انجیل یوحنا ۱۴: ۱۵ – ۲۴

۱۵ اگر مرا دوست دارید، آنچه می گویم اطاعت کنید. ۱۶ و من از “پدرم “ درخواست خواهم کرد تا پشتیبان و تسلی بخش دیگری به شما عطا نماید که همیشه با شما بماند.

۱۷ این پشتیبان و تسلی بخش همان روح القدس است که شما را با تمام حقایق آشنا خواهد کرد. مردم دنیا به او دسترسی ندارند، چون نه در جستجوی اوهستند و نه او را می شناسند. ولی شما در جستجوی او هستید و او را می شناسید، چون او همیشه با شماست و در وجودتان خواهد بود. ۱۸ ”در طوفانهای زندگی ، شما را یتیم و بی سرپرست نخواهم گذاشت و به کمک شما خواهم آمد. ۱۹ برای مدت کوتاهی از این دنیا خواهم رفت ولی حتی در آن هنگام نیز با شما خواهم بود، زیرا دوباره زنده خواهم شد و چون من زنده ام شما نیز خواهید زیست . ۲۰ وقتی زندگی را از سر گیرم ، خواهید دانست که من در خدای پدر هستم و شما در من هستید و من نیز در شما هستم . ۲۱ کسی مرا دوست دارد که آنچه می گویم اطاعت کند؛ و چون مرا دوست دارد، پدرم خدا نیز او را دوست خواهد داشت و من نیز او را دوست خواهم داشت و خود را به او نشان خواهم داد.” ۲۲یکی از شاگردان او به اسم یهودا (البته نه یهودای اسخریوطی ) پرسید: “ای استاد، چرا خود را فقط به شاگردانتان نشان می دهید ولی به مردم دنیا نشان نمی دهید؟” ۲۳ عیسی جواب داد: “من خود را فقط به کسانی نشان می دهم که مرا دوست می دارند و هر چه می گویم اطاعت می کنند. پدرم خدا نیز ایشان را دوست دارد و ما نزد ایشان آمده ، با ایشان زندگی خواهیم کرد. ۲۴ اگر کسی مرا دوست نداشته باشد، کلام مرا اطاعت نخواهد کرد. سخنانی که می شنوید، از من نیست ، بلکه از پدری است که مرا فرستاده است .

وقتی ما این قسمت از کلام خدا را فروتنانه مطالعه می‌‌کنیم، در می‌‌یابیم که از استانداردی که مسیح برای محبت به ما آموخته بسیار دور هستیم.

این خیلی آسان است که ما بگوئیم؛ “خداوندا – من تو را می‌‌پرستم در حالی که در قلب و وجدان خودمان می‌‌دانیم که خودخواه بوده ایم و ارادهٔ خدا را در زندگیمان نادیده گرفته و انجام نداده ایم.”

یک ضرب المثل قدیمی در اینجا صدق می‌‌کند که می‌‌گوید؛ “اعمال ما پر صداتر از کلمات ما هستند!”

دوستان، استاندارد محبت ما، همانا اطاعت ما از اصول و فرمان‌های خداوندمان عیسی مسیح هستند.

اجرای دستور العمل‌های او توسط ما به حدی برای عیسی مسیح اهمیّت دارد که او در این قسمت (انجیل یوحنا ۱۴: ۱۵ – ۲۴) سه بار بر آن تأکید فرموده است.

عیسی مسیح در آیهٔ ۱۵ می‌‌فرماید: ۱۵ اگر مرا دوست دارید، آنچه می گویم اطاعت کنید.

عیسی مسیح همچنین در آیهٔ ۲۱ می‌‌فرماید: ۲۱ کسی مرا دوست دارد که آنچه می گویم اطاعت کند؛ و چون مرا دوست دارد، پدرم خدا نیز او را دوست خواهد داشت و من نیز او را دوست خواهم داشت و خود را به او نشان خواهم داد.

و برای سومین بار در آیهٔ ۲۳ عیسی مسیح می‌‌فرماید: ۲۳ عیسی جواب داد: “من خود را فقط به کسانی نشان می دهم که مرا دوست می دارند و هر چه می گویم اطاعت می کنند. پدرم خدا نیز ایشان را دوست دارد و ما نزد ایشان آمده ، با ایشان زندگی خواهیم کرد.

فرامین و دستور العمل‌های مسیح در مورد محبت به خدا یک عقیدهٔ نو و تازه‌ای برای شاگردان او نبودند.

شاگردان مسیح از آنچه که در کتاب‌های عهد قدیم و تورات در مورد قدرت – قدوسیت و عظمت خداوند یکتا وجود دارد آگاه بودند.

