افسسیان ۴: ۳۰ – ۳۲

۳۰ طوری زندگی نکنید که باعث رنجش روح القدس گردد. به یاد داشته باشید که او بر شما مهر زده است تا شما را برای روز رستگاری آماده کند، روزی که در آن بطور کامل از گناه آزادی خواهید یافت .

۳۱ هر نوع تلخی ، خشم ، غضب ، درشت خویی ،ناسزاگویی و نفرت را از خود دور کنید، ۳۲ و در عوض نسبت به هم مهربان و دلسوز باشید و یکدیگر را ببخشید، همانطور که خدا نیز شما را بخاطر مسیح بخشیده است .

دوستان، در این حقیقت شکی نیست که شما در طول زندگی خود، حتماً از سوی شخص یا گروهی صدمه خورده و رنجیده اید!

شاید رنجش و صدمه وارد آمده به شما به این دلیل بوده که، شخصی را که بسیار دوست داشته و به او اعتماد کامل داشته بودید، یک عمل غیر قابل باوری را بر علیه شما انجام داده است.

شاید رفتار و گفتار آن شخص یا گروه آنقدر نا عادلانه و برای شما مضر و دردناک بوده که، دیدگاه شما را نسبت به آنها به کلی تاریک نموده و حال از آنها در حالتی بسیار نا خوشایند و عصبانی بسر می‌‌برید.

عزیزان، وقتی کسی به هر دلیل و فرم و شکلی، به ما صدمه می‌‌زند و موجب رنجش ما می‌‌گردد، در آن صورت ما بر سر یک دوراهی قرار می‌‌گیریم.

دوراهی که یکی از آنها ما را به ماندن در زیر عذابِ رنجش، نبخشیدن، غصه خوردن و عصبانیت باقی نگاه می‌‌دارد و راه دیگر آن به بخشیدن دیگران منتهی شده و همچنین، آزادی و آرامش روح و جسم را به ما می‌‌دهد.

ببخشش به این منظور که نه تنها هر گونه اثر تلخی از آن شخص را از وجود خودمان بیرون کنیم، بلکه حتی در فکر انتقام جویی و تلافی کردن هم نباشیم.

دوستان، بر اساس تعالیم کلام خدا و هدایت روح القدس، سه‌ قدم اساسی را برای قادر با بخشیدن دیگران شدن به شما پیشنهاد می‌‌کنم.

۱ – قدم اول برای قادر به بخشیدن دیگران شدن این است که؛ “باید احساسات دردناکی که از وجود تلخی نسبت به آن شخص در ما بوجود آمده را شناخته و آن را به خداوند بسپاریم.”

ما نباید علت بوجود آورندهٔ درد، تلخی و عصبانیت در وجودمان را که، چه آگاهانه و چه نا آگاهانه از دیگران به ما رسیده را در فکرمان تازه نگاه داریم.

این کار آسانی نیست.

بسیاری از انسانها در بخشش دیگران ضعیف ولی‌ در نگاهداری و حفظ تلخی و عصبانیت از دیگران و دلسوزی برای خودشان بسیار قوی و مستدام.

اینگونه انسانها همیشه به خود حق داده و وقتی کسی آنها را آزرده و می‌‌رنجاند، به جای بخشش آنها، آهی میکشند و می‌‌گویند، “این بخت و اقبال بد من توی این دنیاست که همیشه رنج و عذاب بکشم.”

نه دوست من – اینطور نیست!

شما می‌‌توانید انتخاب کنید تا ببخشید و از درد و رنجش محفوظ بمانید.

۲ – دوّمین قدم اساسی برای قادر به بخشیدن دیگران شدن این است که؛ “حتماً از عصبانی شدن از شخص یا اشخاصی که موجب آزارمان گردیده اند خود داری کنیم!”

عصبانیت ما، رنجش و تلخی را در ما تازه نگاه می‌‌دارد.

بله، ما باید سعی کنیم اجازه ندهیم تا گفتار و کرداری که به ما بسیار صدمه زده و آزار داده اند، حال مشکلی خطرناک تر هم برای ما تولید کنند، و آن این که ما را عصبانی کنند.

حرکت صحیح یک ایماندار به مسیح در یک چنین شرایطی این است که، در اسرع وقت تلخی را از خود دور و در صدد آشتی و بر قراری رابطه‌ای صمیمانه تر با آن شخص باشد.

۳ – سومین قدم برای قادر به بخشیدن دیگران شدن این است که؛ “از حق خود گذاشته و به هیچ وجه در فکر و قصد آزار رسانیدن به شخصی که ما را رنجانیده نباشیم!”

بخشش راستین اینگونه نیست که کسی را زبانی ببخشیم مادامی که در قلب خودمان خواهان این هستیم تا آن شخص به طریقی آسیب دیده و بیشتر از ما رنج و عذاب متحمل گردد.

بخشش حقیقی، همیشه خواهان خوبی برای شخص خاطی است و نه مجازات او!

بخشش حقیقی می‌‌گوید، “اگر چه تو یا شما من را رنجانیده و عذاب داده اید، ولی‌ من انتخاب می‌‌کنم تا شما را از صمیم قلبم ببخش!”

من اجازه نمیدهم تا حتی فکر گفته‌ها و اعمال دردناک و مضر تو بر علیه من در من باقی بماند و زندگی من را به تلخی و بیماری کشانیده و نابود کند.

من حتی برای یک لحظه هم به انتقام از تو فکر نخواهم کرد.

تو مخلوق عزیز خدا هستی‌ و من هم تو را دوست دارم.

دوست گرامی، قدرت بخشش را امروز در زندگی خودتان آزاد سازید.

در فروتنی، از خداوند بخواهد تا آن تلخی‌ها و رنجش هایی که از دیگران در شما هستند را از شما دور نماید.

تا کاملاً خالی از تلخیِ ناشی از رنجش دیگران نباشید، قادر نخواهید بود تا آرامش و خوشی یک زندگی مسیحی را که خدا برایتان منظور دارد تجربه کنید.

تا زمانی که همه را نبخشیده و در قلبی پر از عشق و محبت برای انسانهای زندگی نکنید، خداوند قادر به استفاده از شما برای جلال نامش نیز نخواهد بود.

با بخشش دیگران امروز، برکت عظیم زندگی سرشار از شادی و آرامش و همچنین، خدمت در راه ملکوت خداوند را دریافت کنید.

روح القدس شما را یاری خواهد فرمود تا با قلب و دیدگاهی تازه به همهٔ انسانها بنگرید.

از همین لحظه، در بخشش دیگران با خداوند همکار شو.

به یاد آور که او چند بار شما را بخشیده و چقدر محبت نموده است.

کوروش باقری