مزمور ۱۰۳: ۱ – ۵

۱ ای‌ جان‌ من‌، خداوند را ستایش‌ كن‌! ای‌ تمام‌ وجود من‌، نام‌ مقدس‌ او را ستایش‌ كن‌! ۲ ای‌ جان‌ من‌، خداوند را ستایش‌ كن‌ و تمام‌ مهربانیهای‌ او را فراموش‌ مكن‌! ۳ او تمام‌ گناهانم‌ را می‌آمرزد و همه‌ مرضهایم‌ را شفا می‌بخشد.

۴ جان‌ مرا از مرگ‌ می‌رهاند و با محبت‌ و رحمت‌ خود مرا بركت‌ می‌دهد! ۵ جان‌ مرا با نعمت‌های‌ خوب‌ سیر می‌كند تا همچون‌ عقاب‌، جوان‌ و قوی‌ بمانم‌.

همهٔ ما می‌‌خواهیم تا از هر روز زندگیمان را شاد زیسته و بهترین ثمره را به دست آوریم.

برای این که قادر باشیم تا هر روزه در قوت، سلامت و شادی زندگی کرده و برای خدا و ملکوت وی مفید باشیم، بایستی خصلت‌های جوانی را در خود حفظ و همواره تقویت نمأییم.

خواستن تنها – بدون هیچ اقدام و فعالیتی از طرف ما، موجب رسیدن و دست یابی به آرزوها یمان و زیستن در اراده الهی نمی گردد.

برای قادر شدن به سالم زیستن از نظر روحی و جسمی، ما باید سهم خودمان را به خوبی‌ انجام دهیم.

یکی از مهمترین و موثر‌ترین فعالیتهأیی که ما می‌‌توانیم برای شاد و سالم نگه داشتن روح و جسم خود انجام دهیم این است که، “راحت و آسان بخندیم!”

بسیاری بر این باور اشتباه هستند که زیستن با خدا، خنده و شادی را از آنها سلب خواهد نمود.

در حالی که این به هیچ وجه حقیقت ندارد.

خداوند بسیار مشتاقه تا فرزندان او همواره در شادی و آرامش خاطر زندگی کنند.

چه کسی مایله تا یک خدای عبوس، بد اخلاق و عصبانی را دوست داشته باشه و خدمت نماید؟

برای اینکه قادر باشیم در مصاف روبرویی با چالش‌ها و مشکلات هر روزه‌ زندگی شاد باشیم و بخندیم، باید اول خود را از اسارت‌های روحی که از گذشته در وجودمان نگاه داشته ایم خود را رها سازیم!

بسیاری از ما، دانسته و یا نا دانسته، کوله بارهای بسیار دردناکی از خاطرات تلخ، شکستها و نا امیدی‌هایمان در ذهن و قلب خود تلمبار کرده ایم و هر روزه با خود می‌‌کشیم.

این کول بارهای دردناک قدیمی، آنقدر طولانی در ما مانده اند که دیگر وجودشان برایمان امری عادی شده.

پس از گذشت سالها، ما به حمل این کوله بارهای سنگین و دردناکِ در خود عادت نموده ایم.

باید برای پائین نهادن این کوله بارهای سنگین و متعفن و بیمار کنندهٔ روح و جسم ما، هر چه سریعتر اقدام نمأییم.

باید به طور خیلی جدی، بارهایمان را به عیسی مسیح بدهیم و از او بخواهیم تا ما را از تاثیرات دردناک و رنج آور حمل آن بارها، شفا دهد.

کوله بارهای گذشته ما، مانع شاد بودن و خندیدن امروز ما می‌‌گردند.

عزیزان، اگر از همین لحظه سعی نکنید و از روح القدس نخواهید تا به شما برای برداشتن کوله بارهای دردناکتان کمکتان کند، به تدریج نه تنها نعمت خندیدن را از دست میدهید، بلکه با سرعت بیشتری به سوی پیری زود رس و افسرده گی نیز سقوط خواهید نمود.

خداوند ما عیسی مسیح، بسیار مشتاق است تا به شما در این امر یاری دهد.

اول باید سعی کنید تا خود و دیگران را کاملاً ببخشید.

در کنار آن، یکی – یکی، کول بارها را به مسیح داده و اجازه بدهید تا وی آنها را از شما گرفته و جای زخم آنها را در روح و جسمتان کاملاً شفا دهد.

هر روز از زندگی ما فرصت مناسبی است تا زندگی خود را محکی زده و ببینیم آیا، هنوز هم مانعی در راه شادمانی و خندیدن وجود دارد.

اگر متوجه مانعی شدید، سریعا آن را به عیسی مسیح بدهید و سبک بال، شاد و خندان روزهای عمر خود را با او سپری کنید.

دوّمین اقدامی که برای شاد و سالم بودن به ما کمک می‌‌کند این است که، “هدفی داشته باشیم و برای رسیدن به آن هدف در تلاش باشم.”

وقتی در زندگی هدفی والا و با ارزش داشته باشیم، برای رسیدن به آن هدفمان، در شور و اشتیاق و تلاش خواهیم بود.

این هدفداری و شوق و تلاش به آن رسیدن، موجب تقویت روح و جسم ما گردیده و ما سالم تر و شادمان تر خواهیم زیست.

بر عکس، نگه داشتن بارهای سنگین گذشته، ما را از حرکت به جلو باز می‌‌دارد و در رکود و نا امیدی، ما شاهد پیری زود رس خود خواهیم بود.

برای خودتان هدفی والا را تعیین کنید و هر روزه در راه رسیدن به آن هدف – در حال یاد گیری و تلاش باشید.

سومین اقدامی که ما برای برخورداری از سلامت جسمی و روحی خودمان باید انجام دهیم این است که؛ “به خداوند اعتماد داشته و تکیه نمأییم.”

بله ما باید با ایمانی پاک و صادقانه، این اطمینان را داشته باشیم که او حتما نیاز‌های ما را بر آورده خواهد فرمود.

اطمینان از این حقیقت ما را از نگرانی برای احتیاجات آینده محافظت می‌‌کند.

این اطمینان خاطرِ کامل که خداوند به ما برکت خواهد داد و نیاز‌هایمان را بر طرف خواهد نمود، موجب شادی روح ما می‌‌باشد و همینطور می‌‌توانیم در فراخ خاطر به راحتی بخندیم.

وقتی ایمان و اعتماد ما به خدا قوی و دأیمی باشد، او به ما یک حس اعتماد به نفس، قناعت و آرامشی می‌‌دهد که دیگر حوادث و چالش‌های دور و بر ما نمی توانند موجب اضطراب، استرس، نگرانی و ترس ما شده و نتیجتا ما را از پیری زود رس محافظت می‌‌کند.

به عنوان ایمانداران به عیسی مسیح، ما این برکت و افتخار را داریم که در هر روز زندگیمان، با خدا در گسترش ملکوتش همکار باشیم.

اگر ما نقش خودمان را در راه سالم زیستن و برخوردار بودن از جسم و روحی سالم به درستی انجام ندهیم، متاسفانه قادر به همکار با خدا نخواهیم بود و برکات عظیم او را تجربه نخواهیم نمود.

حال تصمیم با شماست که بخواهید از همین لحظه روش زندگی و دیدگاه خود را کاملاً اصلاح کنید.

عیسای مسیح حاضره شما را با هر کوله باری بپذیره، شفا بده و از زندگی شما برای برکت به دیگران و جلال نام خود استفاده نماید.

این بهترین روش زندگی خواهد بود.

شاد، خندان و سالم زیستن در ارادهٔ پدر آسمانی – هر روزه!