پیدایش ۶: ۱ – ۲۲

۱ در این‌ زمان‌ كه‌ تعداد انسانها روی‌ زمین‌ زیادمی‌شد، پسران‌ خدا مجذوب‌ دختران‌ زیباروی‌ انسانها شدند ۲ و هر كدام‌ را كه‌ پسندیدند، برای‌ خود به‌ زنی‌ گرفتند.

۳ آنگاه‌ خداوند فرمود: «روح‌ من‌ همیشه‌ در انسان‌ باقی‌ نخواهد ماند، زیرا او موجودی‌ است‌ فانی‌ و نفسانی‌. پس‌ صد و بیست‌ سال‌ به‌ او فرصت‌ می‌دهم‌ تا خود را اصلاح‌ كند. « ۴ پس‌ از آنكه‌ پسران‌ خدا و دختران‌ انسانها باهم‌ وصلت‌ نمودند، مردانی‌ غول‌آسا از آنان‌ به‌ وجود آمدند. اینان‌ دلاوران‌ معروف‌ دوران‌ تفسیری‌ هستنـد. ۵ هنگامی‌ كه‌ خداوند دید مردم‌ غرق‌ در گناهند و دایماً بسوی‌ زشتی‌ها و پلیدی‌ها می‌روند، ۶ از آفرینش‌ انسان‌ متأسف‌ و محزون‌ شد. ۷ پس‌ خداوند فرمود: «من‌ انسانی‌ را كه‌ آفریده‌ام‌از روی‌ زمین‌ محو می‌كنم‌. حتی‌ حیوانات‌ و خزندگان‌ و پرندگان‌ را نیز از بین‌ می‌برم‌، زیرا از آفریدن‌ آنها متأسف‌ شدم‌. « ۸ اما در این‌ میان‌ نوح‌ مورد لطف‌ خداوند قرار گرفت‌. ۹ این‌ است‌ سرگذشت‌ او: نوح‌ سه‌ پسر داشت‌ به‌ نامهای‌ سام‌، حام‌ و یافث‌. ۱۰ او تنها مرد درستكار و خدا ترس‌ زمان‌ خودش‌ بود و همیشه‌ می‌كوشید مطابق‌ خواست‌ خدا زندگی‌ كند. ۱۱ در این‌ زمان‌، افزونی‌ گناه‌ و ظلم‌ در نظر خدا به‌ منتها درجه‌ خود رسیده‌ و دنیا بكلی‌ فاسد شده‌ بود. ۱۲ وقتی‌ خدا فساد و شرارت‌ بشر را مشاهده‌ كرد، به‌ نوح‌ فرمود: «تصمیم‌ گرفته‌ام‌ تمام‌ این‌ مردم‌ را هلاك‌ كنم‌، زیرا زمین‌ را از شرارت‌ پُر ساخته‌اند. ۱۳ من‌ آنها را همراه‌ زمین‌ از بین‌ می‌برم‌. ۱۴ «اما تو، ای‌ نوح‌، با چوب‌ درخت‌ سرو یك‌ كشتی‌ بساز و در آن‌ اتاقهایی‌ درست‌ كن‌. درزها و شكافهای‌ كشتی‌ را با قیر بپوشان‌. ۱۵ آن‌ را طوری‌ بساز كه‌ طولش‌ سیصد ذراع‌، عرضش‌ پنجاه ذراع‌ و ارتفاع‌ آن‌ سی ذراع‌ باشد. ۱۶ یك‌ ذراع‌ پایین‌تر از سقف‌، پنجره‌ای‌ برای‌ روشنایی‌ كشتی‌ بساز. در داخل‌ آن‌ سه‌ طبقه‌ بنا كن‌ و در ورودی‌ كشتی‌ را در پهلوی‌ آن‌ بگذار. ۱۷ «بزودی‌ من‌ سراسر زمین‌ را با آب‌ خواهم‌ پوشانید تا هر موجود زنده‌ای‌ كه‌ در آن‌ هست‌، هلاك‌ گردد. ۱۸ اما با تو عهد می‌بندم‌ كه‌ تو را با همسر و پسران‌ و عروسانت‌ در كشتـی‌ سلامت‌ نگـاه‌دارم‌. ۱۹ از تمام‌ حیوانات‌، خزندگان‌ و پرندگان‌ یك‌ جفت‌ نر و ماده‌ با خود به‌ داخل‌ كشتی‌ ببر، ۲۰ تا از خطر این‌ طوفان‌ در امان‌ باشند. ۲۱ همچنین‌ خوراك‌ كافی‌ برای‌ خود و برای‌ تمام‌ موجودات‌ در كشتی‌ ذخیره‌ كن‌.» ۲۲ نوح‌ تمام‌ اوامر خدا را انجام‌ داد.

