۱پطرس ۱: ۳ – ۹

آزمایش ایمان

۳ سپاس‌ بر خدا باد، بر خدا که‌ پدر خداوند ما عیسی‌ مسیح‌ است‌. او به‌ سبب‌ لطف‌ بی‌پایان‌ و عظیم‌ خود، ما را از سر نو مولود ساخت‌ و عضو خانواده‌ خود گرداند. از اینرو، ما اکنون‌ به‌ امید حیات‌ جاوید زنده‌ایم‌، زیرا مسیح‌ نیز پس‌ از مرگ‌، حیات‌ یافت‌.

۴ خدا نیز برای‌ شما میراثی‌ بدور از فساد و آلودگی‌ و تبـاهی‌ در آسمان‌ نگاه‌ داشته‌ است‌، یعنی‌ حیات‌ جاوید را. ۵ و از آنجا که‌ به‌ خدا توکل‌ و اعتماد کرده‌اید، او نیز با قدرت‌ عظیم‌ خود، شما را به‌ سلامت‌ به‌ آسمان‌ خواهد رسانید تا این‌ ارث‌ را دریافت‌ کنید. بلی‌، در روز قیامت‌، شما وارث‌ حیات‌ جاودان‌ خواهید شد. ۶ پس‌ حال‌ که‌ چنین‌ ارثی‌ در پیش‌ دارید، واقعا شاد باشید، حتی‌ اگر لازم‌ باشد در این‌ دنیا برای‌ مدتی‌ سختیها و زحماتی‌ را متحمل‌ گردید. ۷ این‌ سختیها به‌ منظور آزمایش‌ ایمان‌ شما پیش‌ می‌آید، همانطور که‌ آتش‌ نیز طلا را می‌آزماید و پاک‌ می‌سازد. ایمان‌ شما پس‌ از آنکه‌ وارد کوره‌ آزمایش‌ گردید و سالم‌ بیرون‌ آمد، سبب‌ خواهد شد که‌ در روز بازگشت‌ عیسی‌ مسیح‌، مورد تحسین‌ و تمجید و تکریم‌ قرار گیرید. ۸ با اینکه‌ شما تابحال‌ مسیح‌ را ندیده‌اید، اما او را دوست‌ دارید. اکنون‌ نیز گرچه‌ او را نمی‌بینید، اما به‌ او ایمان‌ دارید؛ و این‌ ایمان‌ چنان‌ شادی‌ عظیمی‌ در قلب‌ شما بوجود آورده‌ که‌ قابل‌ وصف‌ نیست‌. ۹ همین‌ ایمان‌ نیز سرانجام‌ باعث‌ نجات‌ جانتان‌ خواهد شد.

دوستان، هیچ کدام از ما، از زمان‌های روبرویی با آزمایشات زندگی و برخوردهای مشکل با دیگران لذت نمی برد.

اگر چه ما ایمانداران به عیسی مسیح این اطمینان را داریم که پدر آسمانیمان همواره در همهٔ شرایط زندگی باماست، (عبرانیان ۱۳: ۵)

۵ از پول دوستی بپرهیزید و به آنچه دارید قانع باشید، زیرا خدا فرموده است : “شما را هرگز تنها نخواهم گذاشت و ترک نخواهم کرد.”

ولی‌ با این وجود، این امری طبیعی است که ما گاهی از احتمال بروز مشکلات و آزمایش‌ها ترسیده و نگران شویم.

متاسفانه همینطور، خصلت انسانی ما به گونه‌ای است که وقتی در مشکلات و آزمایش‌های زندگی قرار می‌‌گیریم، قول‌های امید بخشی را که خداوندمان عیسی مسیح به ما داده، فراموش می‌‌کنیم.

عیسی مسیح در انجیل یوحنا ۱۶: ۳۳می‌‌فرماید:۳۳ این چیزها را گفتم تا خیالتان آسوده باشد. در این دنیا با مشکلات و زحمات فراوان روبرو خواهید شد؛ با اینحال شجاع باشید، چون من بر دنیا پیروز شده ام .”

بله، متاسفانه ما بیشتر به قسمت اول فرمایش مسیح در این آیه توجه می‌‌کنیم.

آنجایی که عیسی فرموده؛ “در این دنیا با مشکلات و زحمات فراوان روبرو خواهید شد.”

عزیزان، همهٔ ما به طرق‌های گوناگون، آنقدر توی زندگی‌هایمان مشکلات و زحمات خاص خودمان را داشته ایم که دیگر پذیرفته ایم؛ که زندگی روی این کرهٔ خاکی، بدون وجود مشکلات و زحماتِ فراوان امکان پذیر نیست!

