انجیل یوحنا ۸: ۳۱ – ۳۲

۳۱ عیسی به این عده فرمود: “اگـر همانگونه که به شمـا گفتم زندگی کنید، شاگردان واقعی من خواهید بود. ۳۲ حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد ساخت .”

به خاطر وجود فریب و نیرنگ‌های بیشماری که در این جهان وجود دارند، بسیار حائز اهمیت است تا ما با کلام خداوندمان آشنا بوده و در آن‌ رشد کنیم.

متاسفانه، بسیاری از انسانها در مقطعی از زندگی خود، عقاید منحرف و اشتباهی را پذیرفته و از آنها پیروی می‌‌کنند.

دلیل اصلی این فاجعه این است که، این عزیزان حقیقت کلام خدا را نشناخته و آن حقایق را به فکر و روش زندگی خود راه نداده اند.

سوال اینجاست که، ما چگونه می‌‌توانیم حقیقت را شناخته وپایه ریزی یک حیات پاک و خدا پسندانه را برای زندگیمان آغاز کنیم؟

باید این حقیقت را بپذیریم که تنها به تعالیم دیگران گوش دادن و شخصاً کلام خدا را روزانه مطالعه ننمودن، برای سلامت و رشد در ایمان یک ایماندار به عیسی مسیح کافی نیست.

ما باید شور و اشتیاق و تعهد جدی این خواسته را داشته باشیم تا کلام خدا، افکار – احساسات و خواسته‌های ما را شکل و جهت بدهند.

لطفا به یک موردِ نیاز، خواسته و یا چالش در زندگیتان فکر کنید.

بعد قسمتی از کلام خدا را مطالعه بفرمأیید که در مورد آن نیاز، خواسته یا چالش شما ارتباط دارد.

برای مثال، اگر مورد آزار و یا اهانت دیگران قرار گرفته اید، آیاتی را که در مورد بخشش دیگران تعلیم می‌‌دهند را مطالعه بفرمأیید.

معمولاً در آخر بیشتر کتاب‌های مقدس انجیل، راهنمایی برای هدایت شما به آیات مربوط به هر موضوع مندرج می‌‌باشد.

همان طور که کلام خدا را در ارتباط با موضوعی که برای شما مهم می‌‌باشد مطالعه می‌‌کنید، به دنبال راهنمایی‌های خداوند در آن قسمت از کلامش باشید و بعد از شناخت – آن راهنمایی ها، را انجام دهید.

پس از آن، به نتیجهٔ عملکرد فروتنانهٔ خود به راهنمایی‌های کلام خدا توجه کنید.

به دنبال این باشید تا دریابید، خدا در زندگی شما چگونه عمل نموده.

آیا حقیقت تازه‌ای را در مورد خدا و طریق‌های عملکرد او شناختید؟

وقتی شما نتیجهٔ برکات اطاعت فروتنانهٔ خود از خداوند را در آن مورد خاص تجربه فرمودید، آماده خواهد شد تا خداوند مکاشفات دیگری نیز در موارد دیگر زندگیتان به شما عطا کند.

من شخصاً عادت دارم تا عملکرد خدا را در زندگیم یاد داشت کنم.

وقتی شرایطی بوجود می‌‌آید که ایمان من را آزمایش می‌‌کنند، آن نوشته‌ها را مطالعه می‌‌کنم و قلبم از محبت، وفاداری و فیضی که خداوند در گذشته در زندگی من نشان داده، گرم و تشویق می‌‌شود.

دوست من، کلام خدا نسخهٔ هر درد و پاسخ هر سوال ما را در خود نهفته دارد.

شما را تشویق می‌‌کنم تا کلام خدا را روزانه مطالعه کنید و در آن تعمق داشته باشید.

خداوند با روح مقدس خود، ما را به آن قسمت هایی از کلامش که پاسخِ سوال ما و همینطور، آرامش برای ترس‌ها و اضطراب‌های ما را در خود دارد هدایت می‌‌فرماید.

خداوند، پدر آسمانی ما، قلب فروتن و محتاج فرزندانش را می‌‌شناسد و توسط کلامش – در حکمت الهی خود فراهم می‌‌کند.

با مطالعهٔ کلام خدا، ما حقیقت را در زندگی خود می‌‌کاریم و آن حقیقت، راهنما – مشوق و مدد کنندهٔ ما در طول زندگی مسیحی ما خواهد بود.

مزامیر ۱۱۹: ۹ – ۱۶

۹ مرد جوان‌ چگونه‌ می‌تواند زندگی‌ خود را پاك‌ نگاه‌ دارد؟ بوسیله‌ خواندن‌ كلام‌ خدا و اطاعت‌ ازدستورات‌ آن‌! ۱۰ خداوندا، با تمام‌ وجودم‌ تو را می‌جویم‌، پس‌ نگذار از راه‌ تو منحرف‌ شوم‌. ۱۱ كلام‌ تو را در دل‌ خود حفظ‌ می‌كنم‌ و بخاطر می‌سپارم‌ تا مبادا نسبت‌ به‌ تو گناه‌ ورزم‌! ۱۲ ای‌ خداوند متبارك‌، احكام‌ خود را به‌ من‌ بیاموز! ۱۳ تمام‌ دستورات‌ تو را با صدای‌ بلند بیان‌ خواهم‌ كرد. ۱۴ بیش‌ از هر چیز دیگر، از پیروی‌ احكام‌ تو لذت‌ می‌برم‌! ۱۵ در كلام‌ تو تفكر خواهم‌ كرد و دستوراتت‌ را بخاطر خواهم‌ سپرد. ۱۶ از قوانین‌ تو لذت‌ می‌برم‌ و هرگز آنها را فراموش‌ نخواهم‌ كرد.

کوروش باقری