مزمور ۳۷: ۱ – ۱۱

آیا تاکنون این تجربه را داشته اید که چطور گاهی بعضی از مردم، از شما سوالی می‌‌پرسند ولی‌ قبل از آن که شما فرصت یابید تا جوابی به آنها بدهید با عجله از شما دور می‌‌شوند؟

ما هم در بسیاری‌ اوقات درست همین رفتار را با خداوند داریم.

ما به حضور خدا سریعآ دعا می‌‌کنیم ولی‌ بلافاصله بعد از آن، قبل از شنیدنِ جواب از او به دنبال کار خودمان می‌‌رویم.

خدا هم اجازه می‌‌دهد تا ما گاهی اینطور رفتاری با وی داشته باشیم تا به ما درسی بیاموزد.

وقتی ما بدون شنیدن از خداوند و دانستن اراده الهی او تصمیمی می‌‌گیریم و دست به اقدامی می‌‌زنیم، به احتمال زیاد با شکست روبرو خواهیم شد.

در آن صورت دوباره به حضور خدا می‌‌رویم تا با او مشورت کنیم.

ولی‌ اینبار یاد گرفته ایم که صبور باشیم.

دیگر تصمیمی اتخاذ نمی کنیم و دست به اقدامی نمی زنیم تا خداوند به طور واضح به ما بگوید.

و این آن درسی است که خدا اجازه می‌‌دهد تا ما به روشی دشوار ولی‌ فراموش نشدنی بیاموزیم.

عزیزان، وقتی ما با خداوند صبر نمی کنیم، برکت شنیدن از وی و هدایت الهی او را از دست می‌‌دهیم.

برای داشتن یک زندگی مسیحی مطابق با اراده خالقمان خداوند، باید حتماً یاد بگیریم چگونه در خداوند صبور باشیم.

بله، صبر با خداند باید روش زندگی هر ایماندار به عیسی مسیح باشد.

برای برخوردار شدن از صبر با خداوند به صورت روش زندگی، ما نیازمند به وجود چند خصلت در خود هستیم.

قبلا از هر چیز، ما باید نسبت به خداوند ایمانی قوی و استوار داشته باشیم!

ما باید ایمان خود به خدا را در همهٔ شرایط زندگی حفظ کنیم.

حتی در آن زمان هایی که شرایط زندگی ما فوق العاده دشوار، پیچیده و خارج از خواست ماست و هیچ راه چاره‌ای به نظرمان نمی رسد.

یک راه تقویت ایمان به خدا و آرامش داشتن در شرایط بغرنج زندگی، مطالعه و تعمق در کلام اوست!

مطالعهٔ کلام خدا و تعمق در آن، به ما یاد آور می‌‌شود که؛ “خدا کاملاً تمام شرایط این جهان و زندگی ما را در دستهای پر قدرت خود دارد.”

هیچ چیز از نظارت و کنترل دقیق خدا بیرون نرفته.

در کلام خدا رومیان ۱۰: ۱۷ می‌‌خوانیم که:۱۷ با اینحال ، ایمان از شنیدن مژده انجیل بوجود می آید.

دوّمین خصلت لازمه برای داشتن روش صبر در خداوند، “داشتن روحی فروتن و متواضع می‌‌باشد.”

با روحی متواضع باید این حقیقت را پذیرا باشیم که بدون حضور و کمک عیسی مسیح – قادر با انجام هیچ کاری نیستیم.

دانستن این حقیقت که ما برای موفقیت در هر امری در زندگی محتاج خداوندیم، ما را با او در صبر نگاه می‌‌دارد و روش صبر با او را در ما تقویت می‌‌کند.

عیسی مسیح در انجیل یوحنا ۱۵: ۵می‌‌فرماید:۵ ”بله ، من تاک هستم ، شما نیز شاخه های من . هر که در من بماند و من نیز در او، میوه فراوان می دهد، چون جدا از من هیچ کاری از شما ساخته نیست .

دوست من، زمان‌ها و طریق‌های خدا همیشه بهترین هستند.

حتی عاقلانه‌ترین نقشه‌های ما بدون خواست خداوند ناقص هستند و ما را به مقصد نمی رسانند.

سومین خصلت لازمه برای برخورداری از صبر در خداوند، داشتن روحیه‌ای صبور در خود می‌‌باشد.

صبر داشتن و رفتار در آرامش حتی در شرایط دشوار زندگی زمانی امکان پذیر است که ما به خدا و قولهای او کاملاً اعتماد داشته باشم.

خدا قول داده که همهٔ نیاز‌های فرزندان خانوادهٔ الهی خود (ایماندارن به عیسی مسیح) را بر آورده می‌‌سازد و هرگز آنها را در طوفان‌های زندگی تنها و یتیم رها نمی کند.

داشتن این اطمینان ما را قادر می‌‌سازد تا از روبرو شدن با چالش‌ها نهراسیم.

چهارمین خصلت لازمه برای بر خورداری از صبر با خداوند، داشتن شجاعت است.

انسان طبیعتا همواره دوست دارد تا همهٔ اوضاع و شرایط خود و محیط خود را در کنترل کاملش داشته باشد.

انسان همینطور همیشه کنجکاو اینه که بداند، چی‌ شده – چی‌ ممکنه بشه و سر انجام آن چه خواهد بود.

باید از خدا بخواهیم را روحیهٔ شجاعت را در ما بوجود آورد.

بدون داشتن روحیهٔ شجاعت ما دائم در ترس بسر خواهیم برد و تحت تأثیر سخنان دیگران تصمیم میگیریم و عمل خواهیم نمود.

با کمک روح القدس ما می‌‌توانیم در خداوند صبر کنیم حتی وقتی مردم اطراف ما پیشنهادات دیگری دارند و ما را در سبقت از خدا تشویق می‌‌کنند.

حکمت و رفتار صحیح در زندگی، فقط در جستجوی خواست خدا بودن و اطاعت از آن حاصل می‌‌گردد.

عزیزان، در این لحظه قلب و فکر خودتان را آرام سازید و با تمام وجود به خود گوش بسپارید.

از او بخواهید تا شما را در شنیدن و اطاعت از خود یاری فرماید.

از او بخواهد تا “روش صبر” را در شما تقویت کند.

کوروش باقری