۱پطرس ۲: ۹ – ۱۷

۹ اما شما مانند آنان‌ نیستید. شما برگزیدگان‌ خدا، و کاهنان‌ پادشاهمان‌ عیسی‌، و قوم‌ مقدس‌ و خاص‌ خدا می‌باشید، تا به‌ این‌ ترتیب‌ به‌ دیگران‌ نشان‌ دهید که‌ خدا چگونه‌ شما را از تاریکی‌ به‌ نور عجیب‌ خود دعوت‌ نموده‌ است‌.

۱۰ زمانی‌ شما هیچ‌ هویت‌ نداشتید، اما اکنون‌ فرزندان‌ خدا می‌باشید؛ زمانی‌ از رحمت‌ و مهربانی‌ خدا بی‌بهره‌ بودید، اما حال‌، مورد لطف‌ و رحمت‌ او قرار گرفته‌اید.۱۱ برادران‌ عزیز، شما در این‌ دنیا رهگذری‌ بیش‌ نیستید، و خانه‌ اصلی‌ شما در آسمان‌ است‌. از اینرو، خواهش‌ می‌کنم‌ خود را از لذت‌های‌ گناه‌آلود این‌ دنیا دور نگاه‌ دارید. شما برای‌ این‌ قبیل‌ امیال‌ و هوسها ساخته‌ نشده‌اید؛ به‌ همین‌ دلیل‌ است‌ که‌ آنها با روح‌ و جان‌ شما در جنگ‌ و جدالند. ۱۲ مراقب‌ رفتار خود نزد اطرافیان‌ بی‌ایمانتان‌ باشید؛ چه‌، در اینصورت‌، حتی‌ اگر ایشان‌ شما را متهم‌ به‌ بدکاری‌ نمایند، اما در زمان‌ بازگشت‌ مسیح‌، خدا را به‌ سبب‌ کارهای‌ نیکتان‌، تمجید خواهند کرد. ۱۳ بخاطر خداوند، از مقامات‌ کشور اطاعت‌ نمایید، خواه‌ از رهبر مملکت‌، و خواه‌ از مأمورین‌ دولت‌ ۱۴ که‌ از سوی‌ رهبر منصوب‌ شده‌اند تا خلافکاران‌ را مجازات‌ کنند و درستکاران‌ را پاداش‌ دهند. ۱۵ خواست‌ خدا اینست‌ که‌ شما درستکار باشید تا به‌ این‌ ترتیب‌ دهان‌ اشخاص‌ نادانی‌ را که‌ از شما ایراد می‌گیرند ببندید. ۱۶ درست‌ است‌ که‌ شما از قید و بند احکام‌ مذهبی‌ آزاد شده‌اید، اما این‌ به‌ آن‌ معنی‌ نیست‌ که‌ می‌توانید به‌ هر کار نادرستی‌ دست‌ بزنید، بلکه‌ آزادی‌ خود را باید برای‌ اجرای‌ خواست‌ خدا بکار ببرید. ۱۷ به‌ همه‌ احترام‌ کنید؛ ایمانداران‌ را دوست‌ بدارید؛ از خدا بترسید؛ به‌ رهبران‌ مملکت‌ احترام‌بگذارید.

دوستان، خواندگی که خداوند برای زندگی هر کدام از ما دارد، بسیار فراتر از نجاتِ ما که در لحظهٔ ایمانمان به عیسی مسیح به ما هدیه می‌‌گردد ادامه می‌‌یابد.

خداوند می‌‌خواهد تا توسط حضور و قدرت روح القدس، که بعد از ایمان به مسیح دریافت کرده ایم و حال همیشه تا انتهای عمرمان با ماست، سیرت مسیح گونه‌ای را بوجود آورد.

برای همین منظور مهم، خواندگی خداوند همچنین برای تمام ایمانداران به مسیح این است که، “تقدیس شوند.”

