مزمور ۵۱: ۱۰” خدایا، دلی‌ پاك‌ در درون‌ من‌ بیافرین‌ و از نو، روحی‌ راست‌ به‌ من‌ عطا كن‌.”

آیا شما در طول زمان تحصیل، هیچ وقت پاک نمودن یک تخته سیاهی را که روی آن پر از نوشته بوده راتجربه کرده اید؟

وقتی تخته سیاه به طور کامل پاک میشود، اینطور به نظر می‌‌رسد که گویی هرگز بر روی آن‌ ‌چیزی نوشته نشده است.

این درست شبیه همانی است که وقتی ما فروتنانه گناهان خودمان را به خدا اعتراف می‌‌کنیم در حق ما انجام می‌‌دهد.

کلام خدا در ۱ یوحنا ۱: ۹می‌‌فرماید، ۹ اما اگر گناهان‌ خود را به‌ او اعتراف‌ نماییم‌، می‌توانیم‌ اطمینان‌ داشته‌ باشیم‌ که‌ او ما را می‌بخشد و از هر ناراستی‌ پاک‌ می‌سازد. این‌ کار خدا کاملا منصفانه‌ و درست‌ است‌، زیرا عیسی‌ مسیح‌ برای‌ شستن‌ و پاک‌ کردن‌ گناهان‌ ما، جان‌ خود را فدا کرده‌ است‌.

دوست من، چند بار در طول عمرتان آرزو داشته اید تا زندگی گذشته شما نیز مانند یک تخته سیاهِ کاملاً پاک شده، پاک و عاری از هر گونه گناه و تقصیر می‌‌بود؟

چند بار آرزو داشته اید تا زندگی را دوباره از نو شروع می‌‌نمودید؟

برای شما خبر خوشی دارم.

خبر خوش من این است که، شما می‌‌توانید در همین لحظه به این آرزوی بزرگ و قدیمی خودتان دست یابید.

زندگی شما می‌‌تواند کاملا پاک و عاری از هر گناه باشد.

شما می‌‌توانید زندگی جدیدی را از همین لحظه آغاز نمأیید.

شرط آن‌ این است که فروتن شده و از صمیم قلب گناهانتان را به خداوند اعتراف نمأیید.

خداوند گناهان شما را در صورت > ایمانتان به عیسی مسیح< و اعتراف به او حتماً خواهد بخشید.

خداوند به شما حیاتی نو عطا خواهد فرمود.

پولس رسول نیز درست همین کار را کرد.

پولس در نامهٔ خودش به فیلیپیان می‌‌فرماید، ۱۳ بلی برادران عزیز، من هنوز آن که باید باشم نیستم ، اما تمام نیروی خود را صرف یک کار می کنم ، و آن اینکه گذشته را فراموش کنم و با انتظار و امید به آنچه در پیش است چشم دوزم ، ۱۴ و بکوشم تا به خط پایان مسابقه برسم و جایزه را به چنگ آورم ، که برای آن ، خدا ما را بسوی آسمان فرا می خواند؛ و همه اینها در اثر فداکاری است که مسیح برای ما انجام داده است .) فیلیپیان ۳: ۱۳ – ۱۴(

پولس تا قبل از ملاقات شگرفش با عیسی مسیح یک انسان گناهکار بود که تصور داشت اجرای قوانین مذهبی او را پاک و مقبول خدا ساخته بود.

اما بعد از ملاقات خود با عیسی مسیح، پولس به گناهکار بودن خویش واقف شد.

دوستان، شما می‌‌توانید ملاقات عیسی مسیح با پولس رسول را در کلام خدا، اعمال رسولان باب نهم مطالعه بفرمایید) . اعمال رسولان ۹: ۱ – ۳۱(

بیأیید امروز این فیض خداوند را که در دسترستان است از او دریافت کنید.

فیض خدا هدیه‌ای است که اگر چه ما به خاطر وجود گناهانمان شایسته و لایق دریافتش نبوده و نیستیم، ولی‌ او در نهایت محبت پدرانهٔ خود به ما می‌‌دهد.

دریافت این فیض موجب می‌‌شود که زندگی شما همانند تخته سیاهی که کاملاً پاک گردیده، از هر گناه و تقصیری که دل خداوند را شکسته و شما را از وی جدا نموده پاک گردد.

پس از آن، شما به عنوان فرزندان خانوادهٔ الهی تا ابدیت با پدر آسمانی خواهید زیست.

با دانستن این مهم، حال تصمیم با شماست.

خداوند به زور فیض خودش را بر کسی تحمیل نمیکند.

پایان