فیلیپیان ۳: ۱

۱ عزیـزان مـن ، در هر وضعـی که هستید، در خداوند شاد باشید. من هرگز از تکرار این مطالب خسته نخواهم شد؛ و در ضمن به نفع شماست که آنها را بارها بشنوید.

دوستان، شادی دنیوی، وابسته به شرایط دنیوی و زمان حال ما دارد، در حالی که شادی الهی هدیه‌ای است از طرف خدا به ما.

امروزه هر شخصی بنا بر اعتقادات و باور‌های خود، منبع شادی را در جایی می‌‌بیند.

برای مثال، اشخاص بسیاری شادی را در ازدواج کردن و مزدوج بودن می‌‌بینند.

اشخاصی دیگر، شادی را در مجرد ماندن و مجرد زندگی کردن می‌‌بینند.

انسانهای بسیاری شادی را در داشتن ثروت، قدرت و یا شهرت می‌‌بینند.

انسانهای بسیار دیگری بر عکس، آنها شادی را در تهی دستی غیر فعال بودن و فقیرانه زیستن می‌‌بینند.

خلاصه این که، منبع شادی در فکر و باور هر کس متفاوت است.

همچنین انسانهای بسیاری نیز هستند که به داشتن شادی درونی در این دنیا اعتقادی ندارند.

برای انسان هایی که به امکان داشتن شادی در دنیائی امروزه معتقد هستند حقیقت دیگری نیز وجود دارد.

آن حقیقت این است که، این افراد بر این باورند که شادی برای ما امکان پذیر هست، ولی‌ این شادی خیلی بی‌ ثبات، سطحی و زود گذر می‌‌باشد.

اینگونه انسانها داشتن شادی را در ارتباتی مستقیم با شرایط و حوادثی که در زندگی آنها وجود دارد می‌‌بینند.

و یا این که، وجود شادی را در زندگی خود، مستقیما وابسته به شانس و بخت و اقبال خود می‌‌دانند.

این عزیزان معتقدند که- اگر اوضاع و احوال زندگی روبراه است، فقط آنگاه می‌‌توان شاد بود.

اگر نه، اگر اوضاع و احوال و شرایط زندگی بر وفق مراد نباشد، بنا بر این، دلیلی برای شاد بودن هم وجود ندارد.

اما برای ما ایمانداران به عیسی مسیح، کیفیت شادی و منبع آن‌ کاملاً متفاوت است.

دوستان، شادی و خوشی یک مسیحی، “مستقیما وابسته به خداوندِ یگانه و پر فیض می‌‌باشد!”

شادی یک ایماندار به عیسی مسیح، “بستگی به شرایط و اوضاع و احوال زندگی او ندارد!”

شادی یک ایماندار به عیسی مسیح همواره بر این پایه استوار است که، “او در خداوند محفوظ است و از طرف او محافظت می‌‌شود!” (انجیل متی ۶: ۲۵ – ۳۴(

۲۵ پس نصیحت من این است كه برای خوراك و پوشاك غصه نخورید. برای همین زندگی و بدنی كه دارید شاد باشید. آیا ارزش زندگی و بدن ، بیشتر از خوراك و پوشاك نیست ؟ ۲۶ به پرندگان نگاه كنید. غصه ندارند كه چه بخورند. نه می كارند، نه درو می كنند، و نه در انبارها ذخیره می كنند، ولی پدر آسمانی شما خوراك آنها را فراهم می سازد. آیا شما برای خدا خیلی بیشتر از این پرندگان ارزش ندارید؟ ۲۷ آیا غصه خوردن می تواند یك لحظه عمرتان را طولانی تر كند؟ ۲۸ چرا برای لباس و پوشاك غصه می خورید؟ به گلهای سوسن كه در صحرا هستند، نگاه كنید. آنها برای لباس غصه نمی خورند. ۲۹ با این حال به شما می گویم كه سلیمان هم باتمام شكوه و ثروت خود، هرگز لباسی به زیبایی این گلهای صحرایی نپوشید. ۳۰ پس اگر خدا در فكر گلهایی است كه امروز هستند و فردا از بین می روند، چقدر بیشتر در فكر شماست ، ای كم ایمانان . ۳۱ پس غصه خوراك و پوشاك را نخورید. چون بی ایمانان درباره این چیزها دائماً فكر می كنند و سخن می گویند. شما با ایشان فرق دارید. ۳۲ پدر آسمانی شما كاملا می داند شما به چه نیاز دارید. ۳۳ اگر شما قبل از هرچیز، به ملكوت و عدالت خدا دل ببندید، او همه این نیازهای شما را برآورده خواهد ساخت . ۳۴ پس غصه فردا را نخورید، چون خدا در فكر فردای شما نیز می باشد. مشكلات هر روز برای همان روز كافی است ؛ لازم نیست مشكلات روز بعد را نیز به آن بیفزایید

