افسسیان ۱: ۲

۲ از درگاه پدرمان خدا، و خداوندمان عیسی مسیح ، طالب رحمت و آرامش برای شما هستم .

آرامش راستین و پایدار، هدیهٔ خداوند است به کسانی که او را دوست دارند و از وی اطاعت می‌‌کنند!

در سراسر تاریخ- بشر همواره سعی نموده تا به هر طریق ممکنه به آرامش دست یابد.

اما آرامش واقعی و پایدار، هنوز یک آرزوی دست نیافتنی برای او باقی مانده است.

دوستان، کلام خدا به ما می‌‌آموزد که انسان به توان و هشیاری خودش نمی تواند آرامش حقیقی را بشناسد و به آن دست یابد.

چرا؟ زیرا که انسان با یگانه منبع اصلی تولید کنندهٔ آرامش آشنا نیست و او را نمیشناسد.

اما خدا را شکر که ما ایمانداران به عیسی مسیح از آرامش واقعی پایدار خداوند بی‌ نصیب نیستیم و دلیلی برای وحشت ما از نداشتن آن وجود ندارد.

چرا که آرامش واقعی و پایدار توسط خداوند، پدر آسمانیمان در دسترس ما قرار دارد.

پولس رسول در رومیان ۱۵: ۳۳این منبع راستین آرامش را معرفی نموده.

در رومیان ۱۵: ۳۳پولس رسول می‌‌فرماید،۳۳ دعایم این است که خدا که سرچشمه آرامش است ، با همه شما باشد. آمین !

بله، آرامش واقعی و پایدار، هدیهٔ فیض خداست به کسانی که عیسی مسیح را دوست دارند و از وی فروتنانه اطاعت می‌‌کنند.

کلام خدا در قسمت عهد جدید، به روشنی “رابطهٔ جدا نشدنی بین – فیض خداوند – و آرامش او – را به ما می‌‌آموزد.”

فیض و آرامش خداوند به گونه‌ای با هم و به هم مربوط هستند که این دو کلمه با هم، در شروع تمام مکالمات و مکاتبات ایمانداران در کلیساهای اولیه به کار برده می‌‌شدند.

عزیزان، همانطور که بسیاری از شما آگاه هستید، فیض – مهربانی بی‌ مانند خداوند است نسبت به کسانی که شایستگی دریافت آن را ندارند، ولی‌ به دلیل ایمانشان به عیسی مسیح آن را از خداوند دریافت نموده اند.

در حقیقت، ایمان به عیسی مسیح، فیض خداوند را شامل حال هر انسانی می‌‌گرداند، و این فیض خدا مانند چشمه‌ای است که آب جاری از آن‌ همان آرامشی است که ایمانداران به عیسی مسیح از آن برخوردار می‌‌گردند.

ایمانداران به عیسی مسیح که فیض خداوند را دریافت نموده اند، حال با خدا آشتی نموده و از آرامش الهی او بر خوردار گردیده اند.

پولس این مهم را در رومیان ۵: ۱چنین بیان فرموده: ۱ پس چون بوسیله ایمان به عیسی مسیح در نظر خدا پاک و بی گناه محسوب شده ایم ، از رابطه مسالمت آمیزی با خدا بهره مند هستیم . این رابطه زمانی ایجاد شد که خداوند ما عیسی مسیح جانش راروی صلیب در راه ما فدا کرد.

اجازه بفرمایید تا این مهم را یک بار دیگر یاد آور شوم که، حال ما در ایمان خود به عیسی مسیح به عنوان منجی، آرامش خداوند را در خود داریم.

پولس رسول در فیلیپیان ۴: ۷-۴می‌‌فرماید: ۴ در خداوند دائماً شاد باشید، و باز می گویم شاد باشید! ۵ در هر کاری ازخودگذشتگی نشان بدهید و ملاحظه دیگران را بکنید. بخاطر داشته باشید که خداوند بزودی باز می گردد. ۶ برای هیچ چیز غصه نخورید؛ درعوض برای همه چیز دعا کنید و هر چه لازم دارید به خداوند بگویید و فراموش نکنید که برای جواب دعاها، از او تشکر نمایید. ۷ اگر چنین کنیـد، از آرامـش خدا بهره منـد خواهید شد، آرامشـی که فکـر انسان قـادر به درک آن نیست . ایـن آرامـش الهـی به فکـر و دل شمـا که بـه عیسـی مسیـح ایمان آورده اید، راحتی و آسایش خواهد بخشید.

شاید سوال شود که، چرا خدا این آرامش را به ما داده است؟

پاسخ اینست که؛ “تا روح القدس به ما این اطمینان خاطر را بدهد که خدا همیشه و در همهٔ شرایط با ماست و همچنین او تمام شرایط زندگی ما و این جهان را در کنترل خود دارد!”

این آرامش با آرامش‌های زود گذر دنیوی کاملاً فرق دارد.

به همین دلیل است که پولس در فیلیپیان ۴: ۷می‌‌گوید که آرامش خداوند با فکر انسانی قابل درک نیست.

دوستان، آرامش دنیوی پایدار نیست چرا که ریشه در شرایط زندگی ما و این دنیا دارد.

اما آرامشی که خداوند به ما عطا می‌‌فرماید، کامل و ابدی است، چرا که ریشه در فیض خود او دارد.

دوست گرامی من، آیا شما این آرامش خداوند را در خود دارید؟

یا این که اجازه داده اید تا گناه و نا فرمانی از عیسی مسیح، و یا شرایط دشوار زندگیتان آرامش الهی را از شما ربوده و حال در ترس، اضطراب و نا امیدی زندگی می‌‌کنید؟

شایسته است تا از خدا به خاطر فیض بی‌ مانندش و آرامشی که به ما داده سپاسگزار باشیم.

اگر آرامش از شما رخت بر بسته، از روح القدس بخواهید تا آن گناه مخفی و یا هر دلیل دیگری که مانع تجربه‌ آرامش خدا برای شما گردیده را به شما نشان دهد.

در این لحظه با قلبی فروتن، ایمان و تعهد خود به عیسی مسیح را تجدید نمأیید و از موانعی که او در راه داشتن آرامش به شما نشان می‌‌دهد دوری کنید.

خداوند بسیار مشتاق است تا همهٔ انسانها از فیض و آرامش او در ایمان به عیسی مسیح برخوردار گردند.

آیا شما رسانندهٔ این پیام خداوند به انسانهای دیگر هستید؟

یک دلیل برای نداشتن آرامش خداوند این است که از این خواستهٔ او از ما سر باز می‌‌زنیم.

تنها طریق داشتن زندگی همراه با آرامش خداوند این است که، “فروتن شده و در راستای خواست و ارادهٔ مقدس وی از او اطاعت نمأییم.”

کوروش باقری