شاگردان عیسی مسیح در ناحوم ۱: ۵ خوانده بودند که:۵ در حضور او كوهها می لرزند، تپه ها ناپدید می شوند، زمین متلاشی می گردد و ساكنانش نابود می شوند.

آنها همینطور در کتاب دانیال ۹: ۴ خوانده بودند که:۴ و در دعا اعتراف كرده، گفتم: «ای خداوند، تو خدای بزرگ و مهیب هستی. تو همیشه به وعده هایت وفا میكنی و به كسانی كه تو را دوست دارند و اوامر تو را اطاعت میكنند، رحمت مینمایی.

در حقیقت خداوند همیشه بر این مهم تأکید داشته که معیار و میزان محبت ما به او، در اجرای خواست الهی او از ما در زندگیمان به اثبات می‌‌رسد.

برای مثال در کتاب تثنیه ۸: ۱۱ خداوند می‌‌فرماید:۱۱ اما مـواظب‌ باشید كه‌ در هنگام‌ فراوانی‌، خداوند، خدایتان‌ را فراموش‌ نكنید و از اوامر او كه‌ امروز به‌ شما می‌دهم‌ سرپیچی‌ ننمایید.

همینطور در تثنیه ۱۰: ۱۲ – ۱۳ خداوند می‌‌فرماید:۱۲ اكنون‌ ای‌ قوم‌ اسرائیل‌، خداوند از شما چه‌ می‌خواهد، جز اینكه‌ به‌ سخنان‌ او بدقت‌ گوش‌ كنید ۱۳ و برای‌ خیر و آسایش‌ خود، فرامینی‌ را كه‌ امروز به‌ شما می‌دهد اطاعت‌ كنید و او را دوست‌ داشته‌، با تمامی‌ دل‌ و جان‌ او را پرستش‌ كنید.

بالاخره در تثنیه ۱۳: ۴ کلام خدا می‌‌فرماید:۴ فقط‌ از خداوند، خدایتان‌ پیروی‌ نمایید، از او اطاعت‌ كنید و اوامرش‌ را بجا آورید، او را پرستش‌ كنید و از او جدا مشوید.

دوستان، گاهی اعمال بسیاری هستند که ما می‌‌توانیم انجام بدهیم.

ولی‌ اگر اعمال ما در جهت اطاعت از خدا و محبت به او نباشند، تلاش‌های ما به نتیجه‌ای نخواهند رسید و وی آنها را برکت نخواهد داد.

کارهای خوب ما که در محبت به خدا و اجرای ارادهٔ او صورت نمیگیرند، تنها احساسات انسانی ما را تا مدتی ارضا می‌‌کنند.

دوست داشتن خدا به سادگی بدین معناست که؛ “اوامر او را اطاعت کنیم!”

کلام خدا در مورد این مهم بسیار روشن است که، “بین دوست داشتن خدا و اطاعت از او – رابطه‌ای بسیار نزدیک وجود دارد!”

خداوند در یوشع ۱: ۸ به یوشع فرمود: ۸ این‌ كتاب‌ تورات‌ از تو دور نشود؛ شب‌ و روز آن‌ را بخوان‌ و در گفته‌های‌ آن‌ تفكر كن‌ تا متوجه‌ تمام‌ دستورات‌ آن‌ شده‌، بتوانی‌ به‌ آنها عمل‌ كنی‌. آنگاه‌ پیروز و كامیاب‌ خواهی‌ شد.

دوستان گرامی، لازم است تا ما ایمانداران به عیسی مسیح هر روز به طور منضبط کلام خداوند پدر آسمانی خود را مطالعه کنیم تا دستور العمل‌های او را شناخته و همچنین بیاموزیم که وی چگونه در جهت اجرای آنها ما را راهنمأیی می‌‌فرماید.

خداوند نیازی به ما و وقت گذرانی ما با او ندارد.

خداوند ما، ابدی است و محدودیت زمانی برای او وجود ندارد.

او در حکمت و قدرت الهی خود که فرای درک ماست، طول عمر هر مخلوقش را مشخص فرموده.

این ما هستیم که برای برخورداری از یک زندگی با برکت که فقط در زیستن در راستای خواست وی حاصل می‌‌گردد، نیاز به بودن با خدای خود داریم.

او مشتاق است تا با شما گفتگو کند.

تا هدف از خلقت خود را دانسته و در آن نقشهٔ زیبای او زندگی کنید.

آیا شما در نقشهٔ خاص خداوند برایتان روزانه زندگی می‌‌کنید؟

کوروش باقری