۱پطرس ۴: ۱۲ – ۱۹

رنج و زحمت مسیحیان

۱۲ ای‌ عزیزان‌، از آزمایشها و زحماتی‌ که‌ گریبانگیر شماست‌، متعجب‌ و حیران‌ نباشید و فکر نکنید که‌ امری‌ غریب‌ بر شما واقع‌ شده‌ است‌، زیرا این‌ مصائب‌ برای‌ آزمایش‌ ایمان‌ شماست‌. ۱۳ شاد باشید که‌ به‌ این‌ طریق‌ می‌توانید در رنج‌ و زحمت‌ مسیح‌ شریک‌ شوید؛

به‌ این‌ ترتیب‌ در روز بازگشت‌ پرجلال‌ او، شادی‌ شما کامل‌ خواهد شد. ۱۴ اگر بخاطر مسیحی‌ بودن‌، شما را دشنام‌ دهند ونفرین‌ کنند، شاد باشید زیرا در اینصورت‌ گرمی‌ روح‌ پرجلال‌ خدا را احساس‌ خواهید کرد که‌ وجود شما را فرا می‌گیرد. ۱۵ اما مراقب‌ باشید کسی‌ از شما، به‌ جرم‌ قتل‌، دزدی‌، خرابکاری‌ و یا دخالت‌ در زندگی‌ دیگران‌، رنج‌ و زحمت‌ نبیند. ۱۶ اما اگر به‌ علت‌ مسیحی‌ بودن‌، مورد اذیت‌ و آزار قرار گیرید، شرمگین‌ نشوید، بلکه‌ افتخار کنید که‌ نام‌ مسیح‌ بر شماست‌ و خدا را بخاطر آن‌ شکر گویید! ۱۷ زیرا زمان‌ داوری‌ فرا رسیده‌ است‌، و ابتدا فرزندان‌ خدا داوری‌ خواهند شد. پس‌ اگر ما که‌ فرزندان‌ خدا هستیم‌، مورد داوری‌ قرار خواهیم‌ گرفت‌، چه‌ سرنوشت‌ هولناکی‌ در انتظار کسانی‌ است‌ که‌ به‌ انجیل‌ خداوند ایمان‌ نیاورده‌اند؟ ۱۸ و اگر اشخاص‌ درستکار به‌ زحمت‌ نجات‌ خواهند یافت‌، بر سر بی‌دینان‌ و گناهکاران‌ چه‌ خواهد آمد؟ ۱۹ بنابراین‌، اگر به‌ خواست‌ خدا دچار رنج‌ و زحمتی‌ می‌شوید، اشکالی‌ ندارد؛ به‌ کارهای‌ خوب‌ خود ادامه‌ دهید و به‌ خدا اعتماد کنید که‌ خالق‌ شماست‌، زیرا او هرگز شما را رها نخواهد نمود.

دوستان، عکس‌العمل معمولی شما وقتی با مشکلات و آزمایش‌های زندگی روبرو می‌‌شوید چیست؟

آیا عادت شما اینه که در مقابل مشکلات و آزمایش‌ها ایستاده و با آنها بجنگید؟

شاید شما بر این تصور هستید که خودتان به تنهأیی قادرید تا هر چالش و مانع را از سر راهتان بر دارید.

یا شاید عادت شما اینه که مانند بیشتر مردم، به سریعترین روشی که می‌‌توانید، تا حد ممکن از مشکلاتتان فرار کنید.

عزیزان، هیچ راهی برای گریز و روبرو نشدن با مشکلات و آزمایش‌های زندگی وجود ندارد!

به جای این که وقت و انرژی خود را صرف این کنیم که، چگونه می‌‌توانیم از مشکلات زندگی خود فرار کنیم، باید توجه خودمان را بر این مهم متمرکز سازیم که؛ “عکس العمل صحیح ما در مقابله با مشکلات زندگی چگونه باشد!”

از شما دعوت می‌کنم تا به شناخت چند عکس العمل صحیحی که ما می‌‌توانیم در مقابل مشکلات زندگی داشته باشیم بپردازیم.

۱ – در درجهٔ اول، ما باید بر اساس کلام مقدس خداوند، کاملاً به او اعتماد داشته باشیم.

در ارتباط با این مهم کلام خدا در، ۱قرنتیان ۱۰: ۱۳اینگونه تعلیم می‌‌دهد. ۱۳ اما این را بیاد داشته باشید که وسوسه هایی که به سراغ شما می آیند، از وسوسه هایی که دیگران دچار آنند، دشوارتر نمی باشد. هیچ وسوسه ای نیست که نتوان در مقابل آن ایستادگی کرد. پس دربرابر آنها مقاومت کنید و اطمینان داشته باشید که خدا نخواهد گذارد که بیش از حد توانایی خود وسوسه شوید؛ و به شما قدرت خواهد بخشید تا بتوانید در برابر آن تاب بیاورید. این وعده خداست و به آن عمل نیز خواهد کرد. او به شما نشان خواهد داد که چگونه ازوسوسه ها بگریزید و در دام آنها نیفتید.

بله دوستان، در این اطمینان است که ما می‌‌توانیم مشکلات و آزمایش هایی را که خداوند اجازهٔ ورودشان را به زندگی ما داده متحمل گردیم.

۲ – دومین عکس العمل صحیح ما در مقابله با مشکلات این است که؛ “کاملاً به وفاداری خداوند ایمان و اعتماد داشته باشیم!”

