مزمور۱۱۹:۱۷ – ۲۴

خوشبختی در احکام خداوند

۱۷ خداوندا، به‌ این‌ خدمتگزارت‌ احسان‌ نما تا زنده‌ بمانم‌ و كلام‌ تو را اطاعت‌ كنم‌. ۱۸ چشمانم‌ را بگشا تا حقایق‌ شگفت‌انگیز كلام‌ تو را ببینم‌. ۱۹ من‌ در این‌ دنیا غریب‌ هستم‌؛ ای‌ خدا، احكام‌ خود را از من‌ مخفی‌ مدار.

۲۰ اشتیاق‌ به‌ دانستن‌ اوامر تو، همچون‌ آتش‌ همواره‌ جانم‌ را می‌سوزاند! ۲۱ تو متكبران‌ ملعون‌ را كه‌ از دستورات‌ تو سرپیچی‌ می‌كنند، مجازات‌ خواهی‌ كرد. ۲۲ ننگ‌ و رسوایی‌ را از من‌ بگیر، زیرا دستورات‌ تو را انجام‌ داده‌ام‌. ۲۳ حكمرانان‌ می‌نشینند و بر ضد من‌ توطئه‌ می‌چینند، اما من‌ به‌ احكام‌ تو فكر می‌كنم‌. ۲۴ كلام‌ تو موجب‌ شادی‌ من‌ است‌ و همیشه‌ مرا راهنمایی‌ كرده‌ است‌.

دوستان اگر از شما سوال کنم که، آیا ارادهٔ خدا را برای زندگیتان می‌‌دانید یا نه – جوابتان چیست؟

اگر از شما سوال کنم که، آیا ارادهٔ خدا را برای خود می‌‌دانید یا نه، آیا خواهید گفت؛ “من فکر نمی کنم که خدا برای زندگی من نقشه و هدفی داشته باشد.”

و یا که خواهید گفت؛ “من می‌‌دانم که خدا برای زندگی من نقشه‌ای خاص دارد ولی‌ کشف و درک آن برایم غیر ممکنه.”

و یا این که خواهید گفت؛ “من می‌‌دانم که کلام خدا ارادهٔ او برای زندگیم را بر ما مکشوف می‌‌کند و نقشه‌های او را به ما می‌‌گوید، ولی‌ گاهی درک آنها بسیار گیج کننده هستند.

وقتی اجازه می‌‌دهیم تا زندگی‌های روزانهٔ ما با فعالیت هایی >>بیش از خواست خدا<< برایمان پر شوند، آنگاه، دیگر حفظ انظباط برای مطالعهٔ کلام او و به اندازه کافی با وی وقت گذرانیدن را نخواهیم داشت.

وقتی زندگی‌های روزانهٔ ما از فعالیت‌های بیش از حدی پر می‌‌شوند، به طوری که دیگر جایی برای مطالعهٔ کلام خدا و تعمق در آن برای ما باقی نمی ماند، به تدریج فراموش می‌‌کنیم که >>برای خدا <<چی‌ مهم است و ارادهٔ او برای ما چیست!

وقتی ما شروع به مخلوط کردن دروغهای این دنیا با حقایق پدر آسمانیمان می‌‌کنیم، به تدریج از خواست الهی و نقشهٔ مقدس او برای زندگیمان دور می‌‌شویم.

در آن صورت تصمیماتی اشتباه می‌‌گیریم و در پی آن تصمیمات، زندگی ما در مسیری بر خلاف خواست و ارادهٔ خدا برایمان ادامه می‌‌یابد.

برای توجیه رفتار خود خواهانه و بر خلاف خواست و ارادهٔ خداوند، گاهی به طور غلط، ما از قسمت هایی از کلام خدا استفاده می‌‌کنیم تا رفتار و تصمیمات اشتباه ما را پشتیبانی کنند.

و یا حتی گاهی بدتر – وقتی خدا با کلامش سعی در نجات ما از سیر قهقرأیی و نهایتاً شکست و پشیمانی ما دارد، ما آن قسمت‌ها از کلام خدا را که وی ما را بدان هدایت فرموده نمی پذیریم و یا وانمود به درک نکردن آنها می‌‌نمأییم.

به عبارتی خیلی ساده تر، کلام خدا را ردّ می‌‌کنیم – به او نه گفته و راه خودمان را می‌‌رویم.

در بسیاری مواقع، ما اردهٔ خدا را برای زندگیمان نمی شناسیم و پیروی نمی کنیم چرا که، به هنگام تصمیم گیری ما شدیدا به نظرات انسانهای دیگر توجه می‌‌کنیم و اهمیّت می‌‌دهیم.

گاهی ما به اشتباه تصّور می‌‌کنیم که سریعترین راه کشف جواب برای ما این است که، از کسانی که به ظاهر با خرد تر هستند نظر خواهی کنیم.

گاهی هم ما ارادهٔ خدا را نمی شناسیم چرا که، سعی در تقلید از زندگی دیگران داریم.

فکر می‌‌کنیم اگر فلان شخص در موردی بدان گونه تصمیم گرفته و عمل می‌‌کند، پس ما هم باید مانند وی رفتار کنیم.

دوست من، خدا برای هر کدام از ما فرزندان خانوادهٔ الهیش، نقشه‌ای خاص و مقدسی دارد .ارمیا ۲۹: ۱۱

۱۱ خواست‌ و اراده‌ من‌، سعادتمندی‌ شماست‌ و نه‌ بدبختی‌تان‌، و كسی‌ بجز من‌ از آن‌ آگاه‌ نیست‌. من‌ می‌خواهـم‌ به‌ شمـا امید و آینـده‌ خوبی‌ ببخشم‌.

خدا نمی خواهد که ما در طول حیاتمان در این دنیا، سرگردان مانده و بر خلاف ارادهٔ او زندگی کرده و در نتیجه، عمرمان را تلف نمأییم.

خدا همینطور سر به سر ما هم نمی گذارد.

او نمی خواهد به ما بگوید که؛ “بله – من برای زندگی تو نقشه‌ای دارم اما بهت نمیگم، خودت برو سعی کن آن را دریابی .” خدا پدر آسمانی بسیار مهربان ماست.

او بسیار مشتاقه تا ما ارادهٔ او را به بهترین نحو ممکن شناخته و در آن جهت زندگی کنیم.

چرا که در آن‌ صورت از آرامش، پاداشها و برکات الهی او بر خوردار خواهیم شد.

دوست گرامی من، خداوند پدر آسمانی ما ایمانداران به عیسی مسیح، ارادهٔ خاص خود را برای زندگی هر کدام از فرزندانش – در کلامش توسط روح القدس مکشوف می‌‌فرماید.

پس وقت و عمر خود و همینطور صنعت دست خدا را که زندگی شماست به هدر ندهید.

کلام پدر آسمانیتان را مطالعه بفرمأیید تا از ارادهٔ مقدّس و خاص او برایتان آشنا شوید و در آن زندگی کنید.

هیچ راه و روش دیگری غیر از کلام و روح القدس قادر به معرفی و هدایت ما به ارادهٔ خدا برای زندگیمان وجود ندارد.

آمین.

کوروش باقری