال ما را تحت تأثیر و نفوذ خودش قرار داده، باید بدانیم

که در دامی خطرناک بسر می‌‌بریم”.

باید متوجهٔ این خطر بشویم که، اینگونه افکار و رفتار ما – نشانگر تأثیر وجود شهوتی سیر نشدنی نسبت به پول و

ثروت است.

نگرانی مداوم در مورد پول، نشانهٔ این است که اولویت‌های زندگی ما از نظم و ترتیب صحیح خودشان خارج شده اند.

ما با نگران بودن راجع به پول و این که آیا به اندازهٔ کافی برای مایحتاج زندگی خود پول خواهیم داشت یا نه، در حقیقت

ضعف ایمان خود را به خدای مهیا کننده ابراز می‌‌دارم.

این درسته که پول نقش مهمی را در زندگی هر کدام از ما دارا می‌‌باشد.

اما پول، نباید هیچگاه در فکر ما بالاتر از خداوند و انجام ارادهٔ او باشد.

الویت اول برای هر ایماندار به عیسی مسیح، می‌‌بایستی داشتن ارتباط شخصی دائم با خداوند و اجرای ارادهٔ الهی او باشد!

دوستان، همه چیز متعلق به خداوند است.

ما فقط ناظران هر چه که او به امانت به ما سپرده است می‌‌باشیم.

هر کدام از ما، می‌‌بایستی روزی به خداوند، برای این که با امانتی‌های او در طول حیاتمان چه کرده ا یم حساب پس دهیم.

هدف ایماندار به مسیح نباید ثروت اندوزی باشد، بلکه، “وفاداری به خداوند – توکّل کامل به او برای همه چیز و اطاعت از اوامر او”.

عیسی مسیح با حکمت الهی بی‌ پایان خود، راه چاره‌ای برای مقابله و جلوگیری از اسارتِ شهوت پول پرستی به ما

می‌‌آموزد.

راه چارهٔ اسیر پول و مادیات نشدن این است که آن را به نیازمندان بدهیم.

ثروت خود را به نیازمندان دادن، زنجیر اسارت ما را به پول در هم می‌‌شکند و به ما می‌‌آموزد که، چگونه برای بر

آورده شدن تمام نیاز‌هایمان فقط به خدا متکی باشیم.

ثروت خود را به نیازمندان دادن، راهی است برای پس انداز ما در نزد خداوند.

دوست گرامی، اگر در شما علاقه، اشتیاق و تلاشی خستگی ناپذیر برای رسیدن به ثروت بیشتر؛ بالاتر و قوی تر از

شناخت خداوند – با او وقت گذرانیدن و ارادهٔ او را انجام دادن می‌‌باشد، بدانید که دارید از پلهٔ غلطی برای بالا رفتن استفاده می‌‌کنید.

برکات ابدی، با کیفیّت رابطهٔ شخصی هر کدام از ما با عیسی مسیح سنجیده می‌‌شوند و نه با جمع آوری پول و ثروت بیشتر.

بنابر این، شناخت بهتر و تقویت رابطهٔ خود با او را در صدر افکار و اهداف خود قرار بده تا آنگاه، لذت واقعی ثروتمند

بودن را تجربه نمأیید.

مسیح نه تنها نیاز‌های مادی شما را بر آورده خواهد نمود، بلکه روح و جان شما نیز از شناخت بهتر و با او بودن

احساس سیری کامل و غنی بودن ‌‌خواهد نمود.

***************************************************************************

دوست گرامی، خداوند بسیار شما را دوست دارد !او برای زندگی شما نقشه‌ای بسیار عالی دارد.

آیا به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده شخصی خود اعتماد کرده اید؟

آیا مشتاق داشتن یک رابطه شخصی با کسیکه شما را خلق فرموده و همواره دوست میدارد می باشید؟

برای شروع رابطه ای شخصی با خالق پر محبت خود می توانید اینگونه شروع کنید:

پدر آسمانی، من اعتراف می کنم که گناهکارم و احتیاج به بخشش تو دارم .

من ایمان می آورم که عیسی مسیح تاوان گناهان مرا با مرگ داوطلبانه خود بر روی صلیب تماما پرداخت.

من احتیاج به فیض تو دارم .

قلب و زندگی ام را به تو تقدیم می کنم، به من نشان بده چگونه برای تو زندگی کنم.

به خانواده خداوند خوش آمدید!

لطفا سوالات، نظرات و پیشنهادات محترمتان را به وسیلهٔ:

info@radioaramesh.org

radioaramesh@shaw.ca

با ما در میان بگذارید.

پایان