یوشع ۱: ۶-۸

۶ پس‌ قوی‌ و شجاع‌ باش‌، چون‌ تو این‌ قـوم‌ را رهبـری‌ خواهی‌ كرد تا سرزمینی‌ را كه‌ به‌ پدران‌ ایشـان‌ وعـده‌ داده‌ام‌ تصاحب‌ نماینـد. ۷ فقط‌ قوی‌ و شجاع‌ باش‌ و از قوانینی‌ كه‌ خدمتگزارم‌ موسی‌ به‌ تو داده‌ است‌ اطاعـت‌ نمـا، زیـرا اگـر از آنها بدقـت‌ اطاعت‌ كنـی‌، هر جـا روی‌ موفق‌ خواهی‌ شد. ۸ این‌ كتاب‌ تورات‌

از تو دور نشود؛ شب‌ و روز آن‌ را بخوان‌ و در گفته‌های‌ آن‌ تفكر كن‌ تا متوجه‌ تمام‌ دستورات‌ آن‌ شده‌، بتوانی‌ به‌ آنها عمل‌ كنی‌. آنگاه‌ پیروز و كامیاب‌ خواهی‌ شد.

همانطور که خداوند به یوشع تعلیم داد چگونه اسرایلیها می‌باید مالکیت سرزمین موعود را بر عهده

بگیرند، او دستور العملی حیاتی را نیز شامل کرد: که بر قوانین او شب و روز تفکر و مراقبه کنند تا

آنچه را که فرمان خدا است اطاعت کنند تا موفقیت خود را تضمین کنند.

انظباط و پایداری در عبادت و دعاهنوز برای ایمان داران به مسیح امری حیاتی است.

در فرهنگ ما، ارزشهای دنیوی و الویتهای غیر الهی بسیار هولناک است.

و اگر از قلبهایمان حفاظت نکنیم ، کم کم شروع به پذیرش این استانداردهای ناشایست می‌کند.

بنابرین،ما باید خود را موظف کنیم که روزانه بر کلام خداوند تفکر کنیم و توجه خود را بر شخصیت و

راه و روش او متمرکز کنیم.

مورد مذکور شامل خواندن کتاب مقدس و سکوت در مقابل خداوند برای شنیدن بهتر از اوو اجرای حقایق کتاب مقدس در زندگیمان می‌باشد.

البته این چیزها به یکباره اتفاق نمی‌افتد.

معطوف شدن حواسمان به امور دیگر، قدرت تمرکز را از ما می‌گیرد به همین خاطر بسیار ضروری

است که زمانی‌ را تنظیم کنیم که بتوانیم به سخنانش گوش بسپاریم.

به چند مورد از فواید تفکر و مراقب توجه کنید.

– روح ما را آرام می‌کند و راهی‌ را برای خداوند فراهم می‌سازد تا قلبمان را خالص و پاک سازد.

– اشتیاقی در کلام خداوند در ما ایجاد می‌کند که میتوانیم شناخت عمیقتری از ‌عیسی مسیح و قدرت او

بدست آوریم.

– بصیرتی در ما ایجاد میشود که راه صحیح زندگی‌مان را بیابیم.

– آگاهی‌ ما را از حضورش قویتر می‌سازد.

انظباط و پایداری در عبادت و دعاشاید فداکاری کوچکی در زودتر بیدار شدن و یا استفاده از وقت آزاد

در طول روز باشد.

اما یک زندگی‌ با مرکزیت ‌عیسی مسیح، سر شار از آرامش و شادی بسته به نوع تعهدات ما به تمرکز ذهن و قلبمان به طور مستمر را به همراه خواهد داشت.

آیا شما مایل هستید که در طول روز زمانی‌ را برای نظم بخشیدن به خود قرار دهید؟

—————————————————————————————————-

آیا به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده شخصی خود اعتماد کرده اید؟

آیا مشتاق داشتن یک رابطه شخصی با کسیکه شما را خلق فرموده و همواره دوست میدارد می باشید؟

برای شروع رابطه ای شخصی با خالق پر محبت خود می توانید اینگونه شروع کنید:

پدر آسمانی، من اعتراف می کنم که گناهکارم و احتیاج به بخشش تو دارم .

من ایمان می آورم که عیسی مسیح تاوان گناهان مرا با مرگ داوطلبانه خود بر روی صلیب تماما پرداخت. من احتیاج به فیض تو دارم .

قلب و زندگی ام را به تو تقدیم می کنم، به من نشان بده چگونه برای تو زندگی کنم.

به خانواده خداوند خوش آمدید!

لطفا سوالات، نظرات و پیشنهادات محترمتان را به وسیلهٔ:

info@radioaramesh.org

radioaramesh@shaw.ca

با ما در میان بگذارید.

پایان