یوحنا ۸: ۲۵-۵۹

۲۵ مردم از او پرسیدند: “به ما بگو که تو کیستی ؟” عیسی جواب داد: “من همانم که از اول به شما گفتم . ۲۶ برای خیلی چیزها می توانم شما را محکوم کنم و خیلی چیزها دارم که به شما تعلیم دهم ؛ اما فعلا این کار را نمی کنم . فقط چیزهایی را می گویم که فرستنده من از من خواسته است ،

و او حقیقت محض است .” ۲۷ ولی مردم هنوز نفهمیدند که عیسی درباره خدا سخن می گوید. ۲۸ پس ، عیسی فرمود: “وقتی مرا کشتید، آنگاه خواهید فهمید که من مسیح هستم و از خود کاری نمی کنم ، بلکه هرچه “پدر” به من آموخت ، همان را به شما گفته ام . ۲۹ کسی که مرا فرستاده است با من است و مرا تنها نگذاشته ، زیرا همواره کارهای پسندیده او را بجا می آورم .” ۳۰ در این وقت ، بسیاری از سران قوم یهود، با شنیدن سخنان او ایمان آوردند که او همان مسیح است . ۳۱ عیسی به این عده فرمود: “اگـر همانگونه که به شمـا گفتم زندگی کنید، شاگردان واقعی من خواهید بود. ۳۲ حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد ساخت .” ۳۳ گفتند: “منظورت چیست که می گویی آزاد می شوید؟ ما که اسیر کسی نیستیم که آزاد شویم . ما فرزندان ابراهیم هستیم .” ۳۴ عیسی جواب داد: “این عین حقیقت است که هرکه گناه می کند، اسیر و برده گناه است . ۳۵ برده ها در خانه حقی ندارند، ولی تمام حق به پسر خانواده می رسد. ۳۶ پس ، اگر پسر شما را آزاد کند، در واقع آزادید. ۳۷ بلی ، می دانم که شما فرزندان ابراهیم هستید. با وجود این ، بعضی از شما می خواهید مرا بکشید، چون در دل شما جایی برای پیغام من پیدا نمی شود. ۳۸ ”من هرچه از پدرم دیده ام ، می گویم . شما نیز هرچه از پدر خود آموخته اید، انجام می دهید.” ۳۹ گفتند: “پدر ما ابراهیم است .” عیسی جواب داد: “نه ، اگر چنین بود، شما نیز از رفتار خوب ابراهیم سرمشق می گرفتید. ۴۰ من حقایقی را که از خدا شنیده ام به شما گفته ام ، با این حال شما می خواهید مرا بکشید. ابراهیم هرگز چنین کاری نمی کرد! ۴۱ وقتی چنین می کنید، از پدر واقعی تان پیروی می نمایید.”مردم جواب دادند: “ما که حرام زاده نیستیم . پدر واقعی ما خداست .” ۴۲ عیسی فرمود: “اگر اینطور بود، مرا دوست می داشتید. چون من از جانب خدا نزد شما آمده ام . من خودسرانه نیامده ام بلکه خدا مرا پیش شما فرستاده است . ۴۳ چرا نمی توانید سخنان مرا بفهمید؟ دلیلش اینست که نمی خواهید به من گوش دهید. ۴۴ شما فرزندان پدر واقعی تان شیطان می باشید و دوست دارید اعمال بد او را انجام دهید. شیطان از همان اول قاتل بود و از حقیقت نفرت داشت . در وجود او ذره ای حقیقت پیدا نمی شود، چون ذاتا دروغگو و پدر تمام دروغگوهاست . ۴۵ به همین دلیل است که وقتی من حقیقت را به شما می گویم ، نمی توانید باور کنید. ۴۶ کدام یک از شما می تواند حتی یک گناه به من نسبت دهد؟ هیچکدام ! پس حال که حقیقت را از من می شنوید، چرا به من ایمان نمی آورید؟ ۴۷ هرکس که پدرش خدا باشد، با خوشحالی به سخنان خدا گوش می دهد؛ و چون شما گوش نمی دهید، ثابت می کنید که فرزندان خدا نیستید.” ۴۸ سران قوم فریاد زده ، گفتند: “ای سامری اجنبی ، ما از ابتدا درست می گفتیم که تو دیوانه ای .” ۴۹ عیسی فرمود: “من دیوانه نیستم . من به پدرم خدا احترام می گذارم ، ولی شما به من بی احترامی می کنید. ۵۰ با اینکه من نمی خواهم خود را بزرگ جلوه دهم ، خدا مرا بزرگ می کند و هرکه مرا قبول نکند، خدا او را محاکمه و مجازات خواهد نمود. ۵۱ این که می گویم عین حقیقت است : هر که احکام مرا اطاعت کند، هرگز نخواهد مرد.” ۵۲ سران یهود گفتند: “حالا دیگر برای ما ثابت شد که تو دیوانه ای . ابراهیم و تمام پیامبران بزرگ خدا مردند؛ حال ، تو ادعا می کنی که هرکه از تو اطاعت کند، نخواهد مرد؟ ۵۳ یعنی تو از پدر ما ابراهیم که مرد، بزرگتری ؟ از پیامبران خدا هم که مردند بزرگتری ؟ خود را که می دانی ؟” ۵۴ عیسی به ایشان فرمود: “اگر من از خود تعریف کنم ، این ارزشی ندارد؛ اما این پدر من است که به من عزت و جلال می بخشد، یعنی همان کسی که ادعا می کنید خدای شماست . ۵۵ شما مطلقا او را نمی شناسید، اما من کاملا او را می شناسم ؛ و اگر بگویم او را نمی شناسم ، آنگاه مانند شما دروغگو خواهم بود! ولی حقیقت این است که من خدا را می شناسم و کاملا مطیع او هستم . ۵۶ جد شما ابراهیم شادی می کرد از اینکه یک روز مرا ببیند. او می دانست که من به این جهان خواهم آمد؛ از این جهت شاد بود.” ۵۷ سران قوم فریاد زدند: “چه می گویی ؟ تو حتی پنجاه سال نیز نداری و می گویی ابراهیم را دیده ای ؟” ۵۸ عیسی به ایشان فرمود: “این حقیقت محض است که قبل از اینکه حتی ابراهیم به این جهان بیاید، من وجود داشتم .” ۵۹ سران قوم که دیگر طاقت شنیدن سخنان او را نداشتند، سنگ برداشتند تا او را بکشند. ولی عیسی از کنار ایشان گذشت و از خانه خدا بیرون رفت و از نظرها پنهان شد.

