انجیل یوحنا ۱۴: ۱۶ – ۲۱

۱۶ و من از “پدرم “ درخواست خواهم کرد تا پشتیبان و تسلی بخش دیگری به شما عطا نماید که همیشه با شما بماند. ۱۷ این پشتیبان و تسلی بخش همان روح القدس است که شما را با تمام حقایق آشنا خواهد کرد.

مردم دنیا به او دسترسی ندارند، چون نه در جستجوی اوهستند و نه او را می شناسند. ولی شما در جستجوی او هستید و او را می شناسید، چون او همیشه با شماست و در وجودتان خواهد بود. ۱۸ ”در طوفانهای زندگی ، شما را یتیم و بی سرپرست نخواهم گذاشت و به کمک شما خواهم آمد. ۱۹ برای مدت کوتاهی از این دنیا خواهم رفت ولی حتی در آن هنگام نیز با شما خواهم بود، زیرا دوباره زنده خواهم شد و چون من زنده ام شما نیز خواهید زیست . ۲۰ وقتی زندگی را از سر گیرم ، خواهید دانست که من در خدای پدر هستم و شما در من هستید و من نیز در شما هستم . ۲۱ کسی مرا دوست دارد که آنچه می گویم اطاعت کند؛ و چون مرا دوست دارد، پدرم خدا نیز او را دوست خواهد داشت و من نیز او را دوست خواهم داشت و خود را به او نشان خواهم داد.”

من اطمینان دارم که اگر ما ایمانداران به عیسی مسیح، به معنای واقعی می‌‌دانستیم که به هنگام دعا چه وقایع شگرفی به وقوع می‌‌پیوندد، بیشتر به حضور پدر آسمانیان دعا می‌‌کردیم و نتایج بیشتری نیز از او دریافت.

سخنان ما در هنگام دعا، بیان کلماتی بی‌ مفهوم تکراری و اجباریِ اعلان شده در هوای آزاد نیست.

روح القدس در ماست تا ما را یاری دهد در خواست هایی که در مرکزِ اراده خداست را بیان کنیم.

روح القدس در ماست تا در خواست‌های مطابق با اراده خدا را، با کلماتی که ما خود قادر به بیانشان نیستیم، به حضور او برساند.

روح القدس، اراده و افکار خداوند – پدر آسمانی ما را به خوبی می‌‌داند.

کلام خدا در، ۱قرنتیان ۲: ۱۱ در مورد این نکتهٔ مهم می‌‌فرماید:

۱۱ هیچکس نمیتواند بداند که در باطن شخصی دیگر چه می گذرد، مگر خود آن شخص . به همین ترتیب ، هیچکس نمی تواند افکار و نقشه های خدا را درک کند، مگر روح خدا.

به این خاطر که روح القدس نیز خود، دانای مطلق – قادر مطلق و همیشه در همه حاضر می‌‌باشد، به بهترین نحوِ ممکن، او از تمام شرایط و موقعیت‌های ما نیز آگاه است.

و چون او از تمام موقعیت‌ها و شرایط ما در تمام اوقات کاملا آگاهه، می‌‌داند که نیاز اصلی ما و خواسته مان در دعا چیه!

بله عزیزان، روح القدس در هر ایماندارِ به عیسی مسیح وجود داره و او از تمام افکار، نیاز‌ها و خواسته‌های وی کاملا آگاه می‌‌باشد.

با این علم و دانستن کامل از نیاز هر ایمانداره که روح القدس، به او کمک می‌‌نماید تا خواستهٔ وی در دعا هایش، مطابق با خواسته و اراده خداوند باشد.

برای به انجام رسانیدن این منظور مهم، او با قلب و روح ما صحبت می‌‌کند.

روح القدس همچنین به ما در درک و فهمیدن کلام خدا برای منطبق نمودن خواسته‌هایمان در دعا با خواستهٔ خداوند را می‌‌دهد.

این حقیقت که خداوند به هر ایماندار به عیسی مسیح روح القدس را هدیه می‌کند تا او را در دعا‌هایش یاری نماید، اهمیّتِ داشتن رابطه‌ای گرم و دأیمی ما فرزند خواندگان خوانوادهٔ الهیش را با وی به اثبات می‌‌رساند.

پدر آسمانی ما ایمانداران به عیسی مسیح توسط اهدای روح القدس بهترین یاور را به ما داده تا بتوانیم در حکمت عطا شده از او، فروتنانه – در قوت و ایمان همواره با او در گفتگو باشیم.

بله دوستان، ما باید عادت گفتگو با پدر آسمانی را در خود پرورش دهیم.

ما هرگز نباید از این که چگونه با پدر آسمانی خود گفتگو کنیم شرمنده باشیم و یا احساس گناه کنیم.

وقتی ما فروتنانه بخواهیم با خدا صحبت کنیم، او قلب و نیت ما را می‌‌بیند و توسط روح القدس به ما کمک می‌‌کند تا کلمات مناسب و مطابق با خواست الهی خود را به یادمان آورد.

خدا بسیار مشتاق گفتگو با شماست.

پایان