عیسی مسیح، این حقیقت تلخ را که “زندگیِ بدون مشکل و زحمت امکان پذیر نیست را، قدمی جلو تر برده.

تا جایی که وی حتی در انجیل یوحنا ۱۵: ۱۸ – ۲۰به ما هشدار می‌‌دهد که؛۱۸ چون مردم دنیا از شما نفرت خواهند داشت . اما بدانید که پیش از اینکه از شما نفرت کنند، از من نفرت داشته اند. ۱۹ اگر به دنیا دل می بستید، دنیا شما را دوست می داشت . ولی شما به آن دل نبسته اید، چون من شما را از میان مردم دنیا جدا کرده ام . به همین دلیل از شما نفرت دارند. ۲۰ آیا بخاطر دارید چه گفتم ؟ مقام خدمتکار از اربابش بالاتر نیست . پس اگر مرا اذیت کردند، شما را نیز اذیت خواهند کرد واگر به سخنان من گوش ندادند، به سخنان شما نیز گوش نخواهند داد.

به راستی که این فرمایش مسیح را ما امروزه به معنای واقعی شاهدیم، و یا خودمان تجربه می‌‌کنیم.

امروزه برای یک ایماندار به مسیح که متعهد به زیستن در ارادهٔ الهی او و استاندارد‌های پاک و مقدس کلام خداست، زندگی آسان و بی‌ زحمت و مشکل نیست!

ولی‌ عزیزان به جای نا امیدی – افسرده و پریشان شدن، شایسته است تا ما با حکمت داده شده از مسیح به ما، با دقت بیشتر و نگاه تازه‌ای به کلامش بنگریم.

لطفا به آیهٔ ۳۳ در انجیل یوحنا فصل ۱۶، یکبار دیگر توجه بفرمأیید.۳۳ این چیزها را گفتم تا خیالتان آسوده باشد. در این دنیا با مشکلات و زحمات فراوان روبرو خواهید شد؛ با اینحال شجاع باشید، چون من بر دنیا پیروز شده ام .”

اگر چه مسیح در قسمت اول می‌‌فرماید که ما در این دنیا مشکلات و زحمات فراوانی خواهیم داشت، ولی‌ در قسمت دوم همان آیه ادامه می‌‌دهد، “با این حال شجاع باشید چون من – بر دنیا پیروز شده ام!”

دوستان، خداوند ما عیسی مسیح در کمال رو راستی و حقیقت، اول واقعیت تلخ را که در انتظار هر ایماندار به اوست بیان می‌‌کند.

و آن این که، هر کدام از ما در این دنیا با مشکلات و زحمات فراوان روبرو خواهیم شد.

اما درست بلافاصله، بعد از این، مسیح به ما امیدی بس عظیم می‌‌دهد.

عیسی مسیح می‌‌فرماید؛ با این حال شجاع باشید چون من بر دنیا پیروز شده ام.

عزیزان مسیح به حقیقت که پیروزی برای ما ایمانداران به خود را حاصل فرموده است.

مسیح بر دنیای گناه و هر چه که از طرف خدا نیست، پیروز شد!

او حتی بر مرگ نیز پیروز گشت.

عیسی مسیح با قیام خود از مردگان، بر مرگ و جدایی ابدی از خدا، پیروز گردید.

حال ما هم در ایمان به او، از همان پیروزیِ بر مرگ و حیات ابدی برخوردار می‌‌گردیم.

آری، زندگی آسان و عاری از مشکلات نیست.

ولی‌ ما خدای پر محبتی داریم که خود به بهترین وجه ممکن، تمام شرایط و موقعیت ما را در مواجه با هر مشکل و آزمایشی درک می‌‌کند.

چرا که او خود در بدنی انسانی به میان ما انسانهای گناهکار آمد، تا نمونهٔ یک زندگی کاملاً بی‌ گناهی را به ما آموخته و خود نیز به عنوان یک انسان، تمام دردها، رنجها و مشکلات این زندگی را، درست به همانگونه که ما تجربه می‌‌کنیم، او هم تجربه نماید.

دوست گرامی، اگر امروز در مشکلات و زحمت‌های فراوانی بسر می‌‌بری، به یاد آور که مسیح پیروزی را برای شما حاصل فرموده است.

پیروزی بر هر مشکل، زحمت و حتی مرگ.

ما در ایمان به او در بهشت جاودانه خواهیم زیست.

این امید که قول خود خداوند است را در وجودتان تازه نگاه دارید تا در روزهای دشوار زندگی، لنگری استوار برای آرامش و پیروزی شما باشد.

کوروش باقری