شادی یک مسیحی بر این پایه استوار است که، “خداوند در کنترل همهٔ شرایط و اوضاع و احوال زندگی اوست و نهایتاً همه چیز برای خیریت وی و جلال پدر آسمانیش منتهی می‌‌گردد!”

کلام خدا در رومیان ۸: ۲۸ می‌‌فرماید.

۲۸ و ما می دانیم که خدا همه چیزها را برای خیریت کسانی بکار می برد که او را دوست دارند و فراخوانده شده اند تا خواست او را انجام دهند.

عزیزان، در نامهٔ خود به فیلیپیان، پولس رسول در فصل سوم آیهٔ اول چنین می‌‌گوید: فیلیپیان ۳: ۱۱ عزیـزان مـن ، در هر وضعـی که هستید، در خداوند شاد باشید. من هرگز از تکرار این مطالب خسته نخواهم شد؛ و در ضمن به نفع شماست که آنها را بارها بشنوید.

لطفا توجه بفرمایید، “خداوند هم منبع و هم محصول شادی حقیقی هر ایماندار به اوست!”

شناخت صحیح، همچنین، ایمان و اعتماد کامل به خدا، چنان شادی را به شخص عطا می‌‌کند که همیشه برتر و والاتر از شرایط موجود دنیوی اوست!

این همان منبع اصلی و واقعی شادی هر مسیحی است.

همچنین در صورتِ اطاعت و زیستن در ارادهٔ مقدّس خدا، یک مسیحی – آرامش و شادی واقعی را از او دریافت می‌‌کند.

این آرامش و شادی واقعی همان محصولی است که از خداوند دریافت می‌‌گردد.

پس به طور خیلی ساده، شادی با ثبات واقعی که فقط از جانب خداست، بستگی به بالا و پایین شدن شرایط دنیوی ما ندارد.

این هدیهٔ خداست به ایمانداران فروتن و مطیع خود.

دوستان، شادی مقدس الهی در وجود هر ایماندار به عیسی مسیح، میوه‌ای است که روح او در هر ایماندار به ثمر می‌‌رساند.

ما این ثمرات روح القدس را در کلام خود در غلاطیان ۵: ۲۲ می‌‌بینیم.

غلاطیان ۵: ۲۲اما هرگاه روح خدا زندگی ما را هدایت فرماید، این ثمرات را در زندگی ما بوجود خواهد آورد: محبت ، شادی ، آرامش ، بردباری ، مهربانی ، نیکوکاری ، وفاداری ، فروتنی و خویشتنداری .

میوهٔ روح القدس، مادامی که ما در مطالعهٔ کلام خدا و تعمق در آن برای شناخت بهتر و اطاعت از خدا زندگی می‌‌کنیم، در وجود ما دائماً در حال رشد باقی خواهد ماند.

چنانکه یوحنای رسول، شاگرد خداوندمان عیسی مسیح در نامهٔ اول خود، ۱یوحنا ۱: ۴می‌‌فرماید؛۴ اگر به‌ آنچه‌ در این‌ نامه‌ می‌نویسم‌ عمل‌ نمایید، شما نیز همچون‌ ما از شادی‌ لبریز خواهید شد.