یعنی برای خدمت به خدا خود را کاملاً از هر گناه جدا نگاه داشته و برای اجرای اوامر الهی او، فروتنانه آماده باشند.

این نه به این معناست که ایمانداران باید خود را از همه پنهان کنند.

بلکه در زندگی پاک و بی‌ گناه، در مسیر شناخت عیسی مسیح مانده، تا او آنها را در زمان خود به خدمتی خاص فرا خواند.

روح القدس، روح مقدّس خداوند در ما، به ما این توانأیی را خواهد داد تا از عادت انسانی و گناه آلود قبل از ایمانمان به مسیح دست برداشته و خود را کاملاً به وی تقدیم نمأییم.

تقدیس ما – یعنی خود را از گناه دور نگاه داشتن و مایل به اطاعت بی‌ چون و چرا بودن از خدا، یک آزادی واقعی را به ما می‌‌بخشد.

آزادی از اسارت ارضای خواسته‌های انسانی و خود خواهانهٔ مان که اغلب خواست خدا برای ما نیستند و موجب دوری ما از وی می‌‌گردند.

در این مورد، کلام خدا در تیطس ۳: ۳ – ۷می‌‌فرماید:۳ ما نیز زمانی نادان و یاغی و گمراه و اسیر شهوتها و لذتهای ناپاک بودیم . زندگی ما پر بود از کینه و حسادت ؛ همه از ما نفرت داشتند، ما نیز از همه متنفر بودیم . ۴ اما زمانی رسید که مهربانی و لطف نجات دهنده ما خدا آشکار شد، ۵ و ما را نجات داد. او نه بخاطر خوبی و پاکی ما، بلکه فقط در اثر رحمت و دلسوزی که نسبت به ما داشت ، ما را از گناهانمان شست و طاهر ساخت و بوسیله روح القدس ، به ما تولدی تازه و حیاتی نو بخشید. ۶ در اثر کاری که نجات دهنده ما عیسی مسیح انجام داد، خدا روح القدس را به فراوانی به ما عطا فرمود، ۷ تا به لطف عیسی مسیح ، در پیشگاه خداوند بی گناه بحساب بیاییم . اکنون می توانیم در برکات زندگی جاوید شریک شده ، با اشتیاق در انتظار روزی باشیم که بطور کامل از این زندگی برخوردار خواهیم شد.

عزیزان، لازمهٔ خادم خداوند بودن و همینطور قادر به زیستن در خواندگی خاصی که برایمان داردگردیدن؛ “تسلیم کامل تمام جوانب زندگیمان به خداوند می‌‌باشد!”

برای مثال، وقتی خداوند جلال خود را با اشعیا نمایان ساخت، اشعیا خود را تمامأ به خداوند تقدیم نمود.

در اشعیا ۶: ۸در کلام خدا می‌‌خوانیم که:۸ آنگاه‌ شنیدم‌ كه‌ خداوند می‌فرمود: «چه‌ كسی‌ را بفرستم‌ تا پیغام‌ ما را به‌ این‌ قوم‌ برساند؟» گفتم‌: «خداوندا، من‌ حاضرم‌ بروم‌. مرا بفرست‌.»

همچنین در کلام خدا، در اعمال رسولان ۹: ۱۵ – ۱۹ می‌‌خوانیم که چگونه پولس رسول بعد از ملاقات خود با عیسی مسیح، چگونه تمام وجود خود را به او سپرد.

اعمال رسولان ۹: ۱۵ – ۱۹۱۵ اما خداوند فرمود: “برو و آنچه می گویم ، انجام بده چون او را انتخاب کرده ام تا پیام مرا به قوم ها و پادشاهان و همچنین بنی اسرائیل برساند. ۱۶ من به او نشان خواهم داد که چقدر باید در راه من زحمت بکشد.” ۱۷ پس حنانیا رفته ، پولس را یافت و دست خود را بر سر او گذاشت و گفت : “برادر پولس ، خداوند یعنی همان عیسی که در راه به تو ظاهر شد، مرا فرستاده است که برای تو دعا کنم تا از روح القدس پر شوی و چشمانت نیز دوباره بینا شود.” ۱۸ در همان لحظه ، چیزی مثل پولک از چشمان پولس افتاد و بینا شد. او بی درنگ برخاست و غسل تعمید یافت . ۱۹ سپس غذا خورد و قوت گرفت و چند روز در دمشق نزد ایمانداران ماند.

