عبرانیان ۱۳: ۵ – ۹

۵ از پول دوستی بپرهیزید و به آنچه دارید قانع باشید، زیرا خدا فرموده است : “شما را هرگز تنها نخواهم گذاشت و ترک نخواهم کرد.” ۶ بنابراین ، با اطمینان کامل و با جرأت تمام ، می توانیم بگوییم : “خداوند گره گشا و یاور من است . پس ،

از انسان خاکی ترسی ندارم ؛ او چه می تواند به من بکند؟” ۷ معلمین خود را که کلام خدا را به شما تعلیم داده اند و شما را در خصوص امور روحانی راهنمایی کرده اند، به یاد داشته باشید. در باره عاقبت کار و زندگی ایشان فکر کنید و بکوشید مانند آنان ، ایمانی راسخ داشته باشید. ۸ عیسی مسیح امروز نیز همان است که دیروز بود و هرگز تغییر نخواهد کرد. ۹ پس فریفته عقاید جدید و عجیب و غریب نشوید. نیروی روحانی ، عطیه و فیضی است از جانب خدا، و گر نه با رعایت رسوم مذهبی مربوط به خوردن یا نخوردن برخی خوراکها، کسی روحاً تقویت نمی شود. آنانی نیز که این روش را در پیش گرفته اند، هیچ نفعی نبرده اند.

دوستان،وقتیمشکلاتزندگیبهشماحملهمی‌‌کنند – چکارمی‌‌کنید؟

به کجا و یا چه کسی پناه می‌‌برید؟

امنیت و آرامش را به هنگام رو برویی با چالش‌ها و آزمایش‌های زندگی در کجا پیدا می‌‌کنید؟

همهٔ ما می‌‌دانیم که در طول زندگی حتما با طوفان‌های غیر منتظره‌ای رو به رو خواهیم شد.

اگر چه شاید طوفان‌ها و آزمایش‌ها بتوانند زندگی ما را “برای مدتی” از تعادل خارج کنند، ولی‌ کلام خدا به ما این اطمینان را می‌‌دهد که ما می‌‌توانیم حتی در دشوار‌ترین شرایطِ زندگی، ثابت قدم و استوار بأیستیم.

چطور در میان آزمایش‌ها و طوفان‌های زندگی استوار و ثابت ایستاده و در تعادل زندگی کنیم؟

یک حقیقت شگرف در مورد کلام خدا اینه که، وقتی ما به آن اعتماد و تکیه می‌‌کنیم، ما را در دشوارترین شرایط زندگی در تعادل نگاه میداره.

در حقیقت، کلام خدا لنگر زندگی ما در همهٔ شرایط می‌‌باشد.

این لنگر مطمئن – قابل اعتماد و اطمینان به سادگی این است که، “عیسی مسیح هرگز تغییر نمی کند”!

ممکنه این سوال بوجود بیاد که، این لنگر به چه معنأیی است؟

راجع به این لنگر زندگی اینطور تصور بفرمایید.

هر ‌چیزی توی این دنیا در حال تغییر دائم می‌‌باشد.

کار و شغل‌های ما، روابط اجتماعی ما، موقعیت‌های مادی ما از جمله عواملی هستند که دائماً در حال تغییر می‌‌باشند.

در واقع خود ما هم در حال تغییر دائم هستیم.

ما دائماً رشد می‌‌کنیم، یاد میگیریم، و جا به جا می‌‌شویم.

هیچ کدام از ما نمیتوانم مانع این تغییر دائم بشویم.

بنا بر این، اگر ما سعی کنیم تا به، منابعی غیر از کلام خدا -مثل، انسان‌های دیگه، توانایی‌ها و استعداد‌های انسانیمان و یا حتی موقعیت اجتماعی مان توکل کرده و بچسبیم، مسلما به سوی یکی از آنها جذب و کشیده خواهیم شد.

چرا؟

جواب به سادگی اینه، زیرا ما به ‌چیزی تکیه و توکل کرده ایم که خودش بی‌ ثبات و در حال تغییره.

اگر اینطور کنیم، ما بر روی پایه‌ای قرار گرفته ایم که سست و متغیره.

اما اگر به عیسی مسیح اعتماد داشته باشیم و امیدمان را بنا کرده باشیم، می‌‌تونیم اطمینان داشته باشیم که او همانند لنگری مطمئن و با ثبات برای نگاه داشتن ما باقی می‌‌ماند.

مسیح تغییر نمی کنه.

او همچنین ما را ترک نخواهد نمود.

بله، با خلاف هر چیز دیگری توی این دنیا که دائماً در حال تغییره، مسیح ثابت و قابل اعتماده و تا آباد هم ثابت و قابل اعتماد خواهد بود.

او یگانه زیر بنایی است که می‌‌شود بر او قرار گرفت و زندگی خدا پسندانه‌ای را بنا نمود.

ثبات مسیح ما را در همهٔ شرایط زندگی ثابت نگاه می‌‌داره.

پایان