از لحظه‌ای که ما به عیسی مسیح به عنوان خداوند و منجی ایمان می‌‌آوریم، روح القدس در ما مسکن گزیده و تا آخر عمرمان با ما خواهد ماند.

از لحظهٔ ایمانمان به مسیح، خداوند گناهان گذشته، حال و آینده ما را می‌‌آمرزد و به ما حیات ابدی عطا می‌‌فرماید.

به عبارتی ساده، ما نجات را از خداوند دریافت می‌‌کنیم.

اما تفاوت بزرگی هست بین “دریافت نجات” و “زندگی روزانه با خدا.”

نجات، مربوط به بخشش گناهان و اطمینان از دریافت حیات ابدی است.

در حالی که، “زندگی روزانه با خدا،” یک امتیاز بزرگی است که به ما داده شده تا با پدر آسمانیمان صمیمانه تر از نزدیک در ارتباط مستقیم باشیم.

برای درک بهتری از این زندگی روزانه با خدا، مطالعهٔ زندگی حضرت نوح در کلام او به ما کمک می‌‌کند.

در درجهٔ اول، آیهٔ نهم در فصل ششم کتاب پیدایش در کلام خدا، خیلی واضح شخصیت حضرت نوح را به ما معرفی می‌‌کند.

در این آیه می‌‌خوانیم: پیدایش ۶: ۹….او تنها مرد درستكار و خدا ترس‌ زمان‌ خودش‌ بود و همیشه‌ می‌كوشید مطابق‌ خواست‌ خدا زندگی‌ كند.

به عبارتی دیگر، نوح در ایمان و اطاعت کامل از خدا زندگی میکرد.

در آیاتی که در ابتدای مطالعهٔ امروز خواندیم، خدا از نوح خواست تا یک کشتی بسازد.

عجب درخواست شگفت انگیزی را نوح از خداوند دریافت نمود.

وقتی خداوند از نوح خواست که یک کشتی بسازد، نوح مطمئنأ از کشتی سازی و جزئیات نقشهٔ خداوند هیچ اطلاعی نداشت.

در زمانی که نوح بر روی این کره زندگی میکرد، هرگز بارانی نباریده بود.

پس او در تمام طول عمرش، نه بارانی دیده بود و نه از سیل شناختی داشت.

تا قبل از طوفان نوح، گیاهان توسط شبنمی که بر زمین می‌‌نشست آب مورد نیاز خود را دریافت می‌‌کردند.

به این وجود، وقتی خدا به نوح امر فرمود تا کشتی بسازد، او اطاعت نمود.

نوح خواستهٔ خدا را از وی زیر سوال نبرد و از اطاعت خدا سر پیچی ننمود.

دوستان، امروزه من و شما برای زندگی روزانه با خدا، و اثبات ارادتمان و اطاعت از او، ما مانند نوح مجبور نیستیم تا عملی چنان عظیم و شگرف مانند ساختن یک کشتی انجام دهیم.

در اینجا این سوال به وجود می‌‌آید که، “پس ما چگونه می‌‌توانیم روزانه با خدا راه رویم؟”

برای روزانه با خدا راه رفتن ما می‌‌توانیم، خواست و اردهٔ مقدس وی را در صدر همه چیز در زندگی خود قرار بدهیم.

برای موفقیت در اجرای ارادهٔ خدا در زندگیمان، لازم است تا با او صمیمی و رو راست بوده و هر روزه با او راه رویم.

برای روزانه با خدا زندگی کردن ما همینطور می‌‌توانیم؛ “کلام او را مطالعه نموده و در آن تعمّق کنیم.”

عزیزان، وقتی خدا وفاداری و انظباط ما را در اجرای وظایف کوچک محول شده به ما ببیند، او به تدریج در اجرای نقشه‌های بزرگتر خود نیز ما را شریک خواهد فرمود.

آیا شما آنقدر به خدا ایمان دارید و نزدیک هستید تا خواستهٔ او را هر چند عجیب و برای شما غیر منطقی باشد انجام دهید؟

آید تا کنون چنین تجربه‌ای را داشته اید؟

از خدا بخواهید تا ایمان شما را به وی فزونی بخشد و همینطور تعهدتان به اطاعت از او را استوار نگاه دارد.

دوست من، امروز خدا از شما چه خواسته‌ای دارد؟

از خدا کاملاً اطاعت کن و نتیجهٔ عمل خود را به وی بسپار.

او دانای مطلقی است که بهتر از هر کسی می‌‌داند، چه اقدامی، در چه زمانی و به چه صورتی باید برای جلال نامش و برکت شما انجام پذیرد.

روزانه با خداوند زندگی کردن، آرامش و موفقیت در انجام ارادهٔ او را هر چند شگرف تضمین می‌‌کند.