بهترین نمونه از تقدیس برای ما، خود عیسی مسیح است.

در کلام خدا می‌‌خوانیم که چگونه او -هر روز -خود را تقدیم ارادهٔ خداوند پدر آسمانیش می‌‌نمود.

در انجیل یوحنا ۵: ۱۹می‌‌خوانیم: ۱۹ عیسی ادامه داد: “باور کنید که من به میل خود کاری انجام نمی دهم ، بلکه فقط کارهایی را که از پدر خود می بینم ، بعمل می آورم .

اما معنی صحیح یک زندگی تقدیس شده، یا به عبارتی دیگر، یک زندگی کاملاً به خدا تقدیم شده چیست؟

زندگی تقدیس شده، چگونه زندگی است؟

عزیزان، یک زندگی کاملاً به خدا تقدیم شده به او می‌‌گوید؛ خداوند، هر کاری که می‌‌خواهی توسط من انجام دهی، در هر زمان – در هر مکان و به هر شکل و گونه ای، پاسخ من بله می‌‌باشد!

پاسخ به هر کدام از این خواندگی‌های مقدس خداوند، ما را برای پاسخ گویی به او در روز داوریش از ما آماده می‌‌سازند.

کلام خدا به ما می‌‌آموزد که هر انسانی مورد داوری خدا قرار خواهد گرفت.

برای آن کسانی که هدیهٔ فیض و نجات را در ایمان به مسیح ردّ کرده اند، پاداش – در غضب خدا باقی ماندن و بدور از او تا ابد زیستن می‌‌باشد.

اما برای کسانی که فیض خداوند را پذیرفته اند و به عیسی مسیح به عنوان منجی خود ایمان آورده اند، روز داوری روزی است که خدا “اعمال آنها را مورد بررسی و سنجش قرار می‌‌دهد.”

در روز داوری خداوند؛ تنها آن اعمالی که با نیتی پاک و فقط برای جلال نام او، در مسیر ارادهٔ الهی او انجام گرفته، ارزش خواهند داشت و پاداش دریافت خواهند نمود.

هر چیز دیگری در نظر خدا بی‌ ارزش به حساب خواهد آمد.

در کلام خدا، مزمور نویس در مزمور ۱۲۷: ۱ – ۲می‌‌فرماید: ۱ اگر خداوند خانه‌ را بنا نكند، بناكنندگانش‌ زحمت‌ بیهوده‌ می‌كشند؛ اگر خداوند شهر را نگهبانی‌ نكند، نگهبانان‌ بیهوده‌ نگهبانی‌ می‌كنند. ۲ بیهوده‌ است‌ كه‌ شما برای‌ امرار معاش‌، این‌ همه‌ زحمت‌ می‌كشید، صبح‌ زود بر می‌خیزید و شب‌ دیر می‌خوابید؛ زیرا هنگامی‌ كه‌ عزیزان‌ خداوند در خوابند، او برای‌ ایشان‌ تدارك‌ می‌بیند.

دوست گرامی، خداوند هر روز شما را می‌‌خواند.

او بسیار مشتاق است تا با شما در مورد موضوع‌های بسیار مهم صحبت کند.

آیا شما به او گوش فرا می‌‌دهید؟

عکس العمل شما در پاسخ به خواندگی خدا از شما چیست؟

شما در مسیر چه خواندگی روزهای زندگی خود را سپری می‌‌سازید؟

کوروش باقری