فیلیپیان ۴: ۴ – ۱۳

۴ در خداوند دائماً شاد باشید، و باز می گویم شاد باشید! ۵ در هر کاری ازخودگذشتگی نشان بدهید و ملاحظه دیگران را بکنید. بخاطر داشته باشید که خداوند بزودی باز می گردد. ۶ برای هیچ چیز غصه نخورید؛

درعوض برای همه چیز دعا کنید و هر چه لازم دارید به خداوند بگویید و فراموش نکنید که برای جواب دعاها، از او تشکر نمایید. ۷ اگر چنین کنیـد، از آرامـش خدا بهره منـد خواهید شد، آرامشـی که فکـر انسان قـادر به درک آن نیست . ایـن آرامـش الهـی به فکـر و دل شمـا که بـه عیسـی مسیـح ایمان آورده اید، راحتی و آسایش خواهد بخشید. ۸ برادران عزیز، در خاتمه بگذارید این را نیز بگویم : فکرتان را بر روی هر چه راست و خوب و درست است ، ثابت نگاه دارید. در باره چیزهایی فکر کنید که پاک و زیباست . در صفات خوب و پسندیده دیگران تأمل کنید. در باره چیزهایی فکر کنید که می توانید خدا را برای آنهـا شکر کنیـد و به وجود آنها خوش باشید. ۹ هر چه از من دیدید و آموختید، در زندگی تان بکار گیرید تا خدای آرامش با شما باشد.۱۰ چقدر از خدا سپاسگزارم و او را ستایش می کنم که بار دیگر به کمک من شتافتید. می دانم که همیشه در این فکر بوده اید، اما فرصت انجامش را نمی یافتید. ۱۱ البته منظورم این نیست که در احتیاج بودم ، زیرا آموخته ام که به آنچه دارم ، راضی و قانع باشم . ۱۲ می دانم که در تنگدستی و دولتمندی ، چگونه زندگی کنم . رمز قناعت را در هر شرایطی آموخته ام ، چه سیر باشم چه گرسنه ، چه زیاد داشته باشم و چه اندک. ۱۳ هر چه خدا از من بخواهد، با کمک مسیح می توانم انجام دهم ، زیرا مسیح قدرت انجام آن را به من می بخشد.

دوستان، پولس رسول اعتماد به نفس بسیار قوی داشت.

اعتماد به نفس پولس رسول تا قبل از ملاقاتش با عیسی مسیح، از تحصیلات عالیه، نژاد یهودیش و موقعیت سیاسی و اجتماعی که تا آن وقت به دست آورده بود منشأٔ می‌‌گرفت.

اما بعد از ملاقات او با خداوندمان عیسی مسیح که شرح آن را در کلام خدا، اعمال رسولان ۹: ۱ – ۶می‌‌خوانیم، پولس به خوبی فهمید که تمام آن اکتسابات دنیوی وی در مقابل با شناخت عیسی مسیح بسیار ناچیز بودند.

حال سوال اینجاست که؛ “چه ‌چیزی سازندهٔ اعتماد به نفسی چنان قوی و تازه‌ای در پولس رسول گردید؟”

پاسخ صحیح به این سوال این است که، شناخت درست – و بعد، رابطهٔ شخصی صمیمی و منضبط پولس با عیسی مسیح، پایهٔ اصلی زندگی تازه و اعتماد به نفس کم نظیر وی گردیدند.

پولس بعد از ملاقات و شناختش از شخصیّت واقعی عیسی مسیح و این که وی براستی کیست و برای چه خدمتی به بشریّت به این جهان آمده بود، به روش زندگی و اکتسابات دنیوی خود منصفانه اندیشید.

پولس فهمید که باور‌های او و روش زندگی که تا آن زمان داشت، خواست خدا نبودند و به هیچ وجه موجب آرامش واقعی و رستگاری ابدی انسان نمی گردیدند.

پولس در رابطه‌ای تازه با مسیح، شناخت صحیحی از او، و درک این که عیسی مسیح چه نقشهٔ عالی برای زندگی وی دارد، اعتماد به نفس تازه‌ای یافت و زندگی جدید خود را بر روی مسیح بنا نهاد.