وقتی خود را در مشکلات و آزمایش‌های زندگی گرفتار می‌‌یابید، به جای هراسان شدن و گله و شکایت، سعی کنید مشکلات و آزمایش هایی که در گذاشته داشته اید را به خاطر آورید.

به خاطر آورید که چگونه خداوند شما را در روبرویی با تمام آن شرایط دشوار و مشکلات بغرنجتان یاری نمود.

به این بیندیشید که؛ چرا خداوند اجازهٔ ورود آن دشواری‌ها را به زندگی شما داد.

به یاد آورید که از آن زمان‌های دشوار چه آموختید.

آیا آموختید که خدا فراموشتان نکرده بود بلکه او وفادارنه هر لحظه در کنار شما بود؟

در ارتباط با این مهم کلام خدا در مزمور ۳۷: ۲۳ – ۲۴می‌‌فرماید:۲۳ خداوند مردم‌ را به‌ راهی‌ كه‌ باید بروند هدایت‌ می‌كند و آنانی‌ را كه‌ از ایشان‌ راضی‌ باشد، حفظ‌ می‌نماید. ۲۴ اگر بیفتند به‌ آنان‌ آسیبی‌ نخواهد رسید، زیرا خداوند دست‌ ایشان‌ را می‌گیرد.

۳-سومین عکس العمل صحیحیی که در مقابل مشکلات و آزمایش‌های این زندگی می‌‌توانیم داشته باشیم این است که؛ “مقاوم، صبور و استوار در ایمان به حضور خدا با ما بمانیم.”

کلام خدا در رومیان ۵: ۳ – ۵به روشنی به ما می‌‌آموزد که، مقاومت، صبر و بردباری در روزهای دشوار، یک لازمهٔ بسیار مهم برای رشد روحانی سالم هر ایمان دار به عیسی مسیح می‌‌باشد.

رومیان ۵: ۳ – ۵

۳ اما نه تنها از این بابت شادیم ، بلکه وقتی با مشکلات زندگی و سختی های روزگار نیز روبرو می شویم ، باز خوشحال هستیم زیرا می دانیم این سختی ها به خیر و صلاح ما هستند چون به ما می آموزند که صبر و تحمل داشته باشیم . ۴ صبر و تحمل نیز باعث رشد و استحکام شخصیت ما می شود و به ما یاری می کند تا ایمانمان به خدا روزبروز قوی تر گردد. چنین ایمانی سرانجام امید ما را نیز نیرومند و پایدار می سازد، ۵ تا بتوانیم در برابر هر مشکلی بایستیم و اطمینان داشته باشیم که هر پیش آمدی به خیر و صلاح ماست ، زیرا می دانیم که خدا چقدر نسبت به ما مهربان است . ما این محبت گرم او را در سراسر وجود خود احساس می کنیم ، زیرا او روح القدس را به ما عطا فرموده تا دلهای ما را از عشق و محبتش لبریز سازد.

۴ – و بالاخره چهارمین عکس العمل صحیحی که ما در مقابل مشکلات و آزمایش‌های زندگی می‌‌توانیم داشته باشیم، این است که؛ “کنترل و تسلط مطلق خداوند را بر همهٔ امور این هستی‌ به یاد آوریم!”

به یاد آوریم که، خداوند – پدر آسمانی و خالق ما – دانای مطلق، قادر مطلق و همیشه در همه جا حاضر می‌‌باشد.

خداوند از بروز حوادثِ چه خوب و چه بد، چه کوچک و چه بزرگ در زندگی ما، غافلگیر نمیشود.

خدا از همهٔ وقایع گذشته، حال و آینده زندگی من و شما و تمام هستی‌ که خود آفریده کاملاً مطلع است.

شایسته است تا در همهٔ شرایط زندگیمان، به او ایمان و اعتماد کامل داشته باشیم.

دوستان، خدا در زمانهای دشوارمان در کنار ما می‌‌ماند تا در ما کار کند.

فلیپیان ۲: ۱۳۱۳ زیرا خدا خودش در وجود شما کار می کند تا بتوانید با میل و رغبت او را اطاعت نمایید و اعمالی را بجا آورید که مورد پسند اوست .

خدا در زمانهای دشوارمان در کنار ما می‌‌ماند تا از درون ما عمل نماید.

۱یوحنا ۴: ۴۴ فرزندان‌ عزیزم‌، شما از آن خدا هستید و بر مخالفین‌ مسیح‌ غلبه‌ یافته‌اید، زیرا در وجود شما کسی‌ زندگی‌ می‌کند که‌ از هر دشمن‌ مسیح‌ در این‌ دنیای‌ گناه‌آلود، قوی‌تر است‌.

خدا در زمانهای دشوارمان در کنار ما می‌‌ماند تا توسط ما عمل نماید.

رومیان ۸: ۳۱۳۱ پس در مقابل تمام این چیزهای عالی ، چه بگوییم ؟ اگر خدا با ماست ، چه کسی می تواند بضد ما باشد؟

آری دوستان، خداوند پدر آسمانیان، در کنار ما می‌‌ماند، تا ما فرزندان خانوادهٔ الهی خود را به پیروزی نهأیی برساند.

زندگی روزانه با خداوند و فروتنانه در جهت ارادهٔ مقدّس او زندگی کردن، حتماً ما را به آن پیروزی نهأیی که برای زندگی ما منظور دارد خواهد رسانید.