ادعای ‌عیسی مسیح که خود را فرزند خداخواندهبود خشم بسیاری از رهبران مذهبی‌ را تحریک کرده بود.

تا به امروز توضیحات او در این باره به ما کمک می‌‌کند که بدانیم چگونه در قالب فرزند خداوند بودن می‌بایست رفتار کنیم.

او با کلام پدرش با مردم این دنیا سخن گفت.آیهٔ ۲۶

و قبل از عروجش به بهشت آن سرمشق‌ها را به ما داد.

“به همه جای دنیا بروید و خبر خوش را به گوش همهٔ مخلوقات برسانید”(مرقس۱۶:۱۵)

‌عیسی مسیح هیچ چیز را به صورت ابتکاری انجام نداد (یوحنا۸:۲۸).

رابطهٔ فرزندی هیچگاه نشان‌ ضعف نیست، اما نیاز به تسلیم شدن در برابر اقتدارپدر دارد.

‌عیسی مسیح آنچه را که پدر به او آموخته بود رابیانکرد. آیهٔ۲۸

مسیحیان نباید وابسته به غرایز انسانی‌ باشند، بلکه باید به حقایق کلام خداوند تکیه کنند.

‌عیسی مسیح همیشه آنچه خداوند پدر را خشنود می‌ساخت انجام داد. آیهٔ ۲۹

فرزندان خداوند دیگر هیچگاه برای لذت خود زندگی‌ نمیکنند بلکه به دنبال شادی و برکت آن نوع از

زندگی‌ هستند که با پیروی از پدر حاصل میشود.

‌عیسی مسیح هیچگاه به دنبال جلال و عظمت خود نبود بلکه به دنبال احترام و افتخار خداوند بود. آیات ۴۹، ۵۰ و ۵۴

به همین ترتیب ما نیز می‌باید فروتن باشیم و خداوند را در افکار و اعمالمان تعالی بخشیم.

او پدر خود را می‌شناخت و کلام او را حفظ و نگهداری میکرد.آیهٔ ۵۵

ایمان داران به مسیحنیز دارای چنین امتیازی هستند که میتوانند چنین رابطهٔ صمیمی‌ با خدا داشته باشند و چنین مسئولیتی را در قبال پیروی از دستوراتش داشته باشند.

تنها زمانی‌ شرایط فرزندی خداوند شامل حال ما میشود که در پیروی از پسرش پایدار باشیم.

خداوند در را – برای قیم شدن ما باز گذاشته – و با پیوستن به این خانواده ما را لبریز از برکات خود کرده و نشان میدهد که چگونه در این خانواده با ایمان به خداوند می‌بایست زندگی‌ کرد.

این بسته به نظر ما دارد که بخواهیم او را الگوی خود قرار دهیم یا خیر.

—————————————————————————————————-

آیا به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده شخصی خود اعتماد کرده اید؟

آیا مشتاق داشتن یک رابطه شخصی با کسیکه شما را خلق فرموده و همواره دوست میدارد می باشید؟

برای شروع رابطه ای شخصی با خالق پر محبت خود می توانید اینگونه شروع کنید:

پدر آسمانی، من اعتراف می کنم که گناهکارم و احتیاج به بخشش تو دارم .

من ایمان می آورم که عیسی مسیح تاوان گناهان مرا با مرگ داوطلبانه خود بر روی صلیب تماما پرداخت. من احتیاج به فیض تو دارم .

قلب و زندگی ام را به تو تقدیم می کنم، به من نشان بده چگونه برای تو زندگی کنم.

به خانواده خداوند خوش آمدید!

لطفا سوالات، نظرات و پیشنهادات محترمتان را به وسیلهٔ:

info@radioaramesh.org

radioaramesh@shaw.ca

با ما در میان بگذارید.

پایان