بله، پولس به تمام اکتسابات انسانی و روش زندگی گذشته خود پشت نمود، و با تمرکز به شناخت بهتر از عیسی مسیح و اطاعت از او، زندگی جدید خود را آغاز کرد.

پس از آن، در اعتماد به نفسی قوی، پولس مبدل به یک مرد بسیار فعال و موثمر ثمری برای خدمت به خداوند گردید.

پولس که تا قبل از شناختِ مسیح همواره به تحصیلات، موقعیت سیاسی اجتماعی و نژادی خود تکیه و اعتماد داشت، حال کاملاً به عیسی مسیح ایمان آورده و توکل و اعتماد کامل او تنها بر وی استوار شده بود.

) غلاطیان ۲: ۲۰(۲۰ وقتی مسیح بر روی صلیب مصلوب شد، در حقیقت من نیز با او مصلوب شدم . پس دیگر من نیستم که زندگی می کنم ، بلکه مسیح است که در من زندگی می کند! و این زندگی واقعی که اینک در این بدن دارم ، نتیجه ایمان من به فرزند خداست که مرا محبت نمود و خود را برای من فدا ساخت .

عزیزان، اعتماد کامل و استوار پولس به ((وفاداری)) عیسی مسیح، کلید اصلی اعتماد به نفس او و قادر ساختنش به زیستن چنان زندگی پر هیجانی که شرحش را در عهد جدید می‌‌خوانیم بود!

پولس رسول هیچ شکی به قول عیسی مسیح نداشت که او حتماً وی را حکمت و قوّت لازمه بخشیده و همچنین، برای اجرای احکامش کاملاً مجهز خواهد فرمود!

پولس با تمام وجود پذیرفته بود که عیسی مسیح هرگز او را تنها رها نخواهد فرمود.

در زندگی جدید خود در راه خدمت به عیسی مسیح و بشارت انجیل به جهانیان، پولس بارها و بارها قدرت و عملکرد وفادارانهٔ روح القدس را در خود و توسط خود تجربه نمود.

به همین دلیل، پولس رسول مبدل به شخصی با اعتماد به نفسی قوی، شجاع و فوق العاده فعال شده بود، چرا که می‌‌دانست او می‌‌تواند در هر شرایطی با کمک روح القدس پیروز شود.

اعتماد به نفس، شجاعت و سخت کاری پولس از خودش نبودند.

همهٔ اینها به این دلیل در پولس به وضوح بوجود آمده بودند که به وجود و همراهی روح القدس ایمان کامل داشت.

این دلیل اصلی قوت قلب و کلید موفقیت پولس رسول شده بود.

دوست گرامی، با مطالعه و یاد گیری از زندگی پولس رسول، من و شما هم امروزه به عنوان ایمانداران و پیروان عیسی مسیح، می‌‌توانیم از همان گونه اعتماد به نفس برخوردار بشویم.

مهم این نیست که ما خودمان را کی می‌‌دانیم – راجع به خودمان چگونه فکر می‌‌کنیم و یا این که چه توانایی‌ها و امکاناتی داریم.

بلکه این مهم است که ما هم مانند پولس رسول، برای زیستن در راه خدمت به خدا، به خودمان و اکتسابات دنیوی خود تکیه نداشته باشیم بلکه فقط به حضور دائمی عیسی مسیح با ما!

مانند پولس رسول، یک اعتماد و ایمان کامل به حضور مسیح و وفاداری او در هدایت، حفاظت و مهیا نمودن هر چه که برای انجام ارادهٔ او نیاز داریم، موجب اعتماد به نفسی قوی و سازنده‌ای در ما خواهد گردید!

دوست من، شما چقدر به حضور دایمی عیسی مسیح با خود ایمان دارید؟

شما چقدر به وفاداری عیسی مسیح برای تجهیزکامل در راه خدمت به او ایمان دارید؟

تنها زندگی که ارزش زیستن دارد این است که، از حضور خدا با خود اطمینان داشته باشیم و هر روز برای جلال نام او در انجام ارادهٔ الهی وی زندگی کنیم!

کوروش باقری