وقتی کلام خدا مطالعه شده و آن را در فکر و قلب خود محفوظ داشته باشیم، وقتی با خداوند در رابطه‌ای دائم و صمیمی زندگی می‌‌کنیم، وقتی اجرای اوامر او در صدر هر چیز در زندگی ما هستند، آن گاه دیگر هیچ شرایط و موقعیت دشواری نمی تواند شادی را که محصول اینگونه زندگی خدا پسندانه است را از ما برباید.

یعقوب در نامهٔ خود ۱: ۲می‌‌فرماید. ۲ برادران عزیز، وقتی مشکلات و آزمایشهای سخت از هر سو بر شما هجوم می آورند، بسیار شاد باشید،

همینطور پطرس شاگرد دیگر عیسی مسیح در نامهٔ خود در، ۱پطرس ۱: ۶ – ۸در ارتباط با این مهم چنین می‌‌فرماید:

۶ پس‌ حال‌ که‌ چنین‌ ارثی‌ در پیش‌ دارید، واقعا شاد باشید، حتی‌ اگر لازم‌ باشد در این‌ دنیا برای‌ مدتی‌ سختیها و زحماتی‌ را متحمل‌ گردید. ۷ این‌ سختیها به‌ منظور آزمایش‌ ایمان‌ شما پیش‌ می‌آید، همانطور که‌ آتش‌ نیز طلا را می‌آزماید و پاک‌ می‌سازد. ایمان‌ شما پس‌ از آنکه‌ وارد کوره‌ آزمایش‌ گردید و سالم‌ بیرون‌ آمد، سبب‌ خواهد شد که‌ در روز بازگشت‌ عیسی‌ مسیح‌، مورد تحسین‌ و تمجید و تکریم‌ قرار گیرید. ۸ با اینکه‌ شما تابحال‌ مسیح‌ را ندیده‌اید، اما او را دوست‌ دارید. اکنون‌ نیز گرچه‌ او را نمی‌بینید، اما به‌ او ایمان‌ دارید؛ و این‌ ایمان‌ چنان‌ شادی‌ عظیمی‌ در قلب‌ شما بوجود آورده‌ که‌ قابل‌ وصف‌ نیست‌.

بله، پطرس به ما می‌‌آموزد که حفظ شادی الهی در روزهای دشوار زندگی، اخلاص و میزان واقعی ایمان و وفاداری ما را نسبت به خداوند به ما نشان می‌‌دهد.

ما در دنیأیی زندگی می‌‌کنیم که پر از گناه و نا فرمانی از خداست.

اما امید ما به خداوند قادر مطلق، قدوس و زنده است و نه این دنیای مرده و غرق شده در گناه و جنایت.

خداوند ما به خوبی قادر است تا از ما محافظت نموده تا بتوانیم در روز داوری در مقابل او شادمانه بأیستیم.

یهودا در نامهٔ خود در آیات ۲۴ و ۲۵می‌‌فرماید؛

۲۴ تمام‌ جلال‌ و عزت‌، برازنده‌ خدای‌ یگانه‌ای‌ است‌ که‌ بوسیله‌ خداوند ما عیسی‌ مسیح‌ ما را نجات‌ می‌دهد. ۲۵ بلی‌، شکوه‌ و عظمت‌ و تمام‌ قدرت‌ و اقتدار از ازل‌ تا به‌ ابد از آن‌ خداوند باد که‌ قادر است‌ شما را از لغزش‌ و سقوط‌ محفوظ‌ دارد و بی‌عیب‌ و بی‌گناه‌، با شادی‌ عظیم‌ در پیشگاه‌ باشکوه‌ خود حاضر سازد. آمین‌.

دوست من، صرفنظر از شرایط دشوارتان، تا آن زمان که خداوند شما را در حضور با شکوه خود حاضر سازد، در کلام و شناخت و اعتماد کامل به او باقی بمانید.

چرا که اینها کلید دریافت شادی از او برای مقابله با آزمایش‌های دشوار امروز و همینطور، ابدیت شاد شما با او در بهشت می‌‌باشند.

کوروش باقری