انجیل یوحنا ۳: ۱ – ۱۵

شناخت و باور شخصی شما از خداوند به چه صورت است؟

آیا شما تصور می‌‌کنید که خدا از شما بسیار دوره و دسترسی به او برایتان غیر ممکنه؟

یا این که باور شما نسبت به خدا این است که، او به شما بسیار نزدیک است؟

حقیقت این است که خالق این هستی‌ و همینطور ما، همیشه اشتیاقش این بوده که به معنای واقعی کلمه، به ما نزدیک باشد.

یا به گفته‌ای صحیح تر، ما به او نزدیک و صمیمی باشیم.

خداوند برای نزدیک شدن به ما – برای بودن با ما، یگانه فرزندش عیسی مسیح را به شکل انسان به این جهان فرستاد تا برای مدتی در میان ما، بر روی این کرهٔ خاکی زندگی کند.

خداوند همینطور برای همیشه نزدیک بودن با ما، روح القدس را به این جهان فرستاد تا او همواره با ما ایمانداران به مسیح مانده و در زندگی یاور و راهنمایمان باشد.

عزیزان، خداوند پدر آسمانی ما ایمانداران به عیسی مسیح، از همهٔ انسانها دعوت می‌‌کند تا با وی رابطه‌ای شخصی و صمیمی داشته باشند.

خداوند بسیار خشنود می‌‌گردد وقتی که ما به او نزدیک بوده و صمیمانه از اوامرش پیروی می‌‌کنیم.

خداوند بسیار مایل است تا ما به او نزدیک باشیم تا بتوانیم از او بشنویم و دریابیم که خواست و ارادهٔ مقدس او برای زندگی ما چیست؟

خداوند مایل است تا ما از خواندگی خاصی که او برای زندگیمان دارد آگاه باشیم.

در ارتباط با این مهم در کلام خدا ارمیا ۲۹: ۱۱ – ۱۳می‌‌خوانیم که:۱۱ خواست‌ و اراده‌ من‌، سعادتمندی‌ شماست‌ و نه‌ بدبختی‌تان‌، و كسی‌ بجز من‌ از آن‌ آگاه‌ نیست‌. من‌ می‌خواهـم‌ به‌ شمـا امید و آینـده‌ خوبی‌ ببخشم‌. ۱۲ در آن‌ زمان‌، مرا خواهید خواند و نزد من‌ دعا خواهید كرد و من‌ به‌ دعای‌ شما پاسـخ‌ خواهـم‌ داد؛ ۱۳ و اگر با تمام‌ وجـود مرا بطلبیـد مرا خواهید یافت‌.

دوستان، وقتی ما خواندگی خداوند را برای افرادی که او در حکمت و مشیت الهی خود برگزیده بود در کلامش می‌‌خوانیم، این مهم را در می‌‌یابیم که خواندگی خداوند چه برای فرد انتخاب شده و چه برای اجرای خواست خداوند، بسیار جدی و با اهمیّت بوده.

یک نمونهٔ خیلی واضح از خواندگی خداوند را در ارمیا ۱: ۴ – ۵مطالعه می‌‌کنیم.

در این قسمت از کلام خدا می‌‌خوانیم که:۴ خداوند به‌ من‌ فرمود: «پیش‌ از آنكه‌ در رحم‌ مادرت‌ شكل‌ بگیری‌ تو را انتخاب‌ كردم‌. ۵ پیش‌ از اینكه‌ چشـم‌ به‌ جهان‌ بگشایی‌، تـو را برگزیـدم‌ و تعییـن‌ كردم‌ تا در میـان‌ مردم‌ جهان‌ پیام‌آور من‌ باشی‌.»

دوستان، در ضمن این که خداوند برای هر شخص خواندگی خاصی در نظر دارد، یک خواندگی خاص و حیاتی را نیز برای تمام بشریت دارد.

خواندگی خاصی که خداوند برای تمام انسانها دارد این است که، همه – فیض و رحمت الهی او را که آمرزش گناهانشان در ایمان آنها به عیسی مسیح است را بپذیرند.

بله دوستان، خداوند بسیار مشتاق این است تا همهٔ انسانها قلبهای خود را بروی وی گشوده و محبت و فیض بی‌ مانند او را دریافت کنند.

مقصد نهأیی شما بستگی مستقیم به این دارد که تصمیم بگیرید خواندگی خداوند را با قلبی باز بپذیرید یا نه!

اگر فیض خداوند را از او بپذیرید، آنگاه زندگی پر هیجانی را با او و برای او، آغاز خواهید نمود.

زندگی پر هیجان و پر برکتی که او برای همین منظور شما را خلق فرموده است.

دوست گرامی، آیا شما به این خواندگی خداوند پاسخ مثبت داده اید؟

اگر فیض خداوند را پذیرفته اید، حال مطمئن گردید که در رابطه‌ای صمیمی و نزدیک با او هستید و روزانه در ارادهٔ مقدّس او برایتان زندگی می‌‌کنید.

اما اگر بنا به هر دلیل، هدیهٔ خداوند، یعنی همان فیض و رحمت بی‌ مانند او را تا کنون نپذیرفته اید، می‌‌توانید همین لحظه آن را از او طلبیده و دریافت نمأیید.

با دریافت فیض خداوند می‌‌توانید مقصد نهأیی خود را بعد از پایان عمرتان بر روی این کرهٔ خاکی، تعیین کنید.

برای اطمینان از آمرزش گناهان خود، و در عوض دریافت حیاتی ابدی با خداوند در بهشت، همین لحظه بهترین زمان می‌‌باشد.

چرا که شاید این لحظه، آخرین لحظهٔ زندگی شما باشد.

تصمیم و انتخاب با شماست.

خداوند به زور و اجبار وارد زندگی شما نمی شود و مجبور به انتخابتان نمی کند.

شما در پذیرش عیسی مسیح آزادید و او با آغوش باز برای دوست ابدی با شما آماده.